Symposium Signum “De Moderne Devotie”, 30 mei 2015, Deventer

Voor de vierentwintigste maal organiseert de Contactgroep Signum een symposium, dat dit jaar zal plaatsvinden op zaterdag 30 mei 2015 te Deventer. Thema is dit jaar De Moderne Devotie: vijftig jaar na Post. Aanleiding voor dit thema is het feit dat het vorig jaar precies vijftig jaar geleden was dat de Nijmeegse hoogleraar en kenner van deze laatmiddeleeuwse beweging, Regnerus Post, met emeritaat ging. Vier jaar later verscheen zijn laatste grote werk “The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism”, een boek dat lange tijd heeft gegolden als het standaardwerk over deze laatmiddeleeuwse religieuze beweging. Tijdens het symposium gaan we nader in op de diversiteit van de Moderne Devotie in al haar facetten en verschijningsvormen alsook op de vraag naar de ontwikkeling van het Moderne Devotie-onderzoek sinds Post en op de belangrijkste toekomstige uitdagingen. Het programma en meer informatie vindt u hier.

Nieuwste nummer van Ex situ, tijdschrift voor archeologie in Vlaanderen

Graag vestigen we de aandacht op het nieuwe nummer van Ex situ dat binnenkort verschijnt. Via verslagen, interviews en fotoreportages brengt Ex situ verslag uit over verschillende disciplines, onderzoek en periodes. Vanaf dit jaar verschijnt dit tijdschrift vier keer per jaar en is het bovendien gratis beschikbaar (enkel voor verzendingskosten wordt een kleine bijdrage aangerekend). Bestellen kan vanaf nu enkel nog via de webshop http://exsitu.be/shop. Steeds meer artikels zullen ook online na te lezen zijn. Een voorsmaakje vindt u hier http://exsitu.be/artikels.

De volledige inhoudstafel van het nieuwste nummer vindt u hier http://exsitu.be/posts/ex-situ-7-bestel-nu. Hierin staan er niet minder dan vier bijdragen over de middeleeuwen:

  • Eén ton scherven. Laatmiddeleeuwse pottenbakkersoven verrast Asse. Niet enkel Romeinen maakten potten in Asse, blijkbaar konden ook deze middeleeuwers er iets van.
  • De bronzen Odinpin. Eerste bewijs van Vikingen in Vlaanderen. Bloeddorstige Noormannen zijn hot. Maar het is pas sinds deze kleine vondst dat er bewijs is van hun passage in onze contreien.
  • Een slag van de molen? Een uitzonderlijk staaltje van middeleeuwse innovatie.  In Maalte, bij Gent, vonden archeologen niet alleen een middeleeuws gehucht, maar ook een windmolen.
  • Een beerput als tijdscapsule. Gents vuilnis achter de veste. Tien eeuwen afval werpen een unieke blik op het dagelijkse leven van de Gentenaar.

 

PhD Conference Onderzoeksschool Mediëvistiek, 8-9 juni 2015, Kaageiland

De Onderzoeksschool Mediëvistiek organiseert, bij voldoende belangstelling, op 8 en 9 juni in hotel Orion op het Kaageiland haar 2e PhD Conference voor doctorandi in het derde jaar van hun aanstelling. Dit congres vormt onderdeel van de opleiding van de Onderzoekschool Mediëvistiek (studielast 4 ECTS).

Tijdens het congres geeft ieder van de deelnemers een presentatie van het eigen onderzoek (30 min.), die gevolgd wordt door de reactie van een referent. Publiek is welkom. Het bijwonen van de PhD conference wordt ook aanbevolen aan researchmasterstudenten, als toeschouwer, niet als deelnemer. Congrestaal: Engels.

Deelnemers dienen een samenvatting (ca. 400 woorden) in te zenden, met een kort gemotiveerde voordracht voor een referent. Kies bij voorkeur een referent uit de aan de school verbonden onderzoekers (zie de ledenlijst op www.medievistiek.nl). Natuurlijk dient deze niet betrokken te zijn bij de begeleiding van het betreffende project. De school benadert vervolgens de referent. Opgave graag zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor 15 april 2015 aan het secretariaat van de school: ozsmed@rug.nl.

Bericht dr. Michael Paraskos

Graag uw aandacht voor onderstaand bericht van dr. Michael Paraskos.

POSSIBLE STUDENT GROUP TRIP TO SEE MEDIEVAL CYPRUS AS PART OF OTHELLO’S ISLAND 2016

I am writing to ask whether you would be interested in organsing a trip to Cyprus for your students studying medieval history. I believe Cyprus is an ideal place for a medieval history study trip. Not only was it at the heart of the Crusader State system during the Middle Ages, but many monuments from that period survive, including medieval gothic cathedrals, intact defensive city walls and castles, and some of the best examples of Byzantine and Crusader art anywhere in the world. But aspects of this period also survive in the living culture of Cyprus, in the food for example, and in the continuing legacy of the crusades in the divisions between Christians and Muslims on the island.

Cyprus is also the location of the annual academic conference Othello’s Island: The Annual Conference of Medieval and Renaissance Studies.  This conference takes place in the capital Nicosia every March. This international gathering of academics will be in its fourth year in 2016, and the conference has established itself as a small and friendly but influential event looking at medieval and renaissance art, culture, history and literature. It also has powerful backing, being a collaboration between academics form Sheffield Hallam University, SOAS University of London, University of Kent, University of Leeds and University of Sheffield. For more information, see www.othellosisland.org

Another advantage of Cyprus for a student trip is the easy availablility of low cost air fares to Cyprus, particularly in the Spring months, with budget airlines such as EasyJet serving the island. Students accommodation in Nicosia is possible in the well regarded Nicosia Youth Hostel for just 15 euro per person per night (http://www.youthboard.org.cy/default.asp?id=297).  Of course there are also hotels to suit all budgets.

