Bericht promovendi Mediëvistendag 2013

Korte presentatie onderzoeksproject

FOR ENGLISH VERSION SEE BELOW

Aan de nieuwe promovendi Mediëvistiek,

Op 15 november 2013 houdt de Onderzoekschool Mediëvistiek in samenwerking met de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek de jaarlijkse Mediëvistendag, ditmaal in Deventer. De organisatie berust bij de mediëvisten van de Rijksuniversiteit Groningen en het secretariaat van de Werkgroep.

De Mediëvistendag is een ontmoetingsdag voor Nederlandse en Vlaamse mediëvisten, waarop zij kennis kunnen nemen van de recente ontwikkelingen op het vakgebied. De dag ziet er in grote lijnen als volgt uit: In de ochtend en het begin van de middag voordrachten van Prof. dr. Sita Steckel (WWU Münster), dr. Samuel Mareel (UGent) en dr. Suzan Folkerts (RUG). Aan het einde van de middag zijn er korte presentaties van (in elk geval de zojuist begonnen) promovendi.

De presentaties op de Mediëvistendag van de nieuw aangestelde promovendi vormen een vast onderdeel van het opleidingsprogramma van de onderzoekschool. Uiteraard weten we dat jullie project nog in een pril stadium is, maar het is zinvol om vroeg een breder wetenschappelijk publiek over je onderzoeksplannen te informeren. Met een korte powerpointpresentatie kun je je visitekaartje afgeven en de kans grijpen kennis te maken met vakgenoten die je vast vaker zult gaan zien. Je presentatie zou kunnen bestaan uit opmerkingen over de invalshoek of discipline van waaruit je werkt, een globale vraagstelling en een zeer korte beschrijving van je materiaal. Let wel: het gaat om een korte kennismaking.

Opgave
In verband met de planning van de dag ontvangen we je aanmelding graag voor 25 oktober. Stuur hiervoor een mail aan Suzan Folkerts (s.a.folkerts@rug.nl). Ook voor vragen kun je contact opnemen met haar.
Per presentatie is circa 10 minuten beschikbaar; zodra het aantal aanmeldingen bekend is krijg je hierover precieze informatie.

ENGLISH VERSION

Brief presentation of research project

To the new Medieval Studies PhD students,

On 15 November 2013, the Research School for Medieval Studies, together with the Flemish Medievalist Association, will be holding the annual Medieval Studies Day, this time in Deventer. The event is organized by the medievalists from the University of Groningen and the secretariat of the Association.

The Medieval Studies Day offers Dutch and Flemish medievalists the opportunity to meet each other and exchange information about recent developments in the field. The programme for the day in general outlines will be: In the morning and early afternoon lectures will be held by Prof. dr. Sita Steckel (WWU Münster), dr. Samuel Mareel (UGent) en dr. Suzan Folkerts (RUG). Later in the afternoon PhD students (including at least all new students) give short presentations on their research.

The presentations on Medieval Studies Day by new PhD students are a fixed part of the training programme for the research school. We are aware that your project is still in the early stages, but it is always beneficial to inform a wider academic audience about your research. You can make yourself known by means of a short PowerPoint presentation and use the opportunity to get to know colleagues who you will undoubtedly meet regularly in the future. Your presentation could comprise comments about your line of approach or the discipline from which you are working, a general research question and a very brief description of your material. Please be aware that your presentation is meant as a short introduction.

Registration
In order to arrange the day’s schedule, we would appreciate receiving your registration before 25 October. Please send a mail to Suzan Folkerts (s.a.folkerts@rug.nl). If you have any questions, please contact her as well.
Each presentation may last circa 10 minutes; as soon as we know how many registrations there are, you will receive more precise information.

Reacties zijn gesloten.