EOS Publieksfavoriet – Van Eyck

Maximiliaan Martens (kunstgeschiedenis), Jan Dumolyn (geschiedenis) and Danny Praet (filosofie) behoren tot de laureaten van de Jaarprijzen van de Koninklijke Vlaamse Academie en Jonge Academie van 2021. De jury was in het bijzonder lovend over de internationale tentoonstelling Van Eyck – An Optical Revolution en de bijhorende communicatie in verband met de restauratie van Het Lam Gods. Het “Van-Eyck team” is nu ook kandidaat voor de prijs “EOS Publieksfavoriet”. Stemmen kan via deze link! 

Lancering netwerk “Observatory of Written Heritage | Low Countries” – 23 en 24 november 2021

Voor de lancering van het door BelSPo gesubsidieerde netwerk “Observatory of Written Heritage | Low Countries”, zal op 23 en 24 november 2021 in Brussel een bijeenkomst plaatsvinden. Hieronder kan u de uitnodiging zelf met alle verdere details terugvinden.

Observatory of Written Heritage | “Low Countries” (owhlc.hypotheses.org)

Meeting 2021

Brussels, KBR (Royal Library of Belgium), 23rd and 24th November 2021

Organized by

Funded by

Over the course of the Middle Ages and the first Renaissance, what was called the ‘Low Countries’ (BeNeLux, Northern France, Northern-Western Rhine Regions) developed an original written culture. The essential part of what has been preserved of this important heritage has fortunately survived in the libraries and manuscript collections of our regions, sometimes abroad. Over the last few years, important survey and recovery projects have been started. However, not all the heritage collections have been identified or explored, especially in the private and ecclesiastical libraries. Moreover, not all the pre-modern sources useful for the study of this written heritage have yet been identified, surveyed or edited.

To facilitate these scholarly activities, we must call on information technologies and particularly on digital humanities for inventory, research, preservation and enhancement of this heritage. Relevant technologies include managing metadata, digitization, electronic editions, data mining, virtual libraries and virtual digital museology or digitally restoring medieval books. However, all these initiatives have not yet necessarily been surveyed, and they are still not all accessible from a central point of information. Moreover, many manuscripts and the relevant sources that document their history are still poorly known to scholars working in this field.

It therefore seems timely and opportune to make an assessment of the initiatives and to establish a research community around the written heritage of the historical Low Countries and the application of digital humanities to this field. An ‘observatory of written heritage’, comparable to Biblissima  and in close collaboration with this pioneering French portal in the field, would be a good approach to creating a synergy between keepers of the historical collections, expert librarians, academic scholars and teachers and digital humanities researchers.

In order to launch this contact group’s activities, a webinar has already been organized in May 2021. Now that the relaxation of the Covid-19 rules allow for in-person meetings, we are able to organize a meeting on 23rd and 24th November. This will not be a conference, but working groups deliberating on the need of such a network, the expectations for it, and the possible activities it could undertake in the next future.

If you are a librarian, an archivist, a written heritage preservation or digitization specialist, a Digital Humanities specialist, a researcher or a teacher involved in the field of written cultures of the area in question, and if you are a representative of your institution, unit, laboratory, etc., you are friendly invited to participate in the working days (there may be several participants for each institution, depending on their skills).

!!! Due to Covid health measures in Brussels-Capital Region, access might be made conditional on presentation of a ‘Covid Safe Ticket’ !!!

REGISTRATION FORM

(please CTRL + click to open)

PROGRAM

Tuesday, November 23rd

10:00     Welcome Coffee

10:30     Opening Speeches

Lunch Time

13:00     Working Groups (Metadata and Cataloguing, Preservation and Heritage Management, Digitization, Research, Education and Training in Written Heritage and Digital Humanities, Virtual Museology and Enhancement of Written Heritage, etc.).

15:00     Visit of KBR Museum

Wednesday, November 24th

09:30     Presentation of the Working Groups Summaries (1)

10:30     Coffee Break

11:00     Presentation of the Working Groups Summaries (2)

Lunch Time

13:30     General Discussion

15:00     Closing Drink

————————————

Last Call. Henri Pirenne Autumn School in Medieval Languages and Culture 2021 – Gent en Fordham – 18 t.e.m. 22 oktober 2021

Van 18 tot en met 22 oktober 2021 zal de Henri Pirenne Autumn School in Medieval Languages and Culture 2021 plaatsvinden aan de Universiteit Gent en de Fordham University. De vraag welke geografische en chronologische afbakeningen het meest gepast zijn om de Europese middeleeuwse geschiedenis te bestuderen, dient als uitgangspunt voor deze editie die als titel “Scales of Knowledge. From Cosmos to Book” heeft. Het twaalfde-eeuwse Liber Floridus dient als toetssteen bij het beantwoorden van die vraag.

