Mediëvistendag, Nijmegen, 27 oktober 2017

Zoals elk jaar organiseert de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek samen met de
Nederlandse Onderzoeksschool Mediëvistiek een Mediëvistendag. Dit jaar zal die
plaatsvinden in Nijmegen, op vrijdag 27 oktober 2017. Het thema luidt
“Representations of East and West in the Middle Ages”.

Een gedetailleerd programma van deze jaarlijkse “hoogdag van de Mediëvistiek” volgt na de zomer, maar jullie kunnen nu alvast de datum noteren. Naar gewoonte is er ook ruimte voor doctoraatsstudenten. Hun presentaties staan los van het algemene thema en hebben als doel het nieuwe onderzoek bekend te maken onder de “Mediëvistengemeenschap”. Wie interesse heeft, een call for papers met richtlijnen verspreiden we in augustus, maar opnieuw: je kan nu alvast de datum noteren.

Ledendag VWM, graag aanmelden voor 14 april

Graag herinneren we jullie aan de tweejaarlijkse ledendag van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek, op vrijdag 21 april 2017 in Leuven, met als thema “Publieksgerichte communicatie vanuit de Mediëvistiek”. Deelname aan deze interessante en relevante studiedag is gratis voor VWM-leden, maar aanmelden is verplicht voor 14 april bij pieterjan.deckers@vub.ac.be of lies.vervaet@ugent.be.

Meer informatie kan je in dit document vinden.

 

 

Call for Papers Ledendag VWM “Publieksgerichte communicatie vanuit de Mediëvistiek”, 21 April 2017, Leuven

Op 21 April 2017 organiseert de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek voor de tweede maal een Ledendag. Dit jaar focussen we op het thema “Publieksgerichte communicatie vanuit de Mediëvistiek”. Naast getuigenissen over publieksgerichte projecten door mediëvisten en discussie over opportuniteiten en valkuilen van wetenschapscommunicatie, bieden we aan mediëvisten de kans om een korte voorstelling te geven van de manier waarop zij hun onderzoek (zouden) vertalen naar een breed publiek. Een aantal ervaringsdeskundigen geven feedback op de aanpak van communicatie van het onderzoek. Iedereen is van harte welkom: doctoraatsstudenten, postdocs, ZAP’ers!

Om jullie alvast inspiratie te bieden: Dance your PhD

Meer informatie over dit evenement, kan je in dit document vinden.

Call for Papers, Ledendag VWM “Publieksgerichte communicatie vanuit de Mediëvistiek”

Op 21 April 2017 organiseert de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek voor de tweede maal een Ledendag. Dit jaar focussen we op het thema “Publieksgerichte communicatie vanuit de Mediëvistiek”. Naast getuigenissen over publieksgerichte projecten door mediëvisten en discussie over opportuniteiten en valkuilen van wetenschapscommunicatie, bieden we aan mediëvisten de kans om een korte voorstelling te geven van de manier waarop zij hun onderzoek (zouden) vertalen naar een breed publiek. Een aantal ervaringsdeskundigen geven feedback op de aanpak van communicatie van het onderzoek. Iedereen is van harte welkom: doctoraatsstudenten, postdocs, ZAP’ers!

Meer informatie over deze Call kan je in dit document vinden.

Uitstap VWM “Voor god en geld”, Gent, 21 december 2016

Op 21 december 2016 organiseert de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek zijn jaarlijkse uitstap voor alle leden. We bezoeken de tentoonstelling “Voor god en geld. Gouden tijd van de Zuidelijke Nederlanden” in het Caermersklooster in Gent, met als gidsen Prof. Dr. Maximiliaan Martens, kunsthistoricus aan de Ugent, en Prof. Dr. Jan Dumolyn, historicus aan de Ugent. De tentoonstelling brengt stukken uit de middeleeuwse kunst samen, afkomstig uit verschillende Belgische musea en privécollecties. Met de deskundige uitleg van de twee experten is een bezoek aan deze tentoonstelling, die heel wat minder bekende en unieke pronkstukken herbergt, zeker de moeite!

