Tag Archives: Amsterdam

Jaarlijkse mediëvistendag

Naar jaarlijkse gewoonte komen de mediëvisten van Nederland en Vlaanderen binnenkort weer samen om de hoogmis van het vak te vieren. De Mediëvistendag wordt deze keer georganiseerd in Amsterdam, op 30 november. Het centrale thema van de dag is ‘Hoven en communicatie’, een thema dat door drie sprekers zal worden behandeld vanuit diverse invalshoeken. In de loop van de namiddag krijgen nieuw aangestelde doctorandi de kans om hun prille onderzoek aan de vakgenoten voor te stellen. De dag zal worden afgesloten met een korte presentatie van CARMEN, een internationaal netwerk van mediëvisten en onderzoeksinstellingen.

Meer informatie over deelname en een gedetailleerd programma vindt u in bijgaande aankondiging.

Annual Medieval Studies Day 30 november 2012

Mediëvistendag: 30 november 2012

Op 30 november 2012 (en NIET op 9 november zoals eerder aangekondigd) houdt de Onderzoekschool Mediëvistiek in samenwerking met de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek de jaarlijkse Mediëvistendag, ditmaal in Amsterdam. De organisatie berust bij de mediëvisten van het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam en het secretariaat van de werkgroep.

De Mediëvistendag is een ontmoetingsdag voor Nederlandse en Vlaamse mediëvisten, waarop zij kennis kunnen nemen van de recente ontwikkelingen op het vakgebied. De dag ziet er in grote lijnen als volgt uit: In de ochtend en het begin van de middag voordrachten van Prof. Remke Kruk (emeritus hoogleraar Arabische Taal en Cultuur aan de Universiteit van Leiden), Dr. Therese Martin (kunsthistorica aan het Instituto de Historia Centro de Ciencias Humanas y Sociales) en Prof. Paul Stephenson (hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen). Zij zullen het thema ‘hof en communicatie’ vanuit respectievelijk Arabisch, Westers en Byzantijns perspectief benaderen.  Aan het einde van de middag zijn er korte presentaties van (in elk geval de zojuist begonnen) promovendi.

Wij, en met ons de promovendi, hopen velen van jullie in Amsterdam te treffen. Noteer daarom 30 november alvast de agenda. Een gedetailleerd programma volgt nog.