Provinciale prijzen voor Historisch onderzoek Oost-Vlaanderen

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen moedigt het historisch onderzoek in en over de provincie Oost-Vlaanderen aan. Ook dit jaar worden er weer Provinciale Prijzen voor Historisch Onderzoek uitgeschreven. In 2015 is het  de beurt aan ‘geschiedenis’ en aan ‘kunstgeschiedenis en archeologie’. Iedereen die in Oost-Vlaanderen woont of er 5 jaar woont, of wiens (on)uitgegeven werk exclusief handelt over een Oost-Vlaams onderwerp kan inzenden tot en met 15 april. De laureaat van de prijzen krijgt een bedrag van 5000 euro!

Voor onuitgegeven werk komen scripties, proefschriften en eindwerken die leidden tot het behalen van een diploma niet in aanmerking, maar gepubliceerde doctorale scripties kunnen dit jaar wel meedingen.

Alle informatie vindt u hier.

Prijs ‘Pro Civitate’ 2015

De Koninklijke Academies voor Wetenschappen en Kunsten van België reiken de ‘Pro Civitate’ Prijs uit aan een onuitgegeven doctoraatsverhandeling die een originele en belangrijke bijdrage vormt tot de stadsgeschiedenis of tot de lokale geschiedenis. Kandidaturen voor de Prijs 2015, vergezeld van de nodige documenten, moeten worden ingediend vóór 30 april 2015. U vindt alle informatie in bijgaande oproep.

Nominatie Mike Kestemont Eos — Gouden Pipet 2014

Mike Kestemont (wiens termijn als VWM-secretaris binnenkort afloopt) is een van de vijf genomineerden voor de “Gouden Pipet”, editie 2014, van het populair-wetenschappelijke magazine Eos. Deze prijs bekroont de meest beloftevolle onderzoeker van het moment. Hoewel de prijs door een jury wordt toegekend, wordt er ook een publieksprijs uitgereikt.

Mike Kestemont is literair historicus en mediëvist: het verdient nadruk dat het de eerste keer is dat een geesteswetenschapper voor deze prijs werd genomineerd. Door uw stem uit te brengen voor Mike kunt u daarom ook de geesteswetenschappen een aanzienlijk duwtje in de rug geven wat zichtbaarheid betreft. Een promotiefilmpje rond Mikes onderzoek is te zien op: http://eoswetenschap.eu/artikel/de-stem-van-de-auteur#videokestemont. Stemmen (na aanmelden) via volgende link: http://www.eoswetenschap.eu/content/eos-pipet-2014-1#Maak%20uw%20keuze.

Prijs van het Gentse Historische Onderzoek

De Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (MGOG) schrijft de Prijs van het Gentse Historische Onderzoek uit voor een masterscriptie met betrekking tot de geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis van de stad Gent. Enkel studenten afgestudeerd in het academiejaar voorafgaand aan de oproep kunnen deelnemen. Er is geen beperking inzake de nationaliteit van de auteurs. Het manuscript dient evenwel in één van de volgende talen te worden aangeboden: Nederlands, Frans, Engels of Duits. De laureaat krijgt niet alleen een prijs maar ook de mogelijkheid om het bekroonde werk als monografie of als artikel te publiceren in de Verhandelingen/Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. De prijs bedraagt 500 EUR en wordt uitgereikt op de Dag van het Gentse Historische Onderzoek, die dit jaar plaatsvindt op 6 december 2014 in het STAM. De jury behoudt zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen. De uiterste indiendatum is 1 november 2014. Eén exemplaar van de masterscriptie wordt aangevuld met een elektronische versie en een kort CV, bezorgd op het adres van de MGOG, p/a prof.dr. Marc Boone, Blandijnberg 2, 9000 Gent. Een PDF wordt verzonden naar: Marc.Boone@ugent.be en AnneLaure.VanBruaene@UGent.be.

Oproep “Prijs Geschiedenis en Volkskunde” provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen zoekt uniek historisch onderzoek voor haar Prijs Geschiedenis en Volkskunde. Het moet gaan om origineel onderzoek, gepubliceerd in de laatste vijf jaar, over een onderwerp dat de geschiedenis en volkskunde van het Hertogdom Brabant en de Nederlanden op een unieke manier in de kijker zet. Aan de Prijs hangt een geldsom vast van 2500 euro. Kandideren moet voor 15 augustus 2014. De voorwaarden en alle praktische info zijn terug te vinden in het reglement en op de website van de provincie Antwerpen.
http://www.provincieantwerpen.be

Uitreiking Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen 2013

Op vrijdag 21 maart 2014 geeft dr. Tjamke Snijders (UGent) een lezing over haar werk Ordinare et Communicare. Redactie, opmaak en transmissie van hagiografische handschriften in kloosters uit de Zuidelijke Nederlanden, 900-1200 naar aanleiding van de bekroning van deze studie met de driejaarlijkse Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen (2013) van de Academische Stichting Leuven. De lezing gaat door vanaf 19h00 in Aula B422, Kulak (Kortrijk) en is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden mits voorafgaande registratie. Meer informatie over de prijs en de lezing vindt u op de webpagina van de Academische Stichting Leuven. Registratie kan via het inschrijvingsformulier op de website van de Kulak.
https://www.kuleuven.be/asl/prijzen/Vlaanderen.htm
http://puc.kuleuven-kulak.be/PAV/inschrijvingsformulier?code=2312

Boekenbeurs 2013

Net als vorig jaar biedt uitgeverij Brepols alle leden van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek de kans om op donderdag 7 november gratis de Boekenbeurs in Antwerpen te bezoeken. Die dag is de beurs geopend tot 22u. ’s Avonds zijn leden welkom op een receptie aan de stand van Brepols. De tickets kunnen online aangevraagd worden via hun web-loket. Meer informatie vindt u in de uitnodiging
Registratie kan via deze url: http://event.tickoweb.be/boekenbeurs-nocturne

Studiedag Gesta episcoporum Cameracensium (Lille, 15/11)

Op vrijdag 15 november 2013 gaat aan de Université Lille 3 (Villeneuve d’Ascq) een studiedag door getiteld “Gesta episcoporum Cameracensium: Mémoire et identité en Lotharingie au début du XIe siècle“. Op het programma staan presentaties van het meest recente onderzoek op deze uitzonderlijke bron voor de geschiedenis van de bisdommen Arras en Cambrai.
Het volledige programma vindt u in de bijlage.