Forum: ‘Vulferusdag’

19.02.2013 – Gent, Sint-Pietersabdij
Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent

Circa 10 jaar geleden was de grootschalige vlakdekkende opgraving op het Sint-Pietersplein onder leiding van de Dienst Stadsarcheologie van de Stad Gent volop aan de gang. De resultaten overstegen elke verwachting. De aanwezigheid van de restanten van een Ottoonse abdijkerk met bijhorend atrium waren tot dan toe ongekend. Het ‘ontdekken’ van graf S1647, het antropomorfe graf van VULFERUS, een leek uit het gevolg van de graven van Vlaanderen, was dan ook het ‘nec plus ultra’. Het graf alsook het identificatiesteentje groeiden al snel uit tot onderwerp van menig onderzoek. Het archeologisch onderzoek, het overlijden van VULFERUS in 1013 en de tiende verjaardag van zijn ‘opgraving’ vormen de aanleiding tot een bescheiden forum met het thema ‘omtrent het jaar 1000’. Vorsers van diverse disciplines zullen deze dag hun licht proberen werpen op de leefwereld in deze scharnierfase van de middeleeuwen.

PROGRAMMA

 • 8u.30 Onthaal
 • 8u.50 Introductie tot de Vulferusdag, Marie Christine Laleman, Directeur Stad Gent, Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief
 • 9u. 1000 jaar begraven op het Sint-Pietersplein, Geert Vermeiren, Archeoloog Stad Gent, Stadsarcheologie
 • 9u.30 Een geschreven, maar toch verborgen dood: over het endotaaf van Vulferus (+ 1013), Dr. Georges Declercq, VUB Brussel
 • 10u. La cathédrale de l’an mil à Tournai, Dr. Raymond Brulet, UCL Louvain-la-Neuve
 • 10u.30 Koffie
 • 11u. Hervorming als narratieve schaamlap. Een andere kijk op de ontwikkeling van het Vlaamse kloosterwezen omstreeks het jaar 1000, Dr. Steven Vanderputten, UG Gent
 • 11u.30 Tussen wildernis en boerderij. Het platteland tussen Gent en Brugge zoals Vulferus het kan gezien hebben anno 1000 …, Dr. Wim De Clercq, UG Gent
 • 12u. ‘Een dag aan zee’ met Vulferus in het jaar 1000, Dr. Dries Tys, VUB Brussel
 • 12u.30 Middagpauze (vrij)
 • 13u.30 De Laatste Wildernis. Toen de natuur uit Vlaanderen verdween, en de maatschappij hopeloos verdeeld raakte, Dr. Anton Ervynck, Onroerend Erfgoed Vlaanderen, Brussel
 • 14u. Artisanale productie en stadswording: de casus Ename, Dr. Koen De Groote, Onroerend Erfgoed Vlaanderen, Brussel
 • 14u.30 Koffie
 • 15u. Brussel omstreeks het jaar 1000. Eerste resultaten van een multidisciplinair onderzoek, Stephan Van Bellingen, Archeoloog Cel Archeologie Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • 15u.30 Brugge rond het jaar 1000, Marc Ryckaert, Historicus Brugge
 • 16u. “Eenheid en Verscheidenheid” rond het jaar 1000, Dirk Callebaut, Archeoloog Ename
 • 16u. 30 Slotbeschouwing

De Vulferusdag is een organisatie van de Stad Gent (Historische Huizen en Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief) en de vzw Archaeologia Mediaevalis

Inschrijvingen en inlichtingen:

Stadsarcheologie, Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge, stadsarcheologie@gent.be, tel. 09/2665760