Studiedag Gesta episcoporum Cameracensium (Lille, 15/11)

Op vrijdag 15 november 2013 gaat aan de Université Lille 3 (Villeneuve d’Ascq) een studiedag door getiteld “Gesta episcoporum Cameracensium: Mémoire et identité en Lotharingie au début du XIe siècle“. Op het programma staan presentaties van het meest recente onderzoek op deze uitzonderlijke bron voor de geschiedenis van de bisdommen Arras en Cambrai.
Het volledige programma vindt u in de bijlage.

Conference ‘Shaping Authority’ (Leuven, Dec 2013)

LECTIO, the Leuven Centre for the study of the transmission of texts and ideas in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance, kindly invites you to attend the next Conference, entitled ‘Shaping Authority’. How did a person become an authority in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance?

In this two-day conference (see the digital flyer with schedule) we will focus on the mechanisms and strategies by which participants in intellectual life at large have shaped the authority of historical persons; and which circumstances have led to the disintegrations of the authority of persons previously considered to be authoritative.

This conference takes place on Thursday 5th and Friday 6th December 2013 in the Leuven Institute for Ireland in Europe, Janseniusstraat 1, 3000 Leuven.

For more information, please find the attached invitation with a short program and the conference website http://ghum.kuleuven.be/lectio/conference-shaping-authority

Participation is free, but please register in advance by filling out the online registration form on the conference website http://ghum.kuleuven.be/lectio/conferenceshapingauthority/inschrijvingconference

We kindly thank you for sending this invitation to your academic network.

Prof. dr. Jan Dumolyn wint Levend Archiefprijs

Mediëvist Prof. dr. Jan Dumolyn van de Universiteit Gent wint de vijfjaarlijkse Levend Archiefprijs voor zijn vernieuwend onderzoek gebaseerd op Brugs archiefmateriaal en zijn bijdragen aan het Brugs archiefonderzoek meer algemeen. Meer informatie over de prijs en een volledige publicatielijst zijn te vinden via onderstaande url’s.
http://preview.brugge.be/uitreiking-2de-levend-archiefprijs
http://www.ugent.be/lw/geschiedenis/nl/contact/overzicht.htm/persoonlijke-paginas/jan-dumolyn

Prof.dr. Steven Vanderputten Laureaat van de Academie

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten heeft mediëvist Prof. dr. Steven Vanderputten van de Universiteit Gent uitgeroepen tot Laureaat van de Academie in de Klasse van de Menswetenschappen. Het betreft de meest prestigieuze prijs van de Academie, bestemd voor jonge onderzoekers die baanbrekend werk hebben verricht in hun vakgebied. Steven Vanderputten is gespecialiseerd in de studie van het middeleeuwse kloosterwezen en de religieuze en socio-politieke geschiedenis van de Lage Landen in de centrale middeleeuwen.
Meer informatie over de prijs en een volledige publicatielijst vindt u via onderstaande url’s.
http://www.kvab.be/laureaten.aspx
http://www.ugent.be/lw/geschiedenis/nl/contact/overzicht.htm/persoonlijke-paginas/steven-vanderputten

Bericht promovendi Mediëvistendag 2013

Korte presentatie onderzoeksproject

FOR ENGLISH VERSION SEE BELOW

Aan de nieuwe promovendi Mediëvistiek,

Op 15 november 2013 houdt de Onderzoekschool Mediëvistiek in samenwerking met de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek de jaarlijkse Mediëvistendag, ditmaal in Deventer. De organisatie berust bij de mediëvisten van de Rijksuniversiteit Groningen en het secretariaat van de Werkgroep.

De Mediëvistendag is een ontmoetingsdag voor Nederlandse en Vlaamse mediëvisten, waarop zij kennis kunnen nemen van de recente ontwikkelingen op het vakgebied. De dag ziet er in grote lijnen als volgt uit: In de ochtend en het begin van de middag voordrachten van Prof. dr. Sita Steckel (WWU Münster), dr. Samuel Mareel (UGent) en dr. Suzan Folkerts (RUG). Aan het einde van de middag zijn er korte presentaties van (in elk geval de zojuist begonnen) promovendi.

De presentaties op de Mediëvistendag van de nieuw aangestelde promovendi vormen een vast onderdeel van het opleidingsprogramma van de onderzoekschool. Uiteraard weten we dat jullie project nog in een pril stadium is, maar het is zinvol om vroeg een breder wetenschappelijk publiek over je onderzoeksplannen te informeren. Met een korte powerpointpresentatie kun je je visitekaartje afgeven en de kans grijpen kennis te maken met vakgenoten die je vast vaker zult gaan zien. Je presentatie zou kunnen bestaan uit opmerkingen over de invalshoek of discipline van waaruit je werkt, een globale vraagstelling en een zeer korte beschrijving van je materiaal. Let wel: het gaat om een korte kennismaking.

Opgave
In verband met de planning van de dag ontvangen we je aanmelding graag voor 25 oktober. Stuur hiervoor een mail aan Suzan Folkerts (s.a.folkerts@rug.nl). Ook voor vragen kun je contact opnemen met haar.
Per presentatie is circa 10 minuten beschikbaar; zodra het aantal aanmeldingen bekend is krijg je hierover precieze informatie.

