workshop: Approaching Art and Artisans

Op vrijdag 26 april e.k. organiseert het Antwerpse Centrum voor Stadsgeschiedenis in samenwerking met SHARC (Social History of the Artist Research Centre, Trier) een workshop over de sociale geschiedenis van kunstenaars en kunstambachten in de late middeleeuwen en vroegmoderne periode (zie aankondiging en programma in bijlage). Tijdens deze informele bijeenkomst stellen een aantal medewerkers van het CSG en SHARC kort hun onderzoek voor. De organisatoren willen zo 1° de onderzoekers laten kennismaken met andere mogelijke benaderingen van gelijkaardige thema’s over verschillende disciplines heen (in de eerste plaats historisch en kunsthistorisch) en 2° samenwerking tussen de onderzoekers van beide universiteiten stimuleren.

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om deze workshop bij te wonen en mee te discussiëren over belangrijke sociaalhistorische thema’s, zoals kenniscirculatie, public performances, materiële cultuur en migratie. Omdat de plaatsen beperkt zijn, is inschrijven wel verplicht. Wie de workshop wil bijwonen, geeft best vóór 17 april een seintje aan annelies.debie@ua.ac.be.

Programma en aankondiging:

programme workshop CSG-SHARC