Signum symposium “De Moderne Devotie: vijftig jaar na Post” (22/11, Deventer)

Voor de vierentwintigste maal organiseert de Contactgroep Signum een symposium, dat dit jaar zal plaatsvinden op zaterdag 22 november 2014 te Deventer. Tijdens dit symposium wordt nader ingegaan op de diversiteit van de Moderne Devotie in al haar facetten en verschijningsvormen, alsook op de vraag naar de ontwikkeling van het Moderne Devotie-onderzoek sinds Regnerus Post en op de belangrijkste toekomstige uitdagingen. Belangstellenden dienen zich aan te melden voor 15 november door middel van een e-mail aan de secretaris, Bas Diemel (basdiemel@hotmail.com). U kan de introductietekst en het volledige programma terugvinden in bijgaand document.