Betaling VWM-Lidgeld academiejaar 2016-2017

De start van het nieuwe academiejaar betekent meteen ook het begin van het nieuwe werkingsjaar van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek. Dit gaat gepaard met onze jaarlijkse oproep tot het betalen van het lidgeld (15€). Aangezien de VWM voor haar werking geheel afhankelijk is van haar ledenbijdragen, is het bijzonder belangrijk dat wie lid wenst te blijven zijn lidgeld betaalt ten laatste 30 oktober 2016! U kan dit doen via overschrijving of via automatische domiciliëring – het VWM-rekeningnummer en informatie over domiciliëring vindt u hier terug.
Het aantal (tijdig) betalende leden neemt jammer genoeg de laatste jaren stelselmatig af. Aangezien de werking volledig afhangt van de ledenbijdragen, brengt deze evolutie de organisatie van bepaalde activiteiten in het gedrang.

Voor het schamele bedrag van 15 euro krijg je absoluut waar voor je geld! We sommen de voordelen van het lidmaatschap op:

-je blijft op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in de mediëvistiek via de nieuwsbrief (via email, de website en onze facebook-pagina)
-je kan gratis deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door de VWM. Voor het academiejaar 2016-2017 staan o.a. op het programma:

  • 11 November 2016: Dag van de Mediëvistiek, Universiteit Utrecht, met als thema:     “Readjusting the Middle Ages”
  • 22 November 2016: Pirenne-lezing door dr. Patrick Lantschner, met als titel “The Other Crisis in the Age of Crusades: Political Volatility and City-States in the Later Medieval Mediterranean World”, Het Pand, Onderberngen 1, 9000 Gent, 18u30. Achteraf receptie voor alle VWM-leden
  • 21 December 2016: Uitstap naar de tentoonstelling “Voor god en geld. Gouden tijd van de Zuidelijke Nederlanden” met als gidsen Prof. dr. Maximiliaan Martens en Prof. dr. Jan Dumolyn, Caermersklooster, 9000 Gent, 10u
  • Maart 2017: Doctorandidag
  • April-Mei 2017: Ledendag

-(NIEUW) Wie dit jaar zijn lidgeld betaalt, ontvangt een ledenlijst van de VWM, met daarin beknopt de informatie per onderzoeker gebundeld.

-(NIEUW) Op de VWM website vind je vanaf nu ook een kalender terug (Home – Kalender). Alle  activiteiten aangaande de mediëvistiek die ons gemeld worden via email, voeren we in deze online kalender in. Als we bepaalde evenementen over het hoofd zien, mag dit zeker gemeld worden. Enerzijds biedt de kalender een handig overzicht van wat er binnen de mediëvistiek in België en omringende landen gebeurt. Anderzijds kan de kalender nuttig zijn bij het plannen van evenementen, omdat overlapping kan vermeden worden.

Misschien is uw afdeling/onderzoeksgroep/… intussen versterkt met nieuwe leden. Motiveer hen gerust om ook lid te worden van de VWM! Lid worden doe je door een email te sturen aan lies.vervaet@ugent.be, je gegevens in te voeren via het online formulier én uiteraard je lidgeld te betalen.
We kijken er naar uit jullie dit jaar opnieuw talrijk op de VWM-samenkomsten te mogen verwelkomen!​
Hartelijke groet,
Pieterjan Deckers en Lies Vervaet, Secretariaat Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek​