Pro Civitate Prijs

De Koninklijke Academies voor Wetenschappen en Kunsten van België reiken de ‘Pro Civitate’ Prijs uit aan een onuitgegeven doctoraatsverhandeling die een originele en belangrijke bijdrage vormt tot de stadsgeschiedenis of tot de lokale geschiedenis. Meer informatie vindt u in bijgaande oproep.

Procivitate.PrijsRegl.def

Summer School – Crossing the Languages of Medieval Europe

In juni 2013 organiseren het Centre for Medieval Literature (University of Southern Denmark en University of York) en het  Henri Pirenne Institute for Medieval Studies (Universiteit Gent) een Summer School. Het thema is Crossing the Languages of Medieval Europe: Historical, Linguistic and Literary Approaches. De Summer School gaat door in de Academia Belgica te Rome van 3 tot 8 juni 2013. Er zijn vijf beurzen voor het bijwonen van de Summer School beschikbaar. Meer informatie in bijgevoegde folder.

SC_2013_v3

Call for papers: Experiences of Governance: Navigating Jurisdictional Spheres in the Later Middle Ages

Birkbeck College, Malet Street, London
Saturday 2 March 2013

Sponsors: Oxford Centre for Medieval History
Department of History, Classics and Archaeology, Birkbeck College

Organisers: Tom Johnson (Birkbeck College, London)
Samantha Sagui (Fordham University)
Eliza Hartrich (Merton College, Oxford)

Keynote Speakers: Dr Ian Forrest (Oriel College, Oxford)
Prof Jelle Haemers (Katholieke Universiteit Leuven)

The aim of this conference is to bring together scholars from Britain and the Continent who are interested in exploring the ways in which late-medieval people navigated the law, legal institutions, and jurisdictions.  Rather than focusing on the formal rules according to which legal and governing institutions operated, this conference highlights the practical experience of consumers of the law in later medieval Europe.  In line with the ‘new legal history’, it hopes to encourage an approach that considers legal processes in the later middle ages as a product of wider society and culture, and, in particular, to examine popular ideas of justice and order which informed litigants’ use of the legal mechanisms at their disposal.

We invite postgraduate students and early career academics to present twenty-minute papers. Possible topics include, but are not limited to:

 • The contrasting experiences of local, seigneurial, royal, and ecclesiastical jurisdictions
 • The way that consumers of the law negotiated jurisdictions, and how they formulated jurisdictional differences for their own purposes
 • Popular constructions and contestations of law and legal norms
 • Formal and informal mechanisms for social control, and the relationship between such mechanisms
 • The construction and negotiation of legal and jurisdictional boundaries

Please submit a 300-word abstract to Tom Johnson (tomlukejohnson@gmail.com) by 15th December 2012.

Further information can be found on our conference page at the IHR website, http://events.history.ac.uk/event/show/7722.

Call for papers: Water History Conference

IWHA Conference – Montpellier, France

The International Water History Association holds its next conference in Montpellier, southern France between June 25 and 29, 2013.The conference itself will take place from 26 to 28 June 2013 in the Pierres Vives archival building of the Conseil General de l’Herault, whose support is kindly acknowledged.

Abstracts and sessions

The program committee welcomes abstracts for individual papers as well as proposals for complete sessions. Session proposals should include either 1) three papers and a commentator or 2) four papers; the inclusion of a session chair is encouraged. Proposals for double sessions will also be accepted. We seek papers on all aspects of water history, from rivers to drops, from seas to mountain lakes, from technologies to cultures. Having said that, submissions on three topics are encouraged:

 • Archival sources – as the conference is hosted in Pierrevives
 • Irrigation – as Montpellier is surrounded by and is famous for its irrigation
 • Cooperation – as 2013 is the UN International Year of Water Cooperation

Submission process for abstracts and sessions

 • All abstracts, both for individual papers and those proposed for sessions, will be reviewed by the program committee.  Paper abstracts should not exceed 300 words.
 • Individual abstracts should be submitted by the main author.
 • Complete session proposals should contain the session title, a 100-word description of the session, names, affiliations, and contact information of presenters, commentators, and chair, and titles and abstracts for all the papers. Session proposals should be submitted by the session organizer.