Praktisch:

 • Inschrijven is verplicht, ten laatste op 15 december 2016, bij lies.vervaet@ugent.be
 • We verzamelen om 9u45 aan de ingang, zodat we om 10u kunnen starten
 • Het bezoek duurt ongeveer 2u
 • Deelname voor VWM-leden is gratis
 • Tickets worden op voorhand door ons gekocht
 • Wie toch om de één of andere reden verhinderd zou zijn, gelieve dit te laten weten, dan kunnen de gereserveerde tickets geannuleerd of doorgegeven worden
 • Meer informatie over de tentoonstelling, zie de website

Herinnering Pirenne-lezing 2016: dr. Patrick Lantschner, dinsdag 22 november, 18u30, Het Pand, Gent

Op 22 november gaat de jaarlijkse prestigieuze Pirenne-lezing door, georganiseerd door de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek. Dit jaar werd dr. Patrick Lantschner (UCL) uitgenodigd om te spreken over ‘The Other Crisis in the Age of the Crusades: Political Volatility and City-States in the Later Medieval Mediterranean World’.

De lezing gaat van start om 18h30 in zaal de Oude Infirmerie in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent. VWM-leden worden na de lezing van harte uitgenodigd om na te praten op de receptie die doorgaat op dezelfde locatie.

The Other Crisis in the Age of the Crusades: Political Volatility and City-States in the Later Medieval Mediterranean World

Wars between states were only one dimension of the crisis which the Mediterranean world experienced in the Age of the Crusades (c.1100-1500). This period saw another, often overlooked, crisis of political authority within many states across the Christian and Islamic spheres of the Mediterranean world. The crystallisation and subsequent transformation of city-states was reflective of the volatility and propensity to civil war and conflict which was inherent in many of the diverse political systems of the later medieval Mediterranean world. This lecture therefore returns to two themes that were central to Pirenne’s work: the division between Christian and Islamic spheres, and the place of cities in medieval civilisation. Taking a comparative perspective on the most strongly urbanised regions of Italy, Syria and the Islamic West, this lecture investigates the conditions under which cities turned into important arenas of political confrontation and how they could sometimes also be among the greatest obstacles to the consolidation of states.

Patrick Lantschner
patrick_lantschner_014Dr. Patrick Lantschner behaalde zijn doctoraat in Oxford in 2011 en is momenteel Lecturer aan het departement History van University College London. Zijn onderzoek behelst de vergelijking en transnationale benadering van steden en politieke organisatie in de Europese en Islamitische wereld van de late Middeleeuwen. Specifiek heeft hij zich totnogtoe toegespitst op stedelijke opstanden in Italië, de Lage Landen en het Nabije Oosten, en op het fenomeen van de ‘gefragmenteerde stad’.

Herinnering betaling lidgeld Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek 2016-2017

Wij herinneren jullie graag aan onze jaarlijkse oproep tot het betalen van het lidgeld van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek (15€). Aangezien de VWM voor haar werking geheel afhankelijk is van de ledenbijdragen, is het bijzonder belangrijk dat wie lid wenst te blijven zijn/haar lidgeld betaalt. U kan dit doen via overschrijving – het VWM-rekeningnummer staat op de website. Let op, tegenover de voorbije jaren is het rekeningnummer gewijzigd!

Deze oproep geldt uiteraard niet voor de 38 enthousiaste leden die hun lidgeld reeds betaalden!