ENGLISH VERSION

Brief presentation of research project

To the new Medieval Studies PhD students,

On 15 November 2013, the Research School for Medieval Studies, together with the Flemish Medievalist Association, will be holding the annual Medieval Studies Day, this time in Deventer. The event is organized by the medievalists from the University of Groningen and the secretariat of the Association.

The Medieval Studies Day offers Dutch and Flemish medievalists the opportunity to meet each other and exchange information about recent developments in the field. The programme for the day in general outlines will be: In the morning and early afternoon lectures will be held by Prof. dr. Sita Steckel (WWU Münster), dr. Samuel Mareel (UGent) en dr. Suzan Folkerts (RUG). Later in the afternoon PhD students (including at least all new students) give short presentations on their research.

The presentations on Medieval Studies Day by new PhD students are a fixed part of the training programme for the research school. We are aware that your project is still in the early stages, but it is always beneficial to inform a wider academic audience about your research. You can make yourself known by means of a short PowerPoint presentation and use the opportunity to get to know colleagues who you will undoubtedly meet regularly in the future. Your presentation could comprise comments about your line of approach or the discipline from which you are working, a general research question and a very brief description of your material. Please be aware that your presentation is meant as a short introduction.

Registration
In order to arrange the day’s schedule, we would appreciate receiving your registration before 25 October. Please send a mail to Suzan Folkerts (s.a.folkerts@rug.nl). If you have any questions, please contact her as well.
Each presentation may last circa 10 minutes; as soon as we know how many registrations there are, you will receive more precise information.

9e MEDIËVISTENDAG / 19th MEDIEVAL STUDIES DAY

English version: see below

 

19e MEDIËVISTENDAG / 19th MEDIEVAL STUDIES DAY
CITY CULTURE AND THE TRANSMISSION AND EXPLOITATION OF KNOWLEDGE

 

Geachte mediëvist,
Op vrijdag 15 november 2013 houdt de Onderzoekschool Mediëvistiek in samenwerking met de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek de jaarlijkse Mediëvistendag, die dit jaar in Deventer plaats zal vinden. Deze negentiende dag wordt georganiseerd door de mediëvistische onderzoeksgroep van de Rijksuniversiteit Groningen en het secretariaat van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek.

Het programma omvat drie plenaire lezingen (in het Engels) rond het thema ‘City Culture and the Transmission and Exploitation of Knowledge’. Sprekers: prof. Sita Steckel (Münster, onder voorbehoud), dr. Samuel Mareel (Gent) en dr. Suzan Folkerts (Groningen). Voorts  presenteren – vooral pas aangestelde – promovendi hun onderzoek. De Onderzoekschool wil met deze presentaties jonge onderzoekers stimuleren om in contact te komen met gevestigde mediëvisten. Bovendien bieden de presentaties een mooie kans om feedback te krijgen. Een voorlopig programma vindt u in de bijlage.

 

Met vriendelijke groeten,

Sabrina Corbellini, Mathilde van Dijk, Suzan Folkerts en Catrien Santing (Rijksuniversiteit Groningen)

Mike Kestemont en Stefan Meysman (Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek)

 

Graag aanmelden voor 1 november bij het secretariaat van de school, ozsmed@rug.nl
De kosten zijn 10 euro (inclusief lunch en borrel), voor 1 november 2013 over te maken op IBAN NL60 INGB0002292020 t.n.v. S.A. Folkerts te Groningen onder vermelding van ‘Medieval Studies Day 2013’. Voor promovendi en researchmasterstudenten die door hun Faculteit bij de onderzoekschool zijn aangemeld is de deelname gratis.
——-
ENGLISH VERSION
Dear medievalist,
On 15 November 2013, the Research School for Medieval Studies, together with the Flemish Medievalist Association, will be holding the annual Medieval Studies Day, this time in Deventer. The organisation is in the hands of the medievalists from the University of Groningen and the secretariat of the Flemish Medievalist Association. During the day, three lectures (in English) are scheduled that address the topic ‘City Culture and the Transmission and Exploitation of Knowledge’. Speakers: Prof. Sita Steckel (Münster, to be confirmed) , Dr. Samuel Mareel (Gent) and Dr. Suzan Folkerts (Groningen). Furthermore, (mostly newly appointed) PhD students will present their research projects. With these presentations the Research School aims to stimulate young researchers to get in touch with established medievalists. Moreover, the presentations offer the opportunity to receive feedback. A provisional programme is to be found in the attachment.

Yours sincerely,

Sabrina Corbellini, Mathilde van Dijk, Suzan Folkerts and Catrien Santing (University of  Groningen)

Mike Kestemont and Stefan Meysman (Flemish Medievalist Association)

Please register before 1 November with the secretariat of the school: ozsmed@rug.nl

Costs are 10 euro (lunch and reception included), please transfer this amount before 1 November to S.A.  Folkerts, Groningen, IBAN NL60 INGB0002292020 (BIC INGBNL2A), stating ‘Medieval Studies Day 2013’. For PhD students and research students who are formal members of the School participation is free.