Doctorandidag 2014 (26/06, HUB)

Op donderdag 26 juni gaat in de namiddag de jaarlijkse doctorandidag door aan de HUBrussel. Dit jaar komen de projecten van zeven jonge onderzoekers aan bod. Volgens het beproefde recept worden korte presentaties door de doctorandi gevolgd door feedback van de referenten en door een open discussie. Het panel van referenten bestaat dit jaar uit prof.dr Remco Sleiderink (KUL/HUB), prof. dr. Els De Paermentier (UGent) en prof.dr. Tim Soens (UA). Geïnteresseerden zijn welkom. De zitting vangt aan om 13h00 en eindigt rond 17h30. Meer informatie vindt u in het programma.

Update adressenlijst VWM

De VWM hoopt spoedig een actualisering van haar adressenlijst door te voeren. Naast een verbeterde communicatie, zou het ook de bedoeling zijn om onze leden een overzicht te kunnen bieden van ons uitgebreide netwerk. Wij roepen de leden dan ook op om belangrijke info te communiceren aan het secretariaat (naam, aanstelling, beknopte beschrijving onderzoek, recentste contactgegevens). Deze informatie zal nooit online gepubliceerd worden en blijft steeds wijzigbaar. Leden die de mailing wensen te ontvangen op een ander adres dan het huidige, kunnen dit specifiek signaleren.

Masterclass ‘Religie en de sacrale ruimte’

Graag delen we u mee dat de derde editie van de interuniversitaire masterclass ‘religie en cultuur’, die dit jaar door de KULeuven wordt georganiseerd, zal doorgaan op dinsdag 9 september en woensdag 10 september 2014. Gelieve deze data nu al in uw agenda te reserveren. De masterclass zal doorgaan op twee historische plaatsen, met name het Hollands College (op dinsdag) en de abdij van ’t Park, net buiten de stad (op woensdag). Als centraal thema is gekozen voor ‘Religie en de sacrale ruimte’. Indien u zich geroepen voelt om, vanuit uw lopend onderzoek, een presentatie van ongeveer 20’ te geven die aansluit bij dit algemene thema, gelieve dan voor 18 juni contact op te nemen met Brigitte.Meijns@arts.kuleuven.be. Andere deelnemers zullen we vervolgens vragen om de bespreking van een artikel uit de reader die we zullen samenstellen voor te bereiden en in te leiden, zoals dat ook bij de vorige edities gebeurde.U mag gerust deze email verspreiden onder potentiële geïnteresseerden die vanuit andere disciplines religie, cultuur en ruimte in het Ancien Regime onderzoeken. Een voorlopig programma, alsook de reader, hoopt de organisatie u nog voor de zomervakantie te bezorgen.

Training school religieuze teksten

De COST-Actie “New Communities of Interpretation. Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe” organiseert een training school over de productie en het gebruik van religieuze teksten in het laat-middeleeuwse en vroeg-moderne Europa. Meer informatie over dit evenement vindt u in de brochure en aankondigingstekst.

Autumn School “Latin Paleography” & “Medieval Liturgy” (Gent, 20-22/10/2014)

Het Henri Pirenne Instituut (UGent) organiseert van maandag 20 t.e.m. woensdag 22 oktober 2014 twee parallelle autumn schools over Latijnse paleografie en middeleeuwse liturgie. Deze zijn specifiek bedoeld voor masterstudenten en doctorandi in de middeleeuwse studies. Men kan zich voor een van de twee onderwerpen inschrijven. Voor de cursus paleografie is een basiskennis van het Latijn vereist. In beide cursussen is het Engels de voertaal. Er worden maximaal twintig deelnemers toegelaten per cursus. Kandidaten moeten appliceren vóór 31 augustus bij Martine.DeReu@UGent.be. Alle praktische informatie en de volledige programma’s vindt u in bijgaand document

Masterclass “Solidarity and Togetherness” (Groningen, 1-2/07/2014)

Als onderdeel van het driejarige project “Solidarity and Togetherness. Forms, ideals, rituals, rhetoric and institutions of community ethos“, organiseren de National Research School for Medieval Studies en de National Research School in Classical Studies (OIKOS) van de universiteit Groningen een masterclass rond duurzaam burgerschap in premodern Europa. De masterclass is specifiek bedoeld voor onderzoeksmasters en doctorandi. Deelnemers moeten vooraf vier artikels lezen en een beknopt essay insturen. Meer informatie vindt u in bijgaande flyer.