Vacature Docent Middeleeuwse Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen

Aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Letteren, is men op zoek naar een Universitair docent Middeleeuwse Geschiedenis (0.8 fte). De kandidaat verzorgt algemeen onderwijs voor de opleiding Geschiedenis op bachelorniveau. Op masterniveau staat het verschil en de continuïteit tussen oude en middeleeuwse geschiedenis centraal. De onderzoeksexpertise van de kandidaat ligt bij voorkeur op het gebied van de mediterrane geschiedenis. Solliciteren kan tot en met 17 april 2016. 

Meer informatie over deze vacature vind je hier.

 

Workshops ‘Managing Historical Data in MS Access’, 25-28 april, VUB

Op 25-26 en 27-28 april vinden aan de Vrije Universiteit Brussel twee workshops (beginner/gevorderd) plaats over het gebruik van MS Access voor historisch onderzoek. Docent is dr. Mark Merry (Institute of Historical Research, University of London).

Deelname kost 20€ per workshop. De plaatsen zijn beperkt, dus inschrijving is verplicht. Meer info is beschikbaar in de Digital Humanities Workshop. Managing historical data in MS Access.

Vacature Postdoc position “State – Lordship and the Rise of the State in Western Europe, 1300-1600”, Universiteit Gent

Voor het ERC Starting Grant Project “State – Lordship and the Rise of the State in Western Europe, 1300-1600” is men aan de Universiteit Gent, Vakgroep Geschiedenis, op zoek naar een postdoctorale onderzoeker. Hij/zij maakt deel uit van een internationaal onderzoeksteam en zal zich richten op de adel in de Franse provincies Normandië en Languedoc. Deadline voor het indienen van de kandidatuur is 15 mei 2016. 

Meer informatie over deze vacature vind je hier.

 

 

Vacature coördinator onderzoeksconsortium Medieval Studies, Universiteit Gent,

Aan de Universiteit Gent is men op zoek naar een voltijdse coördinator voor het onderzoeksconsortium (Henri Pirenne Institute for) Medieval Studies. De onderzoekscoördinator bevordert de kwaliteit en de productiviteit van het consortium door managementtaken op zich te nemen. Kandidaten behaalden een doctoraat binnen het vakgebied van de Medieval Studies (Archeologie, Geschiedenis, Kunstwetenschappen, Letterkunde, Taalkunde of een ander studiegebied). Deadline voor het indienen van de kandidatuur is 29 april 2016. 

Meer informatie over de vacature vind je hier.

Meer informatie over het Henri Pirenne Institute for Medieval Studies is te vinden op http://www.ugent.be/pirenne/en

Lezingen over de middeleeuwse symboliek van kleuren en dieren door Michel Pastoureau (4-5 april, Brussel-Leuven)

Op uitnodiging van Art & Héritance komt Michel Pastoureau, specialist kleurensymboliek en heraldiek, eerstdaags naar Brussel en Leuven. Op maandag 4 april om 18h houdt hij in de Koninklijke academie te Brussel een lezing over de kleur rood. Op dinsdag 5 april om 15h spreekt de mediëvist in het M-Museum Leuven over “L’historien face à l’animal: l’exemple du Moyen Âge”.

Deze lezingen zijn vrij toegankelijk. Inschrijven is niet nodig. Meer informatie vindt u in de aankondiging.

Vacature docent rurale geschiedenis van pre-industrieel Europe, Universiteit Gent

De Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent heeft een vacature voor een voltijds docent (tenure track) in het vakgebied van de rurale geschiedenis van pre-industrieel Europa. Het betreft voornamelijk een onderzoeksopdracht. Solliciteren kan tot en met 30 maart 2016.

Meer informatie over deze vacature vind je hier (Nederlandstalige versie) en hier (Engelstalige versie).

 

Workshop The Medieval Hospital, Gent, 15 April 2016

Op vrijdag 15 april 2016 wordt in het STAM te Gent een workshop georganiseerd rond middeleeuwse hospitalen (13e-16e eeuw). Hospitalen staan momenteel niet alleen centraal als traditionele verstrekkers van liefdadigheid en zorg, maar ook als belangrijke spelers op de immobiliënmarkt en op de kredietmarkt, als spelers in de machtsstrijd tussen verschillende stedelijke groepen, als (identiteitsvormende) factoren in de ontwikkeling van ambachtsgilden, als kanalen in de stedelijke bevoorrading…  De workshop wil een forum bieden aan jonge onderzoekers die de stedelijke laatmiddeleeuwse hospitalen op een vernieuwende manier beschouwen.
Meer informatie is te vinden op: http://www.ugent.be/pirenne en op dit document
Geïnteresseerden zijn welkom, maar dienen zich aan te melden, voor 5 april 2016, bij lies.vervaet@ugent.be of bij irene.dietrich-strobbe@univ-grenoble-alpes.fr.

 

Masterclass met Prof. Barbara Newman (16 juni 2016): ‘Gender, Religion, and the Power of Resistance in the High and Late Middle Ages’

Op donderdag 16 juni organiseert de VWM, samen met haar Waalse tegenhanger RMBLF, een masterclass met Professor Barbara Newman (Northwestern University, Illinois) getiteld ‘Gender, Religion, and the Power of Resistance in the High and Late Middle Ages’. Deze interdisciplinaire masterclass is gericht tot jonge onderzoekers (pre- én postdoctoraal) wiens onderzoek aansluit bij het thema.

De Vakgroep Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel treedt op als gastheer voor deze prestigieuze masterclass. Het aantal plaatsen voor deelnemers is beperkt. Alle nodige informatie is te vinden in de call for papers.

Professor Barbara Newman geeft eveneens de keynote lezing op de studiedag ‘Social Dominance and Resistance in the Middle Ages’, die plaatsvindt op 17 juni aan de Université Libre de Bruxelles. Ook dit evenement is een co-organisatie van VWM en RMBLF. Meer informatie, inclusief een programma, volgt binnenkort.

Interdisciplinary Summer School: The City as a Market Place, Antwerp, 27 Juni – July 2016

Aan de Universiteit van Antwerpen wordt een interdisciplinaire summer school georganiseerd met als thema “The city as a Market Place” van 27 juni tot en met 1 juli 2016. Centraal staat de veranderende rol, vorm en structuur van handel in steden. Inschrijving voor deze summer school, georganiseerd door het Urban Studies Institute, moet gebeuren voor 15 april 2016.

Meer informatie vind je hier.