Prof.dr. Steven Vanderputten Laureaat van de Academie

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten heeft mediëvist Prof. dr. Steven Vanderputten van de Universiteit Gent uitgeroepen tot Laureaat van de Academie in de Klasse van de Menswetenschappen. Het betreft de meest prestigieuze prijs van de Academie, bestemd voor jonge onderzoekers die baanbrekend werk hebben verricht in hun vakgebied. Steven Vanderputten is gespecialiseerd in de studie van het middeleeuwse kloosterwezen en de religieuze en socio-politieke geschiedenis van de Lage Landen in de centrale middeleeuwen.
Meer informatie over de prijs en een volledige publicatielijst vindt u via onderstaande url’s.
http://www.kvab.be/laureaten.aspx
http://www.ugent.be/lw/geschiedenis/nl/contact/overzicht.htm/persoonlijke-paginas/steven-vanderputten

Bericht promovendi Mediëvistendag 2013

Korte presentatie onderzoeksproject

FOR ENGLISH VERSION SEE BELOW

Aan de nieuwe promovendi Mediëvistiek,

Op 15 november 2013 houdt de Onderzoekschool Mediëvistiek in samenwerking met de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek de jaarlijkse Mediëvistendag, ditmaal in Deventer. De organisatie berust bij de mediëvisten van de Rijksuniversiteit Groningen en het secretariaat van de Werkgroep.

De Mediëvistendag is een ontmoetingsdag voor Nederlandse en Vlaamse mediëvisten, waarop zij kennis kunnen nemen van de recente ontwikkelingen op het vakgebied. De dag ziet er in grote lijnen als volgt uit: In de ochtend en het begin van de middag voordrachten van Prof. dr. Sita Steckel (WWU Münster), dr. Samuel Mareel (UGent) en dr. Suzan Folkerts (RUG). Aan het einde van de middag zijn er korte presentaties van (in elk geval de zojuist begonnen) promovendi.

De presentaties op de Mediëvistendag van de nieuw aangestelde promovendi vormen een vast onderdeel van het opleidingsprogramma van de onderzoekschool. Uiteraard weten we dat jullie project nog in een pril stadium is, maar het is zinvol om vroeg een breder wetenschappelijk publiek over je onderzoeksplannen te informeren. Met een korte powerpointpresentatie kun je je visitekaartje afgeven en de kans grijpen kennis te maken met vakgenoten die je vast vaker zult gaan zien. Je presentatie zou kunnen bestaan uit opmerkingen over de invalshoek of discipline van waaruit je werkt, een globale vraagstelling en een zeer korte beschrijving van je materiaal. Let wel: het gaat om een korte kennismaking.

Opgave
In verband met de planning van de dag ontvangen we je aanmelding graag voor 25 oktober. Stuur hiervoor een mail aan Suzan Folkerts (s.a.folkerts@rug.nl). Ook voor vragen kun je contact opnemen met haar.
Per presentatie is circa 10 minuten beschikbaar; zodra het aantal aanmeldingen bekend is krijg je hierover precieze informatie.

ENGLISH VERSION

Brief presentation of research project

To the new Medieval Studies PhD students,

On 15 November 2013, the Research School for Medieval Studies, together with the Flemish Medievalist Association, will be holding the annual Medieval Studies Day, this time in Deventer. The event is organized by the medievalists from the University of Groningen and the secretariat of the Association.

The Medieval Studies Day offers Dutch and Flemish medievalists the opportunity to meet each other and exchange information about recent developments in the field. The programme for the day in general outlines will be: In the morning and early afternoon lectures will be held by Prof. dr. Sita Steckel (WWU Münster), dr. Samuel Mareel (UGent) en dr. Suzan Folkerts (RUG). Later in the afternoon PhD students (including at least all new students) give short presentations on their research.

The presentations on Medieval Studies Day by new PhD students are a fixed part of the training programme for the research school. We are aware that your project is still in the early stages, but it is always beneficial to inform a wider academic audience about your research. You can make yourself known by means of a short PowerPoint presentation and use the opportunity to get to know colleagues who you will undoubtedly meet regularly in the future. Your presentation could comprise comments about your line of approach or the discipline from which you are working, a general research question and a very brief description of your material. Please be aware that your presentation is meant as a short introduction.

Registration
In order to arrange the day’s schedule, we would appreciate receiving your registration before 25 October. Please send a mail to Suzan Folkerts (s.a.folkerts@rug.nl). If you have any questions, please contact her as well.
Each presentation may last circa 10 minutes; as soon as we know how many registrations there are, you will receive more precise information.

9e MEDIËVISTENDAG / 19th MEDIEVAL STUDIES DAY

English version: see below

 

19e MEDIËVISTENDAG / 19th MEDIEVAL STUDIES DAY
CITY CULTURE AND THE TRANSMISSION AND EXPLOITATION OF KNOWLEDGE

 

Geachte mediëvist,
Op vrijdag 15 november 2013 houdt de Onderzoekschool Mediëvistiek in samenwerking met de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek de jaarlijkse Mediëvistendag, die dit jaar in Deventer plaats zal vinden. Deze negentiende dag wordt georganiseerd door de mediëvistische onderzoeksgroep van de Rijksuniversiteit Groningen en het secretariaat van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek.

