Call for Papers, Mobility and Space, University of Oxford, 23 juni 2017

Aan de University of Oxford wordt op 23 juni 2017 een conferentie georganiseerd met als thema “Mobility and Space in Late Medieval and Early Modern Europe”. Centraal staat de manier waarop alledaagse mobiliteit bijdroeg tot de vorming van laatmiddeleeuwse en vroegmoderne ruimtes en hoe het ruimtelijke framework de beweging van mensen beïnvloedde. De organisatoren zijn op zoek naar papers van ongeveer 20 minuten. Deadline voor het indienen van een voorstel is 1 februari 2017. 

Meer informatie over het onderwerp en de vereisten voor de paper, kan je hier vinden.