Pro Civitate Prijs

De Koninklijke Academies voor Wetenschappen en Kunsten van België reiken de ‘Pro Civitate’ Prijs uit aan een onuitgegeven doctoraatsverhandeling die een originele en belangrijke bijdrage vormt tot de stadsgeschiedenis of tot de lokale geschiedenis. Meer informatie vindt u in bijgaande oproep.

Procivitate.PrijsRegl.def