Het programma omvat drie plenaire lezingen (in het Engels) rond het thema ‘City Culture and the Transmission and Exploitation of Knowledge’. Sprekers: prof. Sita Steckel (Münster, onder voorbehoud), dr. Samuel Mareel (Gent) en dr. Suzan Folkerts (Groningen). Voorts  presenteren – vooral pas aangestelde – promovendi hun onderzoek. De Onderzoekschool wil met deze presentaties jonge onderzoekers stimuleren om in contact te komen met gevestigde mediëvisten. Bovendien bieden de presentaties een mooie kans om feedback te krijgen. Een voorlopig programma vindt u in de bijlage.

 

Met vriendelijke groeten,

Sabrina Corbellini, Mathilde van Dijk, Suzan Folkerts en Catrien Santing (Rijksuniversiteit Groningen)

Mike Kestemont en Stefan Meysman (Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek)

 

Graag aanmelden voor 1 november bij het secretariaat van de school, ozsmed@rug.nl
De kosten zijn 10 euro (inclusief lunch en borrel), voor 1 november 2013 over te maken op IBAN NL60 INGB0002292020 t.n.v. S.A. Folkerts te Groningen onder vermelding van ‘Medieval Studies Day 2013’. Voor promovendi en researchmasterstudenten die door hun Faculteit bij de onderzoekschool zijn aangemeld is de deelname gratis.
——-
ENGLISH VERSION
Dear medievalist,
On 15 November 2013, the Research School for Medieval Studies, together with the Flemish Medievalist Association, will be holding the annual Medieval Studies Day, this time in Deventer. The organisation is in the hands of the medievalists from the University of Groningen and the secretariat of the Flemish Medievalist Association. During the day, three lectures (in English) are scheduled that address the topic ‘City Culture and the Transmission and Exploitation of Knowledge’. Speakers: Prof. Sita Steckel (Münster, to be confirmed) , Dr. Samuel Mareel (Gent) and Dr. Suzan Folkerts (Groningen). Furthermore, (mostly newly appointed) PhD students will present their research projects. With these presentations the Research School aims to stimulate young researchers to get in touch with established medievalists. Moreover, the presentations offer the opportunity to receive feedback. A provisional programme is to be found in the attachment.

Yours sincerely,

Sabrina Corbellini, Mathilde van Dijk, Suzan Folkerts and Catrien Santing (University of  Groningen)

Mike Kestemont and Stefan Meysman (Flemish Medievalist Association)

Please register before 1 November with the secretariat of the school: ozsmed@rug.nl

Costs are 10 euro (lunch and reception included), please transfer this amount before 1 November to S.A.  Folkerts, Groningen, IBAN NL60 INGB0002292020 (BIC INGBNL2A), stating ‘Medieval Studies Day 2013’. For PhD students and research students who are formal members of the School participation is free.

Openingslezing Medieval Seminar Series 15/10

De openingslezing van de Medieval Seminar Series 2013-2014 van het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies vindt plaats op 15 oktober 2013.

Prof. Dr. Gert Melville van het FOVOG (Research Centre for Comparative History of Religious Orders) van de TU Dresden geeft de eerste lezing van de Medieval Seminar Series: The Innovational Power of Monastic Life in the Middle Ages.

 

De lezing vindt plaats in het Augustijnen Klooster in Gent en zal om 17.00 beginnen met een boekpresentatie door Prof. Steven Vanderputten (Geschiedenis, UGent, houder van de Friedrich Wilhelm Bessel Research Award van de Humboldt Foundation).

 

Voor meer informatie en aanmelding: marjolein.stern@ugent.be

Colloquium ‘L’art au service du prince: La politique monumentale, artistique et culturelle des États princiers et seigneuriaux. Paradigme italien, expérience européenne (vers 1250-vers 1550)’

Van donderdag 17 tot zaterdag 19 oktober vindt in Parijs het colloquium L’art au service du prince: La politique monumentale, artistique et culturelle des États princiers et seigneuriaux. Paradigme italien, expérience européenne (vers 1250-vers 1550) plaats. 

Voor meer informatie m.b.t. het programma, zie Colloque-ART-PRINCE

Nieuw Europees diploma: sources latines écrites du moyen âge

In het kader van een interuniversitair programma heeft men een nieuw diploma ontwikkeld, genaamd “Diplôme d’études médiévales, intitulé Diplôme européen d’étude des sources latines écrites du moyen âge”. Meer dan twintig universiteiten zijn hierbij betrokkken. Geïnteresseerde studenten kunnen hun kandidatuur voor 1 oktober 2013 per mail indienen bij diploma-coördinator Giacinta Spinosa (giacintaspinosa@tiscalinet.it). In bijlage vindt u in deze brochure.

