Internationaal Colloquium Abdijmuseum Ten Duinen, 21-23 oktober 2015, Abdijmuseum

Van 21 t.e.m. 23 oktober 2015 vindt de zevende editie van het Internationaal Colloquium van het Abdijmuseum Ten Duinen plaats. Dit jaar is het colloquium gewijd aan “Doden spreken. interdisciplinair onderzoek op archeologische grafcontexten in Noordwest-Europa (10de – 16de eeuw)”. Diverse sprekers zullen actuele onderzoeksresultaten en mogelijkheden belichten met focus op de ruimere benadering van skeletten en hun funeraire context en het levensverhaal van de doden van gemeenschap tot individu. Dit nieuw onderzoek reikt middelen aan tot een assessment, methodologie en een ruimere studie van middeleeuwse grafcontexten en opgegraven individuen in Noordwest-Europa. Meer informatie vindt u op http://nl.tenduinen.be/activiteitendetail/8319/doden-spreken-7de-internationaal-colloquium-abdijmuseum-ten-duinen.

Wie geïnteresseerd is om zelf onderzoek te presenteren op dit colloquium kan een poster-voorstel indienen tegen 1 augustus 2015. Meer informatie en een uitgebreide call for poster sessions vindt u op http://nl.tenduinen.be/nieuwsdetail/5195/call-for-poster-sessions-proposals-for-dead-men-talking-the-7th-international-colloquium-abbey-museum-of-the-dunes.