Ledendag vrijdag 24 april!

Graag herinner ik jullie eraan dat onze eerste Ledendag volgende week vrijdag op het programma staat. Omwille van de catering is het echter noodzakelijk op voorhand in te schrijven. U kan inschrijven t.e.m. 21 april door een mail te sturen aan sara.moens@ugent.be.

We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen!

CFP: Landschapscontactdag, 16 oktober 2015, Aalst

Op 16 oktober 2015 vindt de Tiende Landschapscontactdag plaats te Aalst. Het thema dit jaar is ‘Stadsranden, urbanisatie en suburbanisatie’. De organisatie is op zoek naar vijf onderzoekers die een lezing willen houden die de problematiek van het (sub) urbanisatieproces van steden aanraakt en inzicht geeft in de historische drijfkrachten achter deze ruimtelijke ontwikkeling. Wie geïnteresseerd is om zijn onderzoek te presenteren kan een abstract (250-400 woorden) bezorgen aan inge.verdurmen@rwo.vlaanderen.be en dit vóór 1 juni. Wie suggesties heeft voor een postersessie of voor een interessante excursie in de omgeving van Aalst kan ook contact opnemen. Meer informatie vindt u hier.

CFP: Solidarity before the welfare state (ESSHC), 30 maart – 2 april 2016 , Valencia

Gelieve in bijlage een Call for papers te vinden rond het thema Solidarity before the welfare state, a global perspective (Middle Ages – early 20th century), waarrond een sessie georganiseerd zal worden tijdens het European Social Science History Conference dat van 30 maart t.e.m. 2 april 2016 doorgaat te Valencia. Geïnteresseerden kunnen een paper titel en abstract (100-500 woorden) bezorgen aan  hadewijch.masure@uantwerp.be en dit vóór 27 april 2015. Meer informatie vindt u hier.

Devotie en Emotie, 8 mei 2015, Antwerpen

In 2015 organiseert het Ruusbroecgenootschap een reeks activiteiten ter gelegenheid van  haar negentigjarig bestaan als onderzoeksinstituut onder de titel ‘Ruusbroec Encounters’. Voor elk van deze activiteiten ging het Ruusbroecgenootschap een samenwerking aan met een partner van binnen of buiten de Universiteit Antwerpen.

Op 8 mei vindt de tweede ‘Ruusbroec Encounter’, Devotie en emotie: een nieuwe blik op religieus beeldmateriaal, plaats in samenwerking met de Vlaamse Werkgroep voor Boekgeschiedenis. Hierbij staat de erfgoedcollectie van de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap centraal. De wetenschappelijke valorisatie van deze unieke collectie in onderzoek en onderwijs is één van de speerpunten van het instituut. Het Ruusbroecgenootschap beschikt over een grote collectie devotieprenten en diverse geïllustreerde oude drukken en handschriften. Samen met de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis willen we peilen naar het belang van beeldmateriaal, en in het bijzonder de betekenis van de rijke collectie devotieprenten, als bron voor het onderzoek naar de geschiedenis van de religieuze cultuur.

Meer informatie vindt u hier.

Lezing prof. Samuel Cohn, 23 april 2015, Antwerpen

Op 23 april geeft prof. Samuel Cohn (Glasgow University) een publiekslezing aan de Universiteit Antwerpen getiteld Abandonment and Unity: Reactions to Black Death and Plague, 1347 to  c. 1500. U bent eveneens hartelijk welkom in de lessen die prof. Cohn in het kader van de masteropleiding Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen geeft, rond het thema Patterns of Plague, from the Black Death to the ‘Third Pandemic’ op 21 april en The Black Death: the Flagellants and the Burning of Jews op 24 april. Meer informatie vindt u hier.

Boekvoorstelling “Érasme et l’Europe”, 20 april 2015, Brussel

Op maandag 20 april om 19u vindt in het Erasmushuis te Brussel in aanwezigheid van de auteur de voorstelling van het boek ‘Érasme et l’Europe’ plaats, het meest recente boek van Prof. Carlo Ossola, hoogleraar aan het Collège de France. In dialoog met Marie-France Renard, vice-voorzitter van de Archives et Musée de la littérature, zal de auteur het publiek – doorheen de tijd tot in de twintigste eeuw – voeren naar onvergetelijke getuigenissen van Johan Huizinga, Stefan Zweig en Marcel Bataillon (voertaal Frans). Deze avond wordt georganiseerd i.s.m. het Istituto Italiano di Cultura en de Archives et musée de la littérature.

Het evenement is gratis, mits plaatsbespreking. Meer informatie vindt u hier.

Atelier Tekstvariatie, 13 mei 2015, Amsterdam

Op 13 mei aanstaande zal het Atelier tekstvariatie van de Onderzoekschool Mediëvistiek plaatsvinden. De organisatie is in handen van dr. Sabrina Corbellini (RUG) en prof.dr. August den Hollander (VU/UA). Het atelier is vooral bedoeld voor promovendi en researchmasterstudenten die werken aan een editie van een (deel van een) tekst of die onderzoek doen met behulp van complexe teksttradities. Het programma biedt enkele lezingen en een workshop waarin het eigen onderzoek van de deelnemers centraal zal staan. Aan de deelnemers zal gevraagd worden om voorafgaand aan het atelier een variantenlijst van een deel van hun eigen teksttraditie op te sturen (150-200 varianten). Deze zal besproken worden tijdens een van de workshops samen met de andere deelnemers en de organisatoren van het atelier.

Aandacht in de lezingen zal worden gegeven aan verschillende mogelijkheden van computer-ondersteuning, zoals bij het collationeren en het bouwen van een stemma.  Ook zal worden ingegaan op verschillende aspecten van tekstvariatie en de omgang daarmee.

Het voorlopige programma is:

10:00-10:15        welkom en kennismaking (Sabrina Corbellini)
10:15-11:00        collatie-programma’s (in samenwerking met het Huygens-Instituut)
11:00-11:45        tekstvariatie (August den Hollander)
11:45-12:00        koffiepauze
12:00-13:00        sessie 1 workshop
13:00-13:30        lunch
13:30-15:15        sessie 2 workshop
15:15-15:30        theepauze
15:30-16:30        computer-assisted building of stemma’s (Teemu Roos, Helsinki)
16:30-17:30        receptie

Deelnemen: het maximum aantal deelnemers is tien. Aanmelding zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 20 april 2015 bij ozsmed@rug.nl. Locatie: de locatie [in Amsterdam] wordt nader bekend gemaakt. Prijs: deelname is gratis, maar aanmelding verplicht.