Vacature Erfgoedcoördinator Regionaal Landschap Schelde – Durme

Regionaal Landschap Schelde – Durme (RLSD) zoekt een erfgoedcoördinator (voltijds, contract van onbepaalde duur). Masters in de geschiedenis komen in aanmerking.

Functieomschrijving:

Als toekomstig erfgoedcoördinator heb je grondige kennis van de wet- en regelgeving m.b.t. onroerend erfgoed en ken je de weg naar de relevante instanties m.b.t. onroerend erfgoed.
 Je vertaalt de strategische doelstellingen van het beleidsplan IOED Schelde- Durme in concrete acties.
 Je brengt het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed van de regio in kaart.
 Je ondersteunt de betrokken gemeentes bij de uitbouw van een onroerend erfgoedbeleid en adviseert hen bij vragen met betrekking tot concrete dossiers.
 Je bouwt een kennis- en consultatienetwerk uit.
 Je bent het centraal aanspreekpunt voor alle belanghebbenden binnen maar ook buiten het werkingsgebied m.b.t. onroerend erfgoedzorg – en beleid van de deelnemende gemeenten.
 Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op vlak van archeologie, bouwkunde en monumenten- en landschappen.
 Je treedt op als bemiddelaar en stemt af met de verschillende gemeentelijke beleidsdomeinen i.f.v. het onroerend erfgoedbeleid.
 Je sensibiliseert en zet een doelgroepenwerking op met aandacht en respect voor vrijwilligers en erfgoedactoren.
 Je verbreedt het maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak op vlak van onroerend erfgoed.
 Je bent verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de IOED werking, zowel inhoudelijk als financieel.

Profiel:

 Je beschikt over een diploma (bij voorkeur master) in één van de volgende richtingen of gelijkaardige richtingen
aangevuld met aantoonbare relevante ervaring:
o Ingenieurswetenschappen: architectuur of bouwkunde
o Monumenten- en landschapszorg
o Geschiedenis
o Archeologie
o Kunstwetenschappen
 Je bent ondernemend, neemt verantwoordelijkheid en initiatief.
 Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.
 Je bent sterk in argumenteren, overtuigen en enthousiasmeren.
 Je bent een teamspeler en kan zelfstandig werken in een klein team.
 Je beschikt over de nodige sociale vaardigheden i.k.v. vrijwilligerswerking.
 Je bent vertrouwd met de werking van overheden.
 Je bent vertrouwd met de meest gangbare software en internettoepassingen (MS-office: word, excel, access, powerpoint, outlook). Kennis van GIS is een pluspunt.
 Je beschikt over een rijbewijs B.
 Je bent bereid tot sporadisch avond- en weekendwerk.

Wij bieden:

 Contract van onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding. Relevante anciënniteit kan worden meegenomen in onderling overleg. De werkgever werft de hierboven vermelde werknemer aan in de hoedanigheid van bediende, voor het uitoefenen van de functie van erfgoedcoördinator voor een onbepaalde duur specifiek voor de samenwerkingsovereenkomst IOED.
 Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng in een dynamische werkomgeving.
 Standplaats: Hemelstraat 133a te 9200 Dendermonde (vlakbij het NMBS station).
 Marktconforme verloning afhankelijk van te valoriseren anciënniteit en relevante ervaring. Ter info: brutoloon voor een voltijdse functie zonder anciënniteit per maand € 0 jaar: 2.816,72 , 5 jaar: 3.301,92 , 10 jaar: 3.569,91 , 15 jaar: 3.949,99 , 27 jaar: 4.835,18, Paritair Comité 329.1
 Maaltijdcheques, GSM, Ecocheques, fietsvergoeding, hospitalisatieregeling en kosteloos woonwerkverkeer met het openbaar vervoer. Vergoeding voor het gebruik van de eigen wagen voor dienstverplaatsingen.
Flexibele uurregeling. Een maatschappelijk relevante job.

Praktisch:

Kandidaten sturen voor maandag 15 januari 2018 een e-mail naar info@rlsd.be, met als onderwerp ‘sollicitatie erfgoedcoördinator’ met volgende documenten in bijlage: ‘familienaam_voornaam_cv’ en ‘familienaam_voornaam_motivatiebrief’. Na een voorselectie op basis van CV en motivatie worden de weerhouden kandidaten per e-mail uitgenodigd voor een schriftelijke proef en sollicitatiegesprek. Deze vinden plaats op woensdag 24 januari (schriftelijk, namiddag) en vrijdag 26 januari (mondeling, hele dag).
Je kan rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je kandidatuur.

Inlichtingen:

Stijn Van Belleghem, algemeen coördinator RLSD, tel. 052 33 89 10, GSM 0499 99 68 49 of stijn@rlsd.be

Alle informatie vindt u ook op deze link