Call for papers: 30 jaar Queeste

In 2024 bestaat het tijdschrift Queeste dertig jaar. In het kader van dat jubileum wil de redactie een themanummer uitbrengen over het Middelnederlandse toneelstuk Vanden Winter ende vanden Somer, één van de abele spelen uit het Handschrift-Van Hulthem. De call for papers vindt u hier (of hier voor een Engelse versie). De deadline voor het indienen van een abstract is 1 mei.

LECTIO XII conferentie: ‘Innovationes Lovanienses’

Op 6 t.e.m. 8 december 2023 organiseert LECTIO haar jaarlijkse conferentie, met als titel ‘Innovationes Lovanienses’. Deze keer focust de conferentie op de stichting en de eerste eeuwen van de Leuvense universiteit als een uniek kruispunt voor de overdracht van teksten, ideeën en beelden tussen de oudheid, de middeleeuwen en de renaissance. Ingepland op de vooravond van de 598ste verjaardag van de stichtingsoorkonde van de universiteit, fungeert de conferentie als een opstap naar de viering van het 600-jarig bestaan van de universiteit in het jaar 2025.

Meer informatie en de call for papers vind je hier.

Hoewel de deadline in principe 15 maart is, is er nog mogelijkheid om een voorstel in te dienen tot en met 20 maart.

Call for Papers: Multilingual Dynamics of Medieval Literature in Western Europe (Utrecht University).

De universiteit Utrecht organiseert een interessant congres van 21 tot 23 september 2022. Papers kunnen ingestuurd worden tot 1 april 2022. Voor meer informatie: https://multilingualdynamics.sites.uu.nl

The medieval world was by no means monolingual. Languages flourished and grew, circulated and travelled across geo-political frontiers. This was true of vernacular languages and perhaps especially so for Latin, a cosmopolitan language par excellence. The multilingualism of the medieval world has been at the forefront of research agendas over the past decade across medieval studies. But what were the stakes and consequences of multilingualism for literary culture? And how do these change if we think of multilingualism through cultural, social, artistic, or material lenses? As part of the NWO-funded research project ‘The Multilingual Dynamics of the Literary Culture of Medieval Flanders, c. 1200- c. 1500’, we invite proposals for 20 minute papers addressing any aspect of medieval literature and literary culture. Papers should address not only what has been missed in previous scholarship, but also ask where the study of the multilingual in medieval literary culture should turn its attention in the future. Possible topics of interest include, but are not limited to:

  • Court and urban communities and their language(s)
  • Administrative multilingualism
  • Monastic multilingualism
  • Commercial issues
  • Reception milieux
  • Genre and linguistic frontiers
  • Contact zones

We welcome proposals from scholars at all career stages—and from all disciplinary backgrounds. We particularly encourage applications by early career researchers. To this end, younger colleagues and those without permanent positions will be eligible to apply for financial support with the costs of accommodation and travel. At the time of publishing this Call, it is our intention to hold the conference in person in Utrecht. The working language will be English. Speakers may be invited after the conference to contribute to a book of essays, which we hope to publish in Open Access in early 2023. Proposals of no more than 250 words should be sent to the project team at multilingualdynamics@gmail.com by 1st April 2022.

For further information about the NWO ‘Multilingual Dynamics’ project at Utrecht University, visit:https://multilingualdynamics.sites.uu.nl/.

Call for Papers – L’université de Dole et les fondations princières en Europe au XVe siècle

Van 21 tot en met 23 juni vindt aan de universiteit van Dole-Besançon een colloquium plaats over vijftiende-eeuwse vorstelijke stichtingen van universiteiten. Voorstellen voor papers kunnen nog tot 1 maart 2022 worden ingezonden op het volgende e-mailadres: emilie.rosenblieh@univ-fcomte.fr

Meer informatie over de thematiek en het indienen van voorstellen is in het document in bijlage terug te vinden.

Tweede Call for Papers – Objectiviteit in de geesteswetenschappen, een regulerend ideaal?

De C@hiers du CRHiDI. Histoire, droit, institutions, société zijn een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift dat is opgezet door historici en juristen van de Université Saint-Louis te Brussel. Voor dit jaar (editie winter 2022) zoekt het tijdschrift nog bijdragen omtrent objectiviteit in de geesteswetenschappen.

Tot 31 januari 2022 ontvangen de C@hiers bijdragevoorstellen van 500 woorden op het volgende e-mailadres: crhidi@usaintlouis.be

Meer informatie over de thematiek en de indiening is in het pdf-bestand in bijlage terug te vinden.

Call for Papers – Lectio International Conference

Van 7 tot en met 9 december 2022 organiseert de KULeuven de Lectio International Conference met als specifiek thema: Networking through biography. Doctrinal and literary strategies in biographical literature for constructing intellectual networks from Antiquity to the Renaissance.

Paper proposals (in het Engels, Frans of Duits) kunnen tot 31 januari 2022 worden opgestuurd naar lectio@kuleuven.be

Bijkomende informatie over de conferentie en over het indienen van paper proposals is in het Word-document in bijlage terug te vinden.

Call for Papers: e-workshop Multilingual Literary Cultures in the Middle Ages

De Universiteit van Utrecht organiseert met “Multilingual Literary Cultures in the Middle Ages” een workshop in verband met meertaligheid in de middeleeuwen. In deze laagdrempelige digitale workshop komt het thema vanuit verschillende invalshoeken aan bod. Voorstellen zonder direct verband met Vlaanderen en literatuur zijn dus ook zeker welkom. De Zoom-workshops zullen elke twee weken worden georganiseerd in april en mei van dit jaar. Korte voorstellen voor workshops moeten voor 1 maart 2021 naar multilingualdynamics@gmail.com verstuurd worden. Meer informatie is in de bijgevoegde pdf te vinden.

Medieval Finance Workshop – Call for Papers

Op 27 april 2021 vindt aan de University of Reading een online workshop plaats met als onderwerp: Medieval Government Finance: Innovation and Experimentation. De workshop is gericht op beginnende onderzoekers binnen dit vakgebied. De workshop mikt op een divers publiek van deelnemers uit verschillende landen met bijdragen over verschillende niveaus (lokaal, stad, staat, supranationaal). Mogelijke onderwerpen zijn onder andere: belastingen en overige inkomsten, schuldenbeheer, uitgavenbeheer en investeringen.

Dr. Richard Cassidy zal aan het begin van de workshop een Keynote-presentatie geven.

Bijdragen moeten in het Engels zijn met een duurtijd van 20 minuten. De deadline is vrijdag 19 februari 2021. Voor deelname moet een abstract van maximaal 300 woorden verstuurd worden naar Andy Ford: jw898873@student.reading.ac.uk.

De Call for Papers is hieronder in pdf-formaat bijgevoegd.