Workshop onderwijs van historische Nederlandse letterkunde

Op dinsdag 27 augustus 2013 wordt aan de UGent een workshop georganiseerd over het onderwijs van historische Nederlandse letterkunde (middeleeuwen en vroegmoderne periode). De uitnodiging vindt u hierbij samen met een vragenlijst rond de organisatie van dit onderwijs aan de Vlaamse en Nederlandse universiteiten.

Deze studiedag is gratis; inschrijven kan tot vrijdag 5 juli 2013 via het volgende mailadres: Veerle.Uyttersprot@ugent.be. De ingevulde vragenlijst mag eveneens naar dit adres worden gestuurd. De binnengekomen antwoorden zullen worden gebruikt bij de uitwerking van de gespreksonderwerpen.

Reacties zijn gesloten.