Provinciale prijzen voor Historisch onderzoek Oost-Vlaanderen

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen moedigt het historisch onderzoek in en over de provincie Oost-Vlaanderen aan. Ook dit jaar worden er weer Provinciale Prijzen voor Historisch Onderzoek uitgeschreven. In 2015 is het  de beurt aan ‘geschiedenis’ en aan ‘kunstgeschiedenis en archeologie’. Iedereen die in Oost-Vlaanderen woont of er 5 jaar woont, of wiens (on)uitgegeven werk exclusief handelt over een Oost-Vlaams onderwerp kan inzenden tot en met 15 april. De laureaat van de prijzen krijgt een bedrag van 5000 euro!

Voor onuitgegeven werk komen scripties, proefschriften en eindwerken die leidden tot het behalen van een diploma niet in aanmerking, maar gepubliceerde doctorale scripties kunnen dit jaar wel meedingen.

Alle informatie vindt u hier.