Ter herinnering sommen wij graag de voordelen van het VWM-lidmaatschap op:

 • je blijft op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in de mediëvistiek via de nieuwsbrief (via email, de website en onze facebook-pagina)
 • je kan gratis deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door de VWM. Voor het academiejaar 2016-2017 staan o.a. op het programma:
  • 11 November 2016: Dag van de Mediëvistiek, Universiteit Utrecht, met als thema:     “Readjusting the Middle Ages”
  • 22 November 2016: Pirenne-lezing door dr. Patrick Lantschner, met als titel “The Other Crisis in the Age of Crusades: Political Volatility and City-States in the Later Medieval Mediterranean World”, Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent, 18u30. Achteraf receptie voor alle VWM-leden
  • 21 December 2016: Uitstap naar de tentoonstelling “Voor god en geld. Gouden tijd van de Zuidelijke Nederlanden” met als gidsen Prof. dr. Maximiliaan Martens en Prof. dr. Jan Dumolyn, Caermersklooster, 9000 Gent, 10u
  • Maart 2017: Doctorandidag
  • April-Mei 2017: Ledendag
 • (NIEUW) Wie dit jaar zijn lidgeld betaalt, ontvangt een ledenlijst van de VWM, met daarin beknopt de informatie per onderzoeker gebundeld.
 • (NIEUW) Op de VWM website vind je vanaf nu ook een kalender terug (Home – Kalender). Alle  activiteiten aangaande de mediëvistiek die ons gemeld worden via email, voeren we in deze online kalender in. Als we bepaalde evenementen over het hoofd zien, mag dit zeker gemeld worden. Enerzijds biedt de kalender een handig overzicht van wat er binnen de mediëvistiek in België en omringende landen gebeurt. Anderzijds kan de kalender nuttig zijn bij het plannen van evenementen, omdat overlapping kan vermeden worden.

 

Dag van de Mediëvistiek, Utrecht, 11 November 2016

Op vrijdag 11 november 2016 vindt in Utrecht de 22e Mediëvistendag plaats, met als thema “Readjusting the Middle Ages”. De organisatie is in handen van de Nederlandse Onderzoekschool voor Mediëvistiek en de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek. Traditioneel wordt de nodige tijd uitgetrokken voor presentaties van recent onderzoek door PhD-students. Op de receptie achteraf kan bijgepraat worden.  Iedereen is van harte welkom!

Het programma en meer informatie vinden jullie in in dit document.

 

Betaling VWM-Lidgeld academiejaar 2016-2017

De start van het nieuwe academiejaar betekent meteen ook het begin van het nieuwe werkingsjaar van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek. Dit gaat gepaard met onze jaarlijkse oproep tot het betalen van het lidgeld (15€). Aangezien de VWM voor haar werking geheel afhankelijk is van haar ledenbijdragen, is het bijzonder belangrijk dat wie lid wenst te blijven zijn lidgeld betaalt ten laatste 30 oktober 2016! U kan dit doen via overschrijving of via automatische domiciliëring – het VWM-rekeningnummer en informatie over domiciliëring vindt u hier terug.
Het aantal (tijdig) betalende leden neemt jammer genoeg de laatste jaren stelselmatig af. Aangezien de werking volledig afhangt van de ledenbijdragen, brengt deze evolutie de organisatie van bepaalde activiteiten in het gedrang.

Voor het schamele bedrag van 15 euro krijg je absoluut waar voor je geld! We sommen de voordelen van het lidmaatschap op:

-je blijft op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in de mediëvistiek via de nieuwsbrief (via email, de website en onze facebook-pagina)
-je kan gratis deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door de VWM. Voor het academiejaar 2016-2017 staan o.a. op het programma:

 • 11 November 2016: Dag van de Mediëvistiek, Universiteit Utrecht, met als thema:     “Readjusting the Middle Ages”
 • 22 November 2016: Pirenne-lezing door dr. Patrick Lantschner, met als titel “The Other Crisis in the Age of Crusades: Political Volatility and City-States in the Later Medieval Mediterranean World”, Het Pand, Onderberngen 1, 9000 Gent, 18u30. Achteraf receptie voor alle VWM-leden
 • 21 December 2016: Uitstap naar de tentoonstelling “Voor god en geld. Gouden tijd van de Zuidelijke Nederlanden” met als gidsen Prof. dr. Maximiliaan Martens en Prof. dr. Jan Dumolyn, Caermersklooster, 9000 Gent, 10u
 • Maart 2017: Doctorandidag
 • April-Mei 2017: Ledendag

-(NIEUW) Wie dit jaar zijn lidgeld betaalt, ontvangt een ledenlijst van de VWM, met daarin beknopt de informatie per onderzoeker gebundeld.

