Workshop ‘Brill Companion to Hadewijch’

Beste collega’s,

Op 2 en 3 juli 2012 komen elf Hadewijch-specialisten uit binnen-en buitenland samen in Antwerpen in het kader van de Brill Companion to Hadewijch. Dit Engelstalige handboek (voorziene publicatiedatum 2013) zal een geïntegreerde stand van zaken bieden van alle aspecten van de Hadewijchstudie: de historische en de theologische context, het oeuvre en de overlevering, de mystieke ideeën en de doorwerking ervan. Het auteursforum wordt opengetrokken tot een workshop: een beperkt aantal geïnteresseerden kan de discussies bijwonen en er actief aan participeren. Registreren kan tot 22 juni.

Folder Companion to Hadewijch

Met vriendelijke groet,

Veerle Fraeters en Jonas Van Mulder