Workshop The Medieval Hospital, Gent, 15 April 2016

Op vrijdag 15 april 2016 wordt in het STAM te Gent een workshop georganiseerd rond middeleeuwse hospitalen (13e-16e eeuw). Hospitalen staan momenteel niet alleen centraal als traditionele verstrekkers van liefdadigheid en zorg, maar ook als belangrijke spelers op de immobiliënmarkt en op de kredietmarkt, als spelers in de machtsstrijd tussen verschillende stedelijke groepen, als (identiteitsvormende) factoren in de ontwikkeling van ambachtsgilden, als kanalen in de stedelijke bevoorrading…  De workshop wil een forum bieden aan jonge onderzoekers die de stedelijke laatmiddeleeuwse hospitalen op een vernieuwende manier beschouwen.
Meer informatie is te vinden op: http://www.ugent.be/pirenne en op dit document
Geïnteresseerden zijn welkom, maar dienen zich aan te melden, voor 5 april 2016, bij lies.vervaet@ugent.be of bij irene.dietrich-strobbe@univ-grenoble-alpes.fr.