Vacature Wetenschappelijk Medewerker (100%, 2 jaar), “Thesaurus of Early Modern Archival Sources”, Rijksarchief Leuven

Het Rijksarchief werft aan 1 historicus – wetenschappelijk medewerker (m/v/x)
voor het BRAIN-pioniersproject TEMAS (Thesaurus of Early Modern Archival Sources)

CONTEXT
Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën is een federale wetenschappelijke instelling die deel uitmaakt van de Federale Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, 18 vestigingen van het Rijksarchief verspreid over het hele land en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) te Brussel.

Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud, afkomstig van onder meer van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, alsook van de private sector en particulieren (bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, invloedrijke families, enz.).

De valorisatie van deze archieven is een van de hoofdopdrachten van de instelling. Het Rijksarchief stelt niet alleen in zijn 19 studiezalen, maar ook on line een uitgebreide onderzoeksomgeving ter beschikking van een ruim en gevarieerd publiek.

BESCHRIJVING VAN DE TE BEGEVEN FUNCTIE
Als wetenschappelijk personeelslid van het Rijksarchief word je verantwoordelijk voor de coördinatie en de realisatie van de thesaurus TEMAS.

Het project TEMAS is een pioniersproject van het BRAIN-programma van de federale overheid. Het Rijksarchief treedt op als promotor, de onderzoekseenheid geschiedenis van de KU Leuven is co-promotor.

Uitgangspunt van dit project is de vaststelling dat vele formele beschrijvingen in inventarissen (remissiebrieven, rollen, vonnisboeken, enz…) voor de modale lezer vaak moeilijk te begrijpen zijn. Informatie over documenttypes uit het ancien régime is bovendien vaak verspreid in slecht toegankelijke publicaties. Dit project beoogt de bouw van een thesaurus van vroegmoderne redactionele vormen, die deze disparate kennis op een gestructureerde manier bij elkaar brengt.

Bijzondere aandacht zal hierbij besteed worden aan de standaardisering van de terminologie. De thesaurus wordt ook verrijkt met beeldmateriaal, zodat gebruikers op een laagdrempelige manier documenten kunnen herkennen en contextualiseren.

In eerste instantie zal dit een geïsoleerd werkinstrument zijn, maar op termijn moet deze databank gekoppeld worden aan digitale toegangen on line. Onderzoekers die op een onbekende redactionele vorm stoten, kunnen dan rechtstreeks doorverwezen worden naar een definitie en andere relevante informatie. De link kan ook andersom werken: onderzoekers die in een bepaald type bron geïnteresseerd zijn, vinden vanuit de thesaurus linken naar vindplaatsen van concrete exemplaren. Kortom: de uitdaging van een pioniersproject!

PLAATS VAN TEWERKSTELLING
Rijksarchief Leuven, Vaartstraat 24, 3000 – Leuven. Hou rekening met occasionele verplaatsingen (met openbaar vervoer) naar archiefdiensten in heel Vlaanderen.

PROFIEL

 • Je bent houder van een diploma van master/licentiaat in de geschiedenis (minstens behaald met onderscheiding).
 • Een diploma manama archivistiek en/of ervaring in de archiefsector strekt tot aanbeveling.
 • Een goede kennis van instellingen en documenttypes uit het ancien régime is een conditio sine qua non.
 • Je hebt een uitstekende kennis van Microsoft Office (Word, Excel en Access) en je bent vertrouwd met digital humanities.
 • Je kan georganiseerd en zelfstandig werken.
 • Je bent resultaatgericht en je houdt je aan de doelstellingen en termijnen die door de promotoren zijn vooropgesteld.

WERKVOORWAARDEN

Wij bieden:

 • Een voltijds (38 uur per week) contract van bepaalde duur voor 2 jaar.
 • Gewenste datum van indiensttreding: 1 augustus of 1 september 2017.
 • Glijdend uurrooster.
 • Loonschaal SW10 (21.880,00 – 33.895,00 € niet-geïndexeerd brutoloon, een netto salaris vanaf ca. 1900 €) OF SW11 (25.880,00 € – 41.351,00 € niet-geïndexeerd brutoloon, een nettosalaris vanaf ca. 2100 €). Om toegelaten te worden tot de schaal van SW11, moet u minstens twee jaar wetenschappelijke ervaring kunnen voorleggen of een andere professionele activiteit die relevant wordt geacht voor deze functie.

Voordelen:

 • Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer en/of fietsvergoeding
 • Voordelige hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid tot recuperatie van overuren
 • Minimum 26 vakantiedagen per jaar
 • Bijkomende voordelen, zie :www.fedplus.be

TAALREGIME
Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten die kunnen ingedeeld worden bij de Nederlandse taalrol, in toepassing van de regels hiertoe bepaald door de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken.

SELECTIEPROCEDURE
Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten hun dossier (PDF) uiterlijk op 30 juni 2017 per email te hebben overgemaakt aan pers@arch.be (met de referentie : kandidatuur TEMAS).

De kandidaten die op basis van hun cv werden geselecteerd zullen uitgenodigd worden voor een mondelinge proef : deze bestaat uit een 20 minuten durend interview met de leden van de jury op dinsdag 4 juli 2017 in het Rijksarchief te Leuven. Tijdens het interview komen onder meer de inhoud van het cv en verschillende aspecten van het project aan bod. Om te slagen dient de kandidaat 12 op 20 punten te behalen. Het resultaat van de selectie blijft één jaar geldig.

Voor bijkomende informatie over het project en de te begeven functie kan u contact opnemen met Eddy PUT, promotor (eddy.put@arch.be) of Erik AERTS, co-promotor (erik.aerts@arts.kuleuven.be).

Voor bijkomende informatie over de selectieprocedure kan u contact opnemen met Sébastien DUBOIS, operationeel directeur onderzoek (sebastien.dubois@arch.be).