Bestond er een Belgische Magna Carta?, 20 november 2015, Leuven

In 2015 is het 800 jaar geleden dat de Magna Carta werd opgesteld, met bijzonder veel (media-) aandacht in Groot-Brittannië tot gevolg. Maar ook aan de andere kant van het Kanaal maakten vorsten contractuele afspraken met lokale politieke elites. Ook de regio’s die later het huidige België zouden vormen, kenden zogenaamde ‘landcharters’.

Op vrijdag 20 november 2015 organiseert het Rijksarchief Leuven i.s.m. de onderzoekseenheid Geschiedenis van de KULeuven de studiedag Bestond er een Belgische Magna Carta? Recent onderzoek naar ‘constitutionele teksten’ in de Lage Landen. Tijdens deze dag gaan onderzoekers na wat de betekenis is geweest van deze eerste ‘Belgische’ constitutionele teksten.

Deelname is gratis, mits inschrijving vóór 10 november 2015 via rijksarchief.leuven@arch.be. Meer informatie en het volledige programma vindt u via de website.