For trips to see the medieval sites on both sides of the Green Line separating the Greek and Turkish communities of the island around 300 euro per day should be allowed for the hire of a large coach and driver.  If excursions into the Turkish side of the Green Line are made from the Greek side, around 100 euro shoudl also be budgeted to pay for the services of an accredited Turkish Cypriot guide who must accompany all group tours to the Turkish part of Cyprus. No such guide is needed on the Greek side. Possible excursions include to see the medieval city and cathedral of Famagusta; the mountain castles and abbeys of the Kyrenia mountain range; the medieval frescos of the painted churches in the Troodhos mountains; etc.

A possible trip could comprise attending the Othello’s Island Conference 17 to 20 March 2016, and then adding an extra one or two days either side of it to visit some of these medieval sites.

If this is of interest to you then please feel free to contact us at Othello’s Island and we will do our best to advise you on how to go about booking the individual elements and planning your trip.  To contact me please use my email address michael1@artcyprus.org

With regards,

Dr Michael Paraskos FRSA
Lead Organiser Othello’s Island: The Annual Conference on Medieval and Renaissance Studies 2016 – www.othellosisland.org

Derde Dag van de Medioneerlandistiek, 22 mei 2015, Gent: Update

Enige tijd geleden berichtten we reeds over de Derde Dag van de Medioneerlandistiek die op 22 mei te Gent plaatsvindt. Intussen is de uitnodiging voor deze dag geüpdatet.

Het voormiddagprogramma zal gewijd zijn aan een reflectie over de toekomst van de medioneerlandistiek. Dat gebeurt in de eerste plaats aan de hand van presentaties van nieuwe onderzoeksprojecten, en daarnaast door twee interactieve sessies waarin we samen met Paul Wackers (UU), Frank Willaert (UA), Frits van Oostrom (UU) en Thom Mertens (UA) zullen nadenken over hoe het met het onderzoek en onderwijs in de historische letterkunde verder kan of moet. In de namiddag kunnen de deelnemers bekende en minder bekende facetten van Gent ontdekken door voor één van de drie gegidste wandelingen – Crimineel Wijs, Hartstocht of Middelnederlands – te kiezen. We besluiten naar aloude gewoonte met een receptie.

Praktisch:

  • Deelname is gratis, maar registratie, via deze link (http://www.letterkunde.ugent.be/medioneerlandistiek/registratie), is verplicht. Dit dient vóór 1 mei 2015 te gebeuren.
  • Onderzoekers die sinds de vorige Dag van de Medioneerlandistiek (juni 2013) met een nieuw project op het gebied van de medioneerlandistiek zijn gestart en dat in een korte presentatie (ca. 5 min) willen voorstellen, kunnen een mail sturen naar youri.desplenter@ugent.be of e.vandemeulebroucke@ugent.be, met vermelding van hun naam, universiteit en projectgegevens (titel, startdatum, promotor).
  • Ter gelegenheid van deze Derde Dag willen we een brochure samenstellen waarin elke deelnemer de mogelijkheid krijgt zijn of haar huidig(e) onderzoeks- of onderwijsproject(en) voor te stellen. Op die manier willen we op de hoogte blijven van elkaars werkzaamheden en een staalkaart bieden van wat tegenwoordig in de medioneerlandistiek leeft. Geïnteresseerden wordt gevraagd bijgaand formulier in te vullen en vóór 1 mei 2015 naar ine.kiekens@ugent.be door te sturen. Een voorbeeld van zo’n bijdrage vindt u hier.

Meer informatie vindt u op http://www.letterkunde.ugent.be/medioneerlandistiek. U bent allen van harte welkom!

 

Provinciale prijzen voor Historisch onderzoek Oost-Vlaanderen

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen moedigt het historisch onderzoek in en over de provincie Oost-Vlaanderen aan. Ook dit jaar worden er weer Provinciale Prijzen voor Historisch Onderzoek uitgeschreven. In 2015 is het  de beurt aan ‘geschiedenis’ en aan ‘kunstgeschiedenis en archeologie’. Iedereen die in Oost-Vlaanderen woont of er 5 jaar woont, of wiens (on)uitgegeven werk exclusief handelt over een Oost-Vlaams onderwerp kan inzenden tot en met 15 april. De laureaat van de prijzen krijgt een bedrag van 5000 euro!

Voor onuitgegeven werk komen scripties, proefschriften en eindwerken die leidden tot het behalen van een diploma niet in aanmerking, maar gepubliceerde doctorale scripties kunnen dit jaar wel meedingen.

Alle informatie vindt u hier.

La réception de Christine de Pizan, 3 april 2015, Brussel

Op vrijdag 3 april 2015 organiseert het Centre belge d’Etudes bourguignonnes 1400-1600 de lezing  “La réception de Christine de Pizan dans le duché de Bourgogne: a ‘Belgian’ connection?”, door Tania van Hemelryk (UCL) en Olivier Delsaux (UCL). De lezing vindt plaats van 11u tot 13u aan de Université Saint-Louis (Boulevard du Jardin botanique 43, Brussel) in lokaal P50. Meer informatie vindt u op de affiche.