Atelier Tekstvariatie, 13 mei 2015, Amsterdam

Op 13 mei aanstaande zal het Atelier tekstvariatie van de Onderzoekschool Mediëvistiek plaatsvinden. De organisatie is in handen van dr. Sabrina Corbellini (RUG) en prof.dr. August den Hollander (VU/UA). Het atelier is vooral bedoeld voor promovendi en researchmasterstudenten die werken aan een editie van een (deel van een) tekst of die onderzoek doen met behulp van complexe teksttradities. Het programma biedt enkele lezingen en een workshop waarin het eigen onderzoek van de deelnemers centraal zal staan. Aan de deelnemers zal gevraagd worden om voorafgaand aan het atelier een variantenlijst van een deel van hun eigen teksttraditie op te sturen (150-200 varianten). Deze zal besproken worden tijdens een van de workshops samen met de andere deelnemers en de organisatoren van het atelier.

Aandacht in de lezingen zal worden gegeven aan verschillende mogelijkheden van computer-ondersteuning, zoals bij het collationeren en het bouwen van een stemma.  Ook zal worden ingegaan op verschillende aspecten van tekstvariatie en de omgang daarmee.

Het voorlopige programma is:

10:00-10:15        welkom en kennismaking (Sabrina Corbellini)
10:15-11:00        collatie-programma’s (in samenwerking met het Huygens-Instituut)
11:00-11:45        tekstvariatie (August den Hollander)
11:45-12:00        koffiepauze
12:00-13:00        sessie 1 workshop
13:00-13:30        lunch
13:30-15:15        sessie 2 workshop
15:15-15:30        theepauze
15:30-16:30        computer-assisted building of stemma’s (Teemu Roos, Helsinki)
16:30-17:30        receptie

Deelnemen: het maximum aantal deelnemers is tien. Aanmelding zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 20 april 2015 bij ozsmed@rug.nl. Locatie: de locatie [in Amsterdam] wordt nader bekend gemaakt. Prijs: deelname is gratis, maar aanmelding verplicht.