De Autumn School wordt georganiseerd voor doctoraatsstudenten en masterstudenten en zal zowel fysiek als online plaatsvinden. Het concrete programma is in de pdf in bijlage terug te vinden. Meer details over de Autumn School, wat praktische informatie en de registratieprocedure zijn hier terug te vinden: https://www.ugent.be/pirenne/en/autumnschool.htm/as2021/introduction

Health and Wellbeing in the Cities of the Low Countries (Later Middle Ages to the Twentieth Century) – Gezondheid en welzijn in de steden van de Nederlanden (late middeleeuwen tot 20e eeuw)

Op vrijdag 22 oktober 2021 vindt in het STAM in Gent een lezingenreeks plaats in verband met gezondheid en welzijn in steden in de Nederlanden. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 35. Er is een verplichte registratie, gelieve hiervoor een e-mail te sturen naar Christophe.De.Coster@vub.be vóór 15 oktober 2021.

Het programma is in pdf-bijlage aan dit bericht toegevoegd.

Emeritaat professor Marc Boone, huldiging en boekvoorstelling op 8 september, met registratie.

Op 30 september 2021 gaat professor Marc Boone op emeritaat. Als eerbetoon aan Marc werden een aantal van zijn beste stukken geselecteerd, in een boek gebundeld en uitgegeven door zijn leerlingen. De huldiging en de boekvoorstelling van “City and State in the Medieval Low countries. Collected studies by Marc Boone” vindt plaats op woensdag 8 september om 18 uur. Details voor de registratie in bijlage.

Henri Pirenne Autumn School in Medieval Languages and Culture 2021 – Gent en Fordham – 18 t.e.m. 22 oktober 2021

Van 18 tot en met 22 oktober 2021 zal de Henri Pirenne Autumn School in Medieval Languages and Culture 2021 plaatsvinden aan de Universiteit Gent en de Fordham University. De vraag welke geografische en chronologische afbakeningen het meest gepast zijn om de Europese middeleeuwse geschiedenis te bestuderen, dient als uitgangspunt voor deze editie die als titel “Scales of Knowledge. From Cosmos to Book” heeft. Het twaalfde-eeuwse Liber Floridus dient als toetssteen bij het beantwoorden van die vraag.

De Autumn School wordt georganiseerd voor doctoraatsstudenten en masterstudenten en zal zowel fysiek als online plaatsvinden. Het concrete programma is in de pdf in bijlage terug te vinden. Meer details over de Autumn School, wat praktische informatie en de registratieprocedure zijn hier terug te vinden: https://www.ugent.be/pirenne/en/autumnschool.htm/as2021/introduction

Call for Papers – Centre for Medieval Literature. Conferentie Scale(s) of Literary History – Europe c. 500-1500

Het Centre for Medieval Literature organiseert van 5 tot en met 7 april 2022 een conferentie in Rome over de ruimtelijke, chronologische en archivalische begrenzingen van de middeleeuwse Europese literatuurgeschiedenis. Het voorlopige programma is op de website van het Centre for Medieval Literature terug te vinden: https://cml.sdu.dk/news/cfp-cml-conference-scales-of-literary-history-europe-c-500-1500.

Het is nog mogelijk om voorstellen voor panels of papers bij de organisatie in te dienen. Deze voorstellen dienen verstuurd te worden tegen 1 september 2021 naar cml@sdu.dk. Voor voorstellen voor panels en papers moeten een kort abstract (250 woorden) en een cv van een halve pagina opgestuurd worden. Voorstellen voor panels moeten ook een overzicht van het panel (100 woorden) bevatten en de abstracts en cv’s van alle papers die deel zullen uitmaken van het panel. Deelname aan de conferentie is gratis maar deelnemers moeten hun eigen reis- en accommodatiekosten betalen.

Postdocvacature voor het LORD-project

Voor het BRAIN-be 2.0-project LORD (Lordship and State Formation in the County of Flanders, 15th – 18th C.) is er een postdocvacature vrijgekomen. Het gaat om een voltijds vervangingscontract van bepaalde duur voor 2 jaar, eenmalig verlengbaar met maximum 1 jaar. De gewenste datum van indiensttreding is 1 oktober 2021. De plaats van tewerkstelling is het Rijksarchief Gent. Solliciteren kan nog tot en met 8 augustus 2021. Meer informatie over de vacature is in de pdf in bijlage te vinden en op de website van het Rijksarchief (bovenste vacature).

Modèles, réseaux et échanges curiaux au Moyen Âge

Van 20 tot en met 23 mei vindt in Brussel het 52ste congres van de Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public plaats. Het congres valt samen met de 43ste rencontres van het Réseau des Médiévistes belges de langue française. Het centrale thema is de relatie tussen politiek, persoonlijke netwerken en de bredere maatschappij. Het programma kan u in bijlage onderaan dit bericht vinden.

E-workshops Multilingual Literary Cultures in the Middle Ages

De Universiteit van Utrecht organiseert met “Multilingual Literary Cultures in the Middle Ages” e-workshops in verband met meertaligheid in de middeleeuwen. In deze laagdrempelige digitale workshops komt meertaligheid in de middeleeuwen vanuit verschillende invalshoeken aan bod. De Zoom-workshops vinden ongeveer elke twee weken plaats en dit tot en met begin juli. Meer informatie is in de bijgevoegde pdf te vinden.