Mediëvistendag: 30 november 2012

Op 30 november 2012 (en NIET op 9 november zoals eerder aangekondigd) houdt de Onderzoekschool Mediëvistiek in samenwerking met de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek de jaarlijkse Mediëvistendag, ditmaal in Amsterdam. De organisatie berust bij de mediëvisten van het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam en het secretariaat van de werkgroep.

De Mediëvistendag is een ontmoetingsdag voor Nederlandse en Vlaamse mediëvisten, waarop zij kennis kunnen nemen van de recente ontwikkelingen op het vakgebied. De dag ziet er in grote lijnen als volgt uit: In de ochtend en het begin van de middag voordrachten van Prof. Remke Kruk (emeritus hoogleraar Arabische Taal en Cultuur aan de Universiteit van Leiden), Dr. Therese Martin (kunsthistorica aan het Instituto de Historia Centro de Ciencias Humanas y Sociales) en Prof. Paul Stephenson (hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen). Zij zullen het thema ‘hof en communicatie’ vanuit respectievelijk Arabisch, Westers en Byzantijns perspectief benaderen.  Aan het einde van de middag zijn er korte presentaties van (in elk geval de zojuist begonnen) promovendi.

Wij, en met ons de promovendi, hopen velen van jullie in Amsterdam te treffen. Noteer daarom 30 november alvast de agenda. Een gedetailleerd programma volgt nog.