Symposium “Librije van de Bourgondische hertogen en de publicatie van middeleeuwse boekinventarissen in de Zuidelijke Nederlanden”, Brussel, 24 oktober 2016

Op 24 oktober 2016 organiseren de Koninklijke Bibliotheek van België en de Koninklijke Vlaamse Academie van België een symposium gewijd aan de librije van de Bourgondische hertogen en de publicatie van middeleeuwse boekinventarissen in de Zuidelijke Nederlanden. Het symposium wordt onder meer gehouden ter gelegenheid van het verschijnen van het langverwachte deel V van de uitgave Medieval Booklists of the Southern Low Countries (Corpus Catalogorum Belgii – CCB). Dit vijfde deel bevat de kritische publicatie van alle nog bestaande middeleeuwse inventarissen van de Librije van de Bourgondische Hertogen.

Meer informatie over het programma en de registratie, kan je op deze website vinden.

 

 

Betaling VWM-Lidgeld academiejaar 2016-2017

De start van het nieuwe academiejaar betekent meteen ook het begin van het nieuwe werkingsjaar van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek. Dit gaat gepaard met onze jaarlijkse oproep tot het betalen van het lidgeld (15€). Aangezien de VWM voor haar werking geheel afhankelijk is van haar ledenbijdragen, is het bijzonder belangrijk dat wie lid wenst te blijven zijn lidgeld betaalt ten laatste 30 oktober 2016! U kan dit doen via overschrijving of via automatische domiciliëring – het VWM-rekeningnummer en informatie over domiciliëring vindt u hier terug.
Het aantal (tijdig) betalende leden neemt jammer genoeg de laatste jaren stelselmatig af. Aangezien de werking volledig afhangt van de ledenbijdragen, brengt deze evolutie de organisatie van bepaalde activiteiten in het gedrang.

Voor het schamele bedrag van 15 euro krijg je absoluut waar voor je geld! We sommen de voordelen van het lidmaatschap op:

-je blijft op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in de mediëvistiek via de nieuwsbrief (via email, de website en onze facebook-pagina)
-je kan gratis deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door de VWM. Voor het academiejaar 2016-2017 staan o.a. op het programma:

  • 11 November 2016: Dag van de Mediëvistiek, Universiteit Utrecht, met als thema:     “Readjusting the Middle Ages”
  • 22 November 2016: Pirenne-lezing door dr. Patrick Lantschner, met als titel “The Other Crisis in the Age of Crusades: Political Volatility and City-States in the Later Medieval Mediterranean World”, Het Pand, Onderberngen 1, 9000 Gent, 18u30. Achteraf receptie voor alle VWM-leden
  • 21 December 2016: Uitstap naar de tentoonstelling “Voor god en geld. Gouden tijd van de Zuidelijke Nederlanden” met als gidsen Prof. dr. Maximiliaan Martens en Prof. dr. Jan Dumolyn, Caermersklooster, 9000 Gent, 10u
  • Maart 2017: Doctorandidag
  • April-Mei 2017: Ledendag

-(NIEUW) Wie dit jaar zijn lidgeld betaalt, ontvangt een ledenlijst van de VWM, met daarin beknopt de informatie per onderzoeker gebundeld.

-(NIEUW) Op de VWM website vind je vanaf nu ook een kalender terug (Home – Kalender). Alle  activiteiten aangaande de mediëvistiek die ons gemeld worden via email, voeren we in deze online kalender in. Als we bepaalde evenementen over het hoofd zien, mag dit zeker gemeld worden. Enerzijds biedt de kalender een handig overzicht van wat er binnen de mediëvistiek in België en omringende landen gebeurt. Anderzijds kan de kalender nuttig zijn bij het plannen van evenementen, omdat overlapping kan vermeden worden.

Misschien is uw afdeling/onderzoeksgroep/… intussen versterkt met nieuwe leden. Motiveer hen gerust om ook lid te worden van de VWM! Lid worden doe je door een email te sturen aan lies.vervaet@ugent.be, je gegevens in te voeren via het online formulier én uiteraard je lidgeld te betalen.
We kijken er naar uit jullie dit jaar opnieuw talrijk op de VWM-samenkomsten te mogen verwelkomen!​
Hartelijke groet,
Pieterjan Deckers en Lies Vervaet, Secretariaat Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek​

Vacature stageplaats Groeningemuseum Brugge

Het Groeningemuseum van Brugge is op zoek naar een stagiair voor de praktische organisatie van de interdisciplinaire tentoonstelling “Haute lecture. Colard Mansion and the Dawn of Printing”, voorzien voor de periode 1 maart 2018 tot 3 juni 2018. De stagiair zal de curator ondersteunen in de administratie, het redigeren van een catalogus, het samenwerken met de architect en het uitwerken van een educatief programma.

De tijdelijke betrekking van maximum 60 werkdagen gaat van start op 1 februari 2017 tot 30 april 2017, maar aanpassing van de data in overleg is mogelijk.

Kandidaten sturen een motivatiebrief en CV naar internships.musea@brugge.be, ten laatste op 1 november 2016

Meer informatie over de tentoonstelling:

 

The Groeningemuseum and the Public Library of Bruges are in the full process of organising the interdisciplinary exhibition Haute lecture. Colard Mansion and the Dawn of Printing. This collaborative project is scheduled to take place from 1 March 2018 to 3 June 2018 in the Groeningemuseum in Bruges. The exposition focuses on the transition from manuscript to printed book on the basis of the oeuvre of Bruges librarian Colard Mansion (active c. 1457-1484), who produced manuscripts as well as printed books. Because Mansion has been experimenting with the incorporation of engraved illustrations in a printed book, his manuscripts and incunables will be approached from a broader scope of artistic production in Bruges and the Burgundian Netherlands at the time, especially early printmaking.
 

