On-line catalogus: Nederlandse tekeningen uit de vijftiende en de zestiende eeuw

In de periode 2009-2012 is de gehele verzameling Nederlandse tekeningen uit de vijftiende en de zestiende eeuw voor het eerst in de museumgeschiedenis grondig onderzocht. Vijf onderzoekers bestudeerden in totaal een groep van ongeveer 450 tekeningen. Zij deden dit in nauw contact met diverse experts in binnen- en buitenland. Dit leidde tot diverse toe- en afschrijvingen: er kwamen tekeningen bij, maar er vielen ook diverse tekeningen af, bijvoorbeeld doordat deze na onderzoek aan een buitenlandse hand konden worden toegeschreven. De huidige catalogus bestaat uit 403 tekeningen, waarvan 224 van anonieme makers, de overige van 63 verschillende meesters.
Het onderzoek kon worden verricht dankzij een subsidie van het Mondriaan Fonds. Deze digitale bestandscatalogus brengt een belangrijke deelcollectie van het museum onder de aandacht van een groot publiek.

Museum Boijmans Van Beuningen beheert een van de belangrijkste verzamelingen tekeningen van oude meesters ter wereld. Een belangrijk deel daarvan, de Nederlandse tekeningen uit de vijftiende en zestiende eeuw, is nu voor het eerst wetenschappelijk ontsloten in een digitale bestandscatalogus. Deze omvat ruim 400 tekeningen en is tegelijkertijd de eerste online catalogus die het museum van zijn collectie publiceert.

Museum Boijmans van Beuningen bezit naast een collectie van 60.000 tot 70.000 prenten ongeveer 17.000 tekeningen, waarvan 13.000 door kunstenaars geboren voor 1875. Sinds 2009 is de gehele verzameling Nederlandse tekeningen uit de vijftiende en de zestiende eeuw voor het eerst in de museumgeschiedenis grondig onderzocht. Vijf onderzoekers bestudeerden in totaal een groep van ongeveer 400 tekeningen. Zij deden dit in nauw contact met diverse experts in binnen- en buitenland. Het onderzoek leidde tot diverse nieuwe toeschrijvingen aan kunstenaars, terwijl ook sommige bestaande toeschrijvingen veranderden. Er kwamen tekeningen bij, maar er vielen ook diverse af. De uiteindelijke catalogus op collectie.boijmans.nl omvat 403 tekeningen (en 53 recto’s), waarvan de helft anoniem is en de andere helft van de hand van ruim 60 verschillende meesters, onder wie Hendrick Goltzius, Hans Bol, Karel van Mander en Abraham Bloemaert.

De redactie van de bestandscatalogus was in handen van Jonieke van Es en Albert Elen. De catalogus is geschreven door Yvonne van Bleyerveld, Albert Elen, Judith Niessen, met bijdragen van Peter van der Coelen en Ariane van Suchtelen.