Conferentie: Nieuws in de vroegmoderne Nederlanden

Universiteit Leiden, Huizinga Gebouw
Conference Room (Doelensteeg 16),
vrijdag 1 maart 2013

De (veronderstelde) macht van de media is vandaag een veelbesproken onderwerp. De wortels hiervan liggen wellicht in de Vroegmoderne tijd, die de opmars van handgeschreven en gedrukte nieuwsberichten op regelmatige basis kende. Een goed begrip van nieuwsgaring en nieuwsverspreiding is essentieel voor ons inzicht in de vroegmoderne cultuur. Deze rijke bronnen worden dan ook in verschillende lopende onderzoeksprojecten gevaloriseerd.

Tijdens de Dag van het Onderzoek wordt lopend onderzoek uit Vlaanderen en Nederland besproken. Daarnaast is het de bedoeling om met alle aanwezigen te reflecteren over de methodologische uitdagingen van dit onderzoek.

Inschrijven kan door zich voor 25 februari aan te melden bij  violet.soen@arts.kuleuven.be  of E.M.Geevers@hum.leidenuniv.nl  en door het overmaken van € 20 op een van de volgende rekeningnummers, met vermelding “Dag van het Onderzoek”:
– voor Vlaanderen 068-2342528-05 (VNVNG te Brussel);
– voor Nederland 4709880 (VNVNG te Oegstgeest)
In dit inschrijvingsgeld zijn de lunch, de koffie/thee en de receptie achteraf begrepen.

PROGRAMMA

10.30 Ontvangst met koffie en thee

10.50 Opening Dag van het Onderzoek door voorzitter Joop Koopmans (Rijksuniversiteit Groningen).

10.55 Inleiding door Liesbeth Geevers (Radboud Universiteit Nijmegen) en Violet Soen (KU Leuven )

11.00 Hans Cools (KU Leuven): “Italiaanse berichten over de Nederlandse Opstand”

11.30 Helmer Helmers (Universiteit van Amsterdam):”News Networks in early modern Europe”

12.00 Vragen en discussie

12.30 Lunch

13.30 Nina Lamal (KU Leuven): “Ter promotie van de Spaans-Habsburgse zaak: nieuwsverslagen over de Nederlandse Opstand op het Italiaanse schiereiland”

14.00 Helmer Helmers (Universiteit van Amsterdam): ”Bohemen in het nieuws: Nederlandse media aan het begin van de Dertigjarige Oorlog”

14.30 Koffie en thee

15.00 Michiel van Groesen (Universiteit van Amsterdam), “Men verwacht sonder twijfel teghen April de Silver-Vlote”: Atlantisch nieuws in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden”

15.30 Vragen en discussie onder leiding van referent Joop Koopmans (Rijksuniversiteit Groningen).

16.30 Afsluiting en borrel

www.vnvng.eu