Pirennelezing ‘Commerce and Cult’ M. Carver (21 November, 18u, Gent)

Naar aanleiding van de opening van het nieuwe werkjaar, organiseert de VWM naar goede gewoonte de traditionele Pirennelezing. De Pirennelezing zal dit jaar worden gehouden door de gerenommeerde archeoloog prof. dr. em. Martin Carver (University of York, UK). Carver specialiseerde zich in vroegmiddeleeuwse archeologie en geniet internationaal vooral bekendheid als leider van de beroemde opgravingen bij Sutton Hoo. Hij is tevens jaren lang hoofdredacteur geweest van het toonaangevende archeologische tijdschrift Antiquity. Martin Carvers (Engelstalige) lezing draagt de titel ‘Commerce and Cult. Re-inventing the European town in the 5-8th century’ – een korte samenvatting gaat hieronder. Carver zal worden ingeleid door prof. dr. Dries Tys (Vrije Universiteit Brussel).

De Pirennelezing zal plaatsvinden op donderdag 21 november 2013, om 18u in de Sint-Pietersabdij te Gent (in de ‘warmtekamer’). Iedereen is van harte welkom op de receptie die aansluitend op de lezing wordt georganiseerd. De lezing is vrij toegankelijk, ook voor niet-leden. Wij vragen wel dat geïnteresseerden zich voorhand aanmelden via een seintje bij mike.kestemont@ua.ac.be of stefan.meysman@ugent.be.

Annual Pirenne Lecture – Flemish Medievalist Association

Commerce and Cult

Socio-economic initiatives in the 5-8th century

Prof. dr. em. Martin Carver

Pirenne and his many admirers and successors have regarded the Roman-Medieval transition as primarily a historical conundrum explained by economic imperatives. This archaeological study considers the role of cult in attracting and mobilising political and commercial action, introducing the topic with the recent revisions to the Neolithic urban revolution provoked by the discoveries at Göbeckli Tepe, and developing it with three case studies from 5-8th century Europe: Helgö in Sweden, Portmahomack in Scotland and Comacchio in Italy.

The aim is to assess the role of cult sites, whether Christian (ie monasteries) or non-Christian in creating congregational destinations and generating wealth and investment through ‘the salvation industry’. The monastic business-model provides a parallel alternative to the convincingly sketched proto-commercial groups operating along rivers or from creek sites around the northern coasts.   Whether merchant-driven or monk-driven, these movements offer a plebian counterpoise to the picture of change as inexorably controlled by the landowning elite.

Proposing that belief systems provide an engine driving both commercial and imperial ambition is not intended to offer a blanket explanation. Rather, it intends to give the archaeological agenda a push in the broader direction of investigating the role of cult in the revival of commerce.  The monumental map of Europe in 5-8th century hints strongly at the competitive expression by different communities of “the right way forward” in which all kinds of initiative were on the table, rooted in belief but emerging as political action.

CFP Medieval Documents as Artefacts, 1100-1600

Hierbij vindt u de call for papers van een internationale conferentie “Medieval Documents as Artefacts, 1100-1600”. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden te Maastricht van 5 tot 6 februari 2014 en is een initiatief van de werkgroep Schrift en Schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen (SSNM), in samenwerking met het Huygens-Instituut ING en het Regionaal Historisch Centrum van Limburg.

Call for papers: doctorandi laatmiddeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis

Dear colleagues,

The PhD students of Transitions, Research Department on the Late Middle Ages and the Early Modern Period (14th-17th centuries) organize a two-day meeting for PhD students from France, Belgium, the Netherlands and Germany on Thursday 30 and Friday 31 January 2014.

This initiative aims at promoting the exchange and the confrontation of ideas and research methods among students, PhD students and researchers from different countries who are interested in history as well as art history, musicology, philology, linguistics and French or Italian literature.

You’ll find to this email the CFP of the conference attached.

Please feel free to forward this mail to PhD students who might be interested!

Best wishes,

Samuelle Warnauts

Anne-Sophie Laruelle
Julien Régibeau
Arnaud Rusch

Aspirante F.R.S.-FNRS
Université de Liège
Transitions, Département de recherches sur le Moyen Âge tardif et la première Modernité (www.transitions.ulg.ac.be)
Service d’Histoire et Technologie des Arts plastiques (Temps modernes)
1b, quai Roosevelt
B-4000 Liège
Tél : +32 4 3665401

Call for papers: The Ten Commandments

Dear sir/madam,
Dear colleagues,

please find attached a Call for Papers for an international conference on the Ten Commandments in medieval and early modern culture, to be held in Ghent on April 10-11, 2014. We hope that you will support our efforts by notifying your colleagues and students about the conference.

It might also be of your interest that prof. Youri Desplenter and myself are organising a session on the Ten Commandments at the International Medieval Congress in Leeds in 2014. Please see the attachment for more details.

Kind regards,

Marta Bigus

PhD Student
Universiteit Gent – Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Historische Nederlandse Letterkunde (middeleeuwen)
Blandijnberg 2
B – 9000 Gent

Ten Commandments Conference

Ten Commandments IMC Leeds 2014