Send session and abstract proposals to Waterhistory2013@tudelft.nl

Time schedule

 • Abstracts and sessions can be submitted between October 1st 2012 and December 31st2012.
 • Decisions on acceptance are foreseen to be available on March 1st 2013.
 • The final conference program will be available on May 1st 2013. To appear on the program, presenters with accepted abstracts need to register before April 1st 2013.

Practical information

More detailed information on fees and other practical issues will become available soon. But reserve the last week of June in 2013 for Montpellier!

On June 25, a trip to the fascinating site of Montady, a 13th century radioconcentric drainage project, will be on offer for those who arrive early.

On the night of June 28, the conference dinner will be held in Chateau de Bocaud, the city of Jacou, near the old noria, which has just been restored by the municipality.

On June 27, IWHA will invite the public of Montpellier to hear our work on water history.

For those who want to go on, Saturday June 29 will be a day for others possible visits in the region.

On-line catalogus: Nederlandse tekeningen uit de vijftiende en de zestiende eeuw

In de periode 2009-2012 is de gehele verzameling Nederlandse tekeningen uit de vijftiende en de zestiende eeuw voor het eerst in de museumgeschiedenis grondig onderzocht. Vijf onderzoekers bestudeerden in totaal een groep van ongeveer 450 tekeningen. Zij deden dit in nauw contact met diverse experts in binnen- en buitenland. Dit leidde tot diverse toe- en afschrijvingen: er kwamen tekeningen bij, maar er vielen ook diverse tekeningen af, bijvoorbeeld doordat deze na onderzoek aan een buitenlandse hand konden worden toegeschreven. De huidige catalogus bestaat uit 403 tekeningen, waarvan 224 van anonieme makers, de overige van 63 verschillende meesters.
Het onderzoek kon worden verricht dankzij een subsidie van het Mondriaan Fonds. Deze digitale bestandscatalogus brengt een belangrijke deelcollectie van het museum onder de aandacht van een groot publiek.

Museum Boijmans Van Beuningen beheert een van de belangrijkste verzamelingen tekeningen van oude meesters ter wereld. Een belangrijk deel daarvan, de Nederlandse tekeningen uit de vijftiende en zestiende eeuw, is nu voor het eerst wetenschappelijk ontsloten in een digitale bestandscatalogus. Deze omvat ruim 400 tekeningen en is tegelijkertijd de eerste online catalogus die het museum van zijn collectie publiceert.

Museum Boijmans van Beuningen bezit naast een collectie van 60.000 tot 70.000 prenten ongeveer 17.000 tekeningen, waarvan 13.000 door kunstenaars geboren voor 1875. Sinds 2009 is de gehele verzameling Nederlandse tekeningen uit de vijftiende en de zestiende eeuw voor het eerst in de museumgeschiedenis grondig onderzocht. Vijf onderzoekers bestudeerden in totaal een groep van ongeveer 400 tekeningen. Zij deden dit in nauw contact met diverse experts in binnen- en buitenland. Het onderzoek leidde tot diverse nieuwe toeschrijvingen aan kunstenaars, terwijl ook sommige bestaande toeschrijvingen veranderden. Er kwamen tekeningen bij, maar er vielen ook diverse af. De uiteindelijke catalogus op collectie.boijmans.nl omvat 403 tekeningen (en 53 recto’s), waarvan de helft anoniem is en de andere helft van de hand van ruim 60 verschillende meesters, onder wie Hendrick Goltzius, Hans Bol, Karel van Mander en Abraham Bloemaert.

De redactie van de bestandscatalogus was in handen van Jonieke van Es en Albert Elen. De catalogus is geschreven door Yvonne van Bleyerveld, Albert Elen, Judith Niessen, met bijdragen van Peter van der Coelen en Ariane van Suchtelen.