CFP: Law, Territory and Governance, 15-16 mei 2015, Compiègne

Op 15 en 16 mei 215 vindt de jaarlijkse samenkomst van de Society for Legal and Institutional History of Flanders, Picardy and Wallonia plaats, die dit jaar doorgaat te Compiègne. Wie geïnteresseerd is om eigen onderzoek te presenteren (in Engels, Frans of Nederlands) kan een abstract indienen tot 15 april 2015. Registeren als deelnemer kan tot 30 april 2015. Meer info vindt u op: http://esclh.blogspot.ch/2015/03/call-for-abstracts-law-territory-and.html.

Eerste editie Ledendag VWM, 24 april 2015, Antwerpen

Op vrijdag 24 april 2015 heten we jullie van harte welkom op de eerste editie van de Ledendag van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek, die dit jaar doorgaat te Antwerpen.

Opzet

Deze dag staat, zoals de naam aangeeft, volledig in het teken van de eigen leden. Op deze dag biedt de VWM een forum aan de eigen leden om hun onderzoek, zowel afgerond als nieuw, aan de anderen voor te stellen. Alle disciplines binnen het onderzoek naar de middeleeuwen komen aan bod, net zoals mediëvisten uit verschillende fasen in hun academische loopbaan. Door op deze wijze een staalkaart te bieden van het lopend onderzoek naar de middeleeuwen in Vlaanderen hoopt de VWM haar leden op de hoogte houden van elkaars werkzaamheden in een informele sfeer en zodoende toekomstige samenwerking over de grenzen van de verschillende mediëvistische disciplines heen te stimuleren. Tot slot zetten we de informele toon verder met een afsluitende activiteit. Het is de bedoeling dit contactmoment voor de leden vanaf nu tweejaarlijks te organiseren (in afwisseling met de Studiedag die de VWM samen met haar Waalse tegenhanger RMBLF organiseert).

Concreet

De sprekers zijn dit jaar: Jelten Baguet (VUB), Bram Caers (UA), Maria Conterno (UGent), Wim Declercq (UGent), Patricia Stoop (UA) en Soetkin Vanhauwaert (KUL). Abstracts van hun presentaties vindt u hier. De afsluitende activiteit bestaat dit jaar uit een gegidste rondleiding doorheen Antwerpen, geleid door prof. em. Steven Geukens. De dag gaat door in de Lessiuszaal van de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen (Grote Kauwenberg 2, ingang op de hoek met de Vekestraat; op het plannetje aangeduid met E). Meer informatie vindt u op de affiche. Verspreid deze gerust verder!

De VWM voorziet een broodjeslunch voor de aanwezigen. Deelname aan de Ledendag is gratis voor leden, niet-leden betalen 15€, op voorhand over te schrijven aan de VWM (rekeningnr. BE24 2900 5020 8938). We vragen wel dat u op voorhand uw aanwezigheid doorgeeft via sara.moens@UGent.be en dit vóór 20 april 2015.

Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten op onze eerste Ledendag!

 

Internationaal Colloquium Abdijmuseum Ten Duinen, 21-23 oktober 2015, Abdijmuseum

Van 21 t.e.m. 23 oktober 2015 vindt de zevende editie van het Internationaal Colloquium van het Abdijmuseum Ten Duinen plaats. Dit jaar is het colloquium gewijd aan “Doden spreken. interdisciplinair onderzoek op archeologische grafcontexten in Noordwest-Europa (10de – 16de eeuw)”. Diverse sprekers zullen actuele onderzoeksresultaten en mogelijkheden belichten met focus op de ruimere benadering van skeletten en hun funeraire context en het levensverhaal van de doden van gemeenschap tot individu. Dit nieuw onderzoek reikt middelen aan tot een assessment, methodologie en een ruimere studie van middeleeuwse grafcontexten en opgegraven individuen in Noordwest-Europa. Meer informatie vindt u op http://nl.tenduinen.be/activiteitendetail/8319/doden-spreken-7de-internationaal-colloquium-abdijmuseum-ten-duinen.

Wie geïnteresseerd is om zelf onderzoek te presenteren op dit colloquium kan een poster-voorstel indienen tegen 1 augustus 2015. Meer informatie en een uitgebreide call for poster sessions vindt u op http://nl.tenduinen.be/nieuwsdetail/5195/call-for-poster-sessions-proposals-for-dead-men-talking-the-7th-international-colloquium-abbey-museum-of-the-dunes.

LECTIO lezing & doctoral seminar Rosamond McKitterick, 21 & 22 mei 2015, Leuven

Op 21 mei 2015 vindt de LECTIO chair lezing plaats die dit jaar gehouden wordt door prof. Rosamond McKitterick (Cambridge University) en getiteld is ‘The Authority of Rome in the manuscripts of Early Medieval Europe’. Hier vindt u de poster en de affiche van de LECTIO chair lezing.

De volgende dag organiseert LECTIO bovendien een doctoral seminar gewijd aan ‘The Uses and Communication of the Past in the Middle Ages’ , geleid door prof. McKitterick, waarop junior scholars onderzoek binnen deze thematiek kunnen voorstellen. Geïnteresseerde onderzoekers kunnen een paper voorstel indienen (deadline 20 april). Een meer uitgebreide Call for Papers  vindt u hier terug.

Studiedag Pirenne Consortium, 28 mei 2015, Gent

Op 28 mei organiseert het Henri Pirenne research consortium for Medieval Studies een studiedag rond ‘Medieval studies as Academic Discipline’ te Gent. De studiedag bestaat uit drie panel discussies rond een specifiek thema, zijnde ‘Cross-cultural research’, ‘Multi-period research’ en ‘Medievalisms and Heritage’. De studiedag is gratis, maar u wordt wel verzocht op voorhand te registeren. Meer informatie vindt u op https://www.ugent.be/pirenne/en/news-events/events/studyday2015.

Conferentie Princes of the Church, 30 juni – 4 juli 2015, Durham

Van 30 juni t.e.m. 4 juli 2015 vindt de conferentie Princes of the Church and their Palaces plaats te Durham. Deze internationale conferentie focust op de bisschoppelijke en pauselijke paleizen in Groot-Brittannië en heel Europa, met bijzondere aandacht voor Auckland Castle in County Durham. Hier vindt u alvast de poster en het programma. Meer informatie vindt u op http://aucklandcastle.org/conferences.

Conferentie Urban Historiography, 20-21 mei 2015, Brugge

Op donderdag 20 en vrijdag 21 mei 2015 vindt te Brugge de conferentie Towards new thinking in urban historiography. Old texts, new approaches. A reconsideration of urban historical consciousness in Northwest Europa plaats in het Groeningemuseum. Het volledige programma en meer informatie over inschrijven vindt u hier. Deze conferentie wordt financieel mee ondersteund door de VWM.

Aankondiging opening Centre of Visual Arts and Research, Nicosia

Recent opende het Centre of Visual Arts and Research (CVAR) te Nicosia zijn deuren. Dit centrum herbergt de Costas collectie en de Rita Severis collectie, een verzameling van kunst, kostuums en memorabilia met betrekking tot Cyprus en de omringende landen. Daarenboven bezit het centrum een uitgebreide bibliotheek en een onderzoekscentrum, die beide zeker bij onderzoekers geïnteresseerd in het Midden Oosten vanaf de middeleeuwse periode tot vandaag de dag op belangstelling zullen kunnen rekenen.

Meer informatie over het centrum vindt u hier.