-(NIEUW) Op de VWM website vind je vanaf nu ook een kalender terug (Home – Kalender). Alle  activiteiten aangaande de mediëvistiek die ons gemeld worden via email, voeren we in deze online kalender in. Als we bepaalde evenementen over het hoofd zien, mag dit zeker gemeld worden. Enerzijds biedt de kalender een handig overzicht van wat er binnen de mediëvistiek in België en omringende landen gebeurt. Anderzijds kan de kalender nuttig zijn bij het plannen van evenementen, omdat overlapping kan vermeden worden.

Misschien is uw afdeling/onderzoeksgroep/… intussen versterkt met nieuwe leden. Motiveer hen gerust om ook lid te worden van de VWM! Lid worden doe je door een email te sturen aan lies.vervaet@ugent.be, je gegevens in te voeren via het online formulier én uiteraard je lidgeld te betalen.
We kijken er naar uit jullie dit jaar opnieuw talrijk op de VWM-samenkomsten te mogen verwelkomen!​
Hartelijke groet,
Pieterjan Deckers en Lies Vervaet, Secretariaat Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek​

Pirenne-lezing 2016: dr. Patrick Lantscher, ‘The Other Crisis in the Age of the Crusades: Political Volatility and City-States in the Later Medieval Mediterranean World’, 22 november 2016, Gent

Op 22 november gaat de jaarlijkse prestigieuze Pirenne-lezing door, georganiseerd door de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek. Dit jaar werd dr. Patrick Lantschner (UCL) uitgenodigd om te spreken over ‘The Other Crisis in the Age of the Crusades: Political Volatility and City-States in the Later Medieval Mediterranean World’.

De lezing gaat van start om 18h30 in zaal de Oude Infirmerie in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent. VWM-leden worden na de lezing van harte uitgenodigd om na te praten op de receptie die doorgaat op dezelfde locatie.

The Other Crisis in the Age of the Crusades: Political Volatility and City-States in the Later Medieval Mediterranean World

Wars between states were only one dimension of the crisis which the Mediterranean world experienced in the Age of the Crusades (c.1100-1500). This period saw another, often overlooked, crisis of political authority within many states across the Christian and Islamic spheres of the Mediterranean world. The crystallisation and subsequent transformation of city-states was reflective of the volatility and propensity to civil war and conflict which was inherent in many of the diverse political systems of the later medieval Mediterranean world. This lecture therefore returns to two themes that were central to Pirenne’s work: the division between Christian and Islamic spheres, and the place of cities in medieval civilisation. Taking a comparative perspective on the most strongly urbanised regions of Italy, Syria and the Islamic West, this lecture investigates the conditions under which cities turned into important arenas of political confrontation and how they could sometimes also be among the greatest obstacles to the consolidation of states.

Patrick Lantschner
patrick_lantschner_014Dr. Patrick Lantschner behaalde zijn doctoraat in Oxford in 2011 en is momenteel Lecturer aan het departement History van University College London. Zijn onderzoek behelst de vergelijking en transnationale benadering van steden en politieke organisatie in de Europese en Islamitische wereld van de late Middeleeuwen. Specifiek heeft hij zich totnogtoe toegespitst op stedelijke opstanden in Italië, de Lage Landen en het Nabije Oosten, en op het fenomeen van de ‘gefragmenteerde stad’.