Call for Papers, Mobility and Space, University of Oxford, 23 juni 2017

Aan de University of Oxford wordt op 23 juni 2017 een conferentie georganiseerd met als thema “Mobility and Space in Late Medieval and Early Modern Europe”. Centraal staat de manier waarop alledaagse mobiliteit bijdroeg tot de vorming van laatmiddeleeuwse en vroegmoderne ruimtes en hoe het ruimtelijke framework de beweging van mensen beïnvloedde. De organisatoren zijn op zoek naar papers van ongeveer 20 minuten. Deadline voor het indienen van een voorstel is 1 februari 2017. 

Meer informatie over het onderwerp en de vereisten voor de paper, kan je hier vinden.

 

 

Vacature Postdoc Position “The Nordic ‘Civil Wars”, University of van Oslo

Het departement Archaeology, Conservation and History van de Universiteit van Oslo heeft een vacante positie voor een postdoctorale onderzoeker binnen het project “The Nordic ‘Civil Wars’ in the High Middle Ages in a cross-disciplinary and a comparative perspective”. Kandidaten beschikken over een doctoraat in de middeleeuwse geschiedenis of in een aanverwante discipline. De deadline voor het indienen van een vacature is 15 December 2016. 

Meer informatie over de vacature, is te vinden op deze website.

Een beschrijving van het project is te vinden in dit document.

Pirenne-lezing 2016: dr. Patrick Lantscher, ‘The Other Crisis in the Age of the Crusades: Political Volatility and City-States in the Later Medieval Mediterranean World’, 22 november 2016, Gent

Op 22 november gaat de jaarlijkse prestigieuze Pirenne-lezing door, georganiseerd door de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek. Dit jaar werd dr. Patrick Lantschner (UCL) uitgenodigd om te spreken over ‘The Other Crisis in the Age of the Crusades: Political Volatility and City-States in the Later Medieval Mediterranean World’.

De lezing gaat van start om 18h30 in zaal de Oude Infirmerie in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent. VWM-leden worden na de lezing van harte uitgenodigd om na te praten op de receptie die doorgaat op dezelfde locatie.

The Other Crisis in the Age of the Crusades: Political Volatility and City-States in the Later Medieval Mediterranean World

Wars between states were only one dimension of the crisis which the Mediterranean world experienced in the Age of the Crusades (c.1100-1500). This period saw another, often overlooked, crisis of political authority within many states across the Christian and Islamic spheres of the Mediterranean world. The crystallisation and subsequent transformation of city-states was reflective of the volatility and propensity to civil war and conflict which was inherent in many of the diverse political systems of the later medieval Mediterranean world. This lecture therefore returns to two themes that were central to Pirenne’s work: the division between Christian and Islamic spheres, and the place of cities in medieval civilisation. Taking a comparative perspective on the most strongly urbanised regions of Italy, Syria and the Islamic West, this lecture investigates the conditions under which cities turned into important arenas of political confrontation and how they could sometimes also be among the greatest obstacles to the consolidation of states.

Patrick Lantschner
patrick_lantschner_014Dr. Patrick Lantschner behaalde zijn doctoraat in Oxford in 2011 en is momenteel Lecturer aan het departement History van University College London. Zijn onderzoek behelst de vergelijking en transnationale benadering van steden en politieke organisatie in de Europese en Islamitische wereld van de late Middeleeuwen. Specifiek heeft hij zich totnogtoe toegespitst op stedelijke opstanden in Italië, de Lage Landen en het Nabije Oosten, en op het fenomeen van de ‘gefragmenteerde stad’.

Call for Papers: Conference of the Society for the Medieval Mediterranean, Gent, 10-12 juli 2017

Van 10 tot 12 juli 2017 gaat aan de Universiteit Gent voor de vijfde maal het tweejaarlijkse congres door van de Society for the Medieval Mediterranean. Het thema is deze keer “Communities, Imaginations and Emotions in the Medieval Mediterranean”. De call for papers is nu gelanceerd, en abstracts tot 300 woorden kunnen nog tot 31 oktober 2016 bezorgd worden aan smm2017@ugent.be.

Alle verdere informatie is te vinden op de congreswebsite.

Vacature 2 PhD studenten “State – Lordship and the Rise of the State in Western Europe, 1300-1600”, Universiteit Gent

Binnen het project “State – Lordship and the Rise of the State in Western Europe 1300-1600” aan de Universiteit Gent en de University of St Andrews is men op zoek naar 2 voltijdse doctoraatsstudenten. Kandidaten beschikken over een diploma Master in de middeleeuwse of vroegmoderne geschiedenis en hebben ervaring met archiefwerk.  De deadline voor het indienen van de vacature is 15 November 2016.

Meer informatie over deze vacature kan je in dit document vinden.

 

Masterclass met Prof. dr. Walter Simons, Antwerpen, 2 december 2016

De Nederlandse Onderzoekschool voor Mediëvistiek en Signum (Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen) organiseren een masterclass met Prof. dr. Walter Simons, op vrijdag 2 december 2016, te Antwerpen. De masterclass is gericht op masterstudenten en PhD studenten, die vooraf een kort essay dienen te schrijven op basis van een recente publicatie van Simons. De deadline voor registratie is 15 November 2016.

Meer informatie kan men hier verkrijgen.