Pirennelezing David Wallace (20 november, 19h, Gent)

Naar aanleiding van de opening van het nieuwe werkjaar organiseert de VWM opnieuw de traditionele Pirennelezing. Die zal dit jaar worden gehouden door prof. dr. David Wallace (University of Pennsylvania, USA). Wallace is gespecialiseerd in middeleeuwse en vroegmoderne Europese literatuur. Hij geniet internationale bekendheid als auteur van Premodern Places (Blackwell, 2004) en als editor van het project Europe: A Literary History, 1348-1418. De Pirennelezing zal plaatsvinden op donderdag 20 november 2014, om 19u in de het KANTL te Gent. Achteraf wordt er een receptie aangeboden. De lezing is vrij toegankelijk, ook voor niet-leden. Wij vragen wel dat geïnteresseerden zich voldoende op voorhand aanmelden via een seintje bij mike.kestemont@ua.ac.be of stefan.meysman@ugent.be.
De exacte titel wordt later gecommuniceerd, maar hou alvast de datum vrij!