Bezoek KMSKA & eredoctoraat prof. dr. Daniel Lord Smail

Op 30 maart vond onze tweede activiteit van het werkingsjaar 2022-2023 plaats. Ditmaal verzamelden onze leden zich in het KSMKA, waar Jan van den Maagdenberg (kunstwetenschappen, UGent) en onze eigen secretaris Leen Bervoets (geschiedenis, UGent) de middeleeuwse collectie toelichtten vanuit het perspectief van hun eigen onderzoek. Nadien trokken we naar de stadscampus van de UAntwerpen, om de masterclass van prof. dr. Daniel Lord Smail (Harvard University) bij te wonen, aan wie nadien een eredoctoraat verleend werd. Enkele gelukkige leden konden tijdens de receptie met hem kennismaken.