Masterclass ‘Religie en de sacrale ruimte’

Graag delen we u mee dat de derde editie van de interuniversitaire masterclass ‘religie en cultuur’, die dit jaar door de KULeuven wordt georganiseerd, zal doorgaan op dinsdag 9 september en woensdag 10 september 2014. Gelieve deze data nu al in uw agenda te reserveren. De masterclass zal doorgaan op twee historische plaatsen, met name het Hollands College (op dinsdag) en de abdij van ’t Park, net buiten de stad (op woensdag). Als centraal thema is gekozen voor ‘Religie en de sacrale ruimte’. Indien u zich geroepen voelt om, vanuit uw lopend onderzoek, een presentatie van ongeveer 20’ te geven die aansluit bij dit algemene thema, gelieve dan voor 18 juni contact op te nemen met Brigitte.Meijns@arts.kuleuven.be. Andere deelnemers zullen we vervolgens vragen om de bespreking van een artikel uit de reader die we zullen samenstellen voor te bereiden en in te leiden, zoals dat ook bij de vorige edities gebeurde.U mag gerust deze email verspreiden onder potentiële geïnteresseerden die vanuit andere disciplines religie, cultuur en ruimte in het Ancien Regime onderzoeken. Een voorlopig programma, alsook de reader, hoopt de organisatie u nog voor de zomervakantie te bezorgen.