Lezing Kadens en nieuwe Lectio-reeks 2/10/14

Bij de start van het nieuwe academiejaar nodigt Lectio u graag uit op de lezing van Prof. Dr. Emily Kadens (Northwestern University School of Law – Chicago) met als titel ‘The Intellectual History of Custom’. Deze lezing vindt plaats op donderdag 2 oktober om 17u. in de Justus Lipsiuszaal van de Faculteit Letteren LETT.08.16 en wordt gevolgd door de voorstelling van de nieuwe Lectio reeks, Lectio. Studies in the Transmission of Texts and Ideas (Brepols Publishers) en afgesloten met een receptie. Zie de Affiche en de aankondiging van de reeks.

Devotio Moderna and the Rederijkers (CFP Kalamazoo)

Call for Papers

50th International Medieval Congress

May 14-17, 2015

Western Michigan University, Kalamazoo  Michigan

“The Devotio Moderna and the Rederijkers: Farce and Philosophy in Early Dutch Drama”

The Devotio Moderna and its teachings of spiritual interiority greatly influenced the religious life of the Low Countries throughout the later middle ages. Consequently, the literary and dramatic arts of this period were also influenced by the religious perspectives of the Devotio Moderna. This interface between fifteenth and sixteenth-century Dutch spirituality and its contemporaneous dramatic arts offers rich ground for intertextual studies. This session invites interdisciplinary papers on the Rederijker (Rhetorician) plays and their performance within the contexts of the spiritual interiority instructed by the Devotio Moderna.

The Redrijkers, their playwrights, plays, and performance, celebrated in morality and miracle plays the spirituality of the interior life or mocked it with farce and spectacle. The varied treatments the Rederijkers’ gave spiritual topics can be debated in terms of author, Redrijker chamber, and/or its religious leanings, political affiliations, and/or geographical location. Papers are welcomed which illuminate the Devotio Moderna’s perspectives on spirituality within the textual and dramatic fabric of Rederijker plays and their performance. Such scholarship will serve to broaden the English-speaking audience’s understanding of late medieval Dutch drama and its scope as a didactic theatrical medium.

One-page abstracts for papers for this session need to be received by/on September 30th (deadline extended) at the following address:  mmb@purdue.edu

ALSO: please print out and complete the participation information form on the 50th International Congress website, scan it, and include it as an attachment with your abstract. This form is available at:

http://wmich.edu/medieval/files/call-for-papers-2015.pdf   (see page 7)

 

If you have any questions about the session or the 2015 Congress, feel free to contact me and/or check the Congress website: http://wmich.edu/medieval/congress/

Best regards,

Mary Maxine Browne

Dag van de Medioneerlandistiek 2015

De reeks Dagen van de Medioneerlandistiek wordt dit jaar verdergezet. De Derde Dag wordt georganiseerd door de Universiteit Gent, en zal plaatsvinden op vrijdag 22 mei 2015. Het programma bevat tenminste een eerste deel met gedachtewisselingen met Paul Wackers (UU), Frank Willaert (UA), Frits van Oostrom (UU) en Thom Mertens (UA) over de toekomst van de medioneerlandistiek, en de studie van de historische Nederlandse letterkunde in het algemeen. Als tweede deel voorziet men een buitenactiviteit te Gent in het kader van de Middelnederlandse literatuur(studie). De Dag wordt afgesloten met een receptie. Nadere informatie volgt spoedig.

Masterclass De Sacrale Ruimte september 2014

Inmiddels is definitieve informatie beschikbaar in verband met de Derde Interuniversitaire Masterclass Religie en Cultuur in het Ancien Régime over “De Sacrale Ruimte”. Deze bijeenkomst gaat door te Leuven op dinsdag en woensdag september 2014. Hierbij vindt u de bijhorende affiche en het programma.

Negende Landschapscontactdag

De negende editie van de Landschapscontactdag (3 oktober 2014, Zonhoven) staat in het teken van de dualiteit van oude cultuurlandschappen en hun natuurwaarde. Tijdens de Vlaamse landschapscontactdag staat het onderzoek naar de genese en dynamiek van het Vlaamse cultuurlandschap centraal. Dit uniek platform biedt de mogelijkheid om recente onderzoeksmethoden en –resultaten omtrent landschapsgenese voor te stellen. Daarnaast is er ook ruimte voor discussie en uitwisseling van kennis en ideeën binnen het brede landschapsonderzoek. Dit jaar ligt de focus op het thema ‘De constructie van de wildernis’. Meer informatie vindt u in deze brochure.

Jaarboek De Fonteine: “Menich Constich Gheest”

Zopas verscheen, onder de redactie van Jeroen Vandommele en Ruud Ryckaert, een nieuw Jaarboek van De Fonteine. Het thema-jaarboek is getiteld Menich Constich Gheest. Het Antwerpse landjuweel van 1561 anders bekeken. Het bevat de volgende bijdragen:

  • Het Antwerpse landjuweel van 1561, anders bekeken – Ter inleiding, door Jeroen Vandommele & Ruud Ryckaert
  • Monumentalizering van een festival. Het Antwerpse landjuweel van 1561 als historische gebeurtenis, door Arjan van Dixhoorn
  • ‘Socrates in Convivio Platonis schrijft’. Platoonse motieven in het zinnespel van de Diestse kamer De Christusogen op het Antwerpse landjuweel, door Ruben Buys
  • To See Yourself Within It: Pieter Bruegel’s Festival of Fools, door Todd M. Richardson
  •  ‘Verbeyt den Tijt’ en de bijdragen van De Olijftak aan het Antwerpse landjuweel (1561), door Dirk Coigneau

Voor afnemers in België kost dit Jaarboek 32 euro, voor afnemers buiten België 38 euro. De portkosten zijn inclusief. U kunt uw bestelling richten aan:

De Fonteine

t.a.v. R. Ryckaert

Gentstraat 236 Bus 101

B-9041 Oostakker

e-mail: ruud.ryckaert@ugent.be

Masterclass ‘Religie en de sacrale ruimte’

Graag delen we u mee dat de derde editie van de interuniversitaire masterclass ‘religie en cultuur’, die dit jaar door de KULeuven wordt georganiseerd, zal doorgaan op dinsdag 9 september en woensdag 10 september 2014. Gelieve deze data nu al in uw agenda te reserveren. De masterclass zal doorgaan op twee historische plaatsen, met name het Hollands College (op dinsdag) en de abdij van ’t Park, net buiten de stad (op woensdag). Als centraal thema is gekozen voor ‘Religie en de sacrale ruimte’. Indien u zich geroepen voelt om, vanuit uw lopend onderzoek, een presentatie van ongeveer 20’ te geven die aansluit bij dit algemene thema, gelieve dan voor 18 juni contact op te nemen met Brigitte.Meijns@arts.kuleuven.be. Andere deelnemers zullen we vervolgens vragen om de bespreking van een artikel uit de reader die we zullen samenstellen voor te bereiden en in te leiden, zoals dat ook bij de vorige edities gebeurde.U mag gerust deze email verspreiden onder potentiële geïnteresseerden die vanuit andere disciplines religie, cultuur en ruimte in het Ancien Regime onderzoeken. Een voorlopig programma, alsook de reader, hoopt de organisatie u nog voor de zomervakantie te bezorgen.

Training school religieuze teksten

De COST-Actie “New Communities of Interpretation. Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe” organiseert een training school over de productie en het gebruik van religieuze teksten in het laat-middeleeuwse en vroeg-moderne Europa. Meer informatie over dit evenement vindt u in de brochure en aankondigingstekst.