VWM Doctorandidag ‘Autoriteit en Gemeenschapsvorming’

Op donderdag 6 juni organiseert de VWM in samenwerking met de KU Leuven de jaarlijkse doctorandidag, dit jaar rond het thema Autoriteit en Gemeenschapsvorming.

Acht doctorandi (Koen Vanheule, Jelle Lisson, Ortwin Huysmans, Xavier Baecke, Anke De Meyer, Valerie Vrancken, Renske van Nie en Soetkin Vanhauwaert) zullen die dag hun lopende doctoraatsonderzoek voorstellen en bediscussiëren onder leiding van referenten Arnoud-Jan Bijsterveld en Frederik Buylaert.

Belangstellenden zijn welkom na een seintje aan Tjamke.Snijders@UGent.be

Programma VWM Doctorandidag
Lokatie: KU Leuven, Erasmushuis, Blijde-Inkomststraat 21, lokaal 05.15

OJO-sponsors.jpg

Conventus round table: Actuele vraagstukken in de religieuze en kerkelijke historiografie van de volle middeleeuwen

Conventus

Conventus. Problemen van het religieus gemeenschapsleven in de hoge middeleeuwen

Conventus. Problems of religious communal life in the High Middle Ages

http://www.conventus.ugent.be

third annual round table

  • 10u30 Verwelkoming en voorstelling van de deelnemers door Brigitte Meijns en Steven Vanderputten
  • 11u00  Keynote lezing door Dr. David Defries (Kansas State University): “Historiography in the Mind’s Eye: Lotharingian Monastic Reform in Tenth-Century Flanders”, gevolgd door discussie
  • 12u00-13u30 Lunch
  • 13u30-14u30 Eerste paneldiscussie: Kloosters (chairs Georges Declercq en Alexis Wilkin)
  • Bijdragen door: Helena Vanommeslaeghe, Koen Vanheule, Jérôme Verdoodt
  • 14u30-15u00 Break
  • 15u30-16u30 Tweede paneldiscussie: Bisschoppen (chairs Brigitte Meijns en Tjamke Snijders)
  • Bijdragen door: Jelle Lisson, Sam Janssens, Pieter Byttebier, Ortwin Huysmans
  • 16u30-17u00 Samenvattende opmerkingen door Steven Vanderputten, gevolgd door discussie

4/6/2013, 10u30-17u00

KULeuven

Decanenkamer van de Faculteit Letteren

Blijde Inkomstraat 21

3000 Leuven

Registratie: jelle.lisson@kuleuven.be

17 mei: Tentoonstellingsbezoek Gruuthusehandschrift

Op 17 mei om 14:30 zal prof.dr. Johan Oosterman voor de leden van de VWM en overige belangstellenden een lezing geven ter introductie van de tentoonstelling Liefde en Devotie: het Gruuthusehandschrift in de vriendenzaal van het Groeningemuseum  (Dijver 12, Brugge). Na afloop van de lezing zullen we gezamenlijk naar het Gruuthusemuseum wandelen (Dijver 17, Brugge) waar prof. Oosterman ons vanaf 15:00 zal rondleiden door de tentoonstellingszalen.

Johan Oosterman is niet alleen een expert op het gebied van het Gruuthusehandschrift, maar was ook nauw betrokken bij de organisatie van de tentoonstelling. Hij zal ons dus een unieke blik achter de schermen kunnen gunnen.

Als u nog belangstelling hebt om mee te gaan, graag een seintje aan Tjamke.Snijders@UGent.be of Mike.Kestemont@UGent.be

BRMU-CMYK  musea brugge

Lezing: François Dolbeau, ‘La Circulation des oeuvres augustiniennes’

Lectio Chair 2013: Prof. Dr. François DOLBEAU (Ecole Pratique des Hautes Etudes – Paris)

La circulation des oeuvres augustiniennes dans l’histoire culturelle de l’Occident médiéval

28 May 2013 at 16:00h
Holland College – Chapel
Damiaanplein HOCO 01.25

Professor Dolbeau, ‘Directeur d’études’ at the ‘Ecole Pratique des Hautes Etudes’ in Paris from 1985 until 2008, is a specialist of medieval Latin literature. He has published influential studies on Latin hagiography and the history of medieval libraries, and is the discoverer and editor of a long series of previously unknown Latin texts from Late Antiquity and the Middle Ages, among others of 30 sermons by Augustine of Hippo (354-430) and several other homiletic texts from Latin North-Africa (published in Augustin d’Hippone. Vingt-six sermons au peuple d’Afrique. Retrouvés à Mayence, édités et commentés par François Dolbeau [Paris, 1996]  and Augustin et la prédication en Afrique. Recherches sur divers sermons authentiques, apocryphes ou anonymes  [Paris, 2005]).

In close connection with the scientific objectives of LECTIO, professor Dolbeau’s conference for the LECTIO CHAIR 2013 will contextualize the highly complex circulation of Augustine’s oeuvre during the Middle Ages and present it against the backdrop of western medieval culture at large.

The lecture will be followed by a reception. Participation is free, but registration is required. To register, please send an email to marleen.reynders@ghum.kuleuven.be before 20th May 2013.

Lectio Chair 2013