Doctoraatsverdedigingen, voorjaar 2017

In de komende maanden staan onder meer de volgende doctoraatsverdedigingen in de mediëvistiek op de planning:

  • Valerie Vrancken, “Van den goeden regimente’: constitutionele teksten en hertogelijk bestuur in vijftiende-eeuws Brabant”, KU Leuven, promotor prof. dr. Jelle Haemers
    • Dinsdag 28 maart 2017, 13u30
    • Promotiezaal 01.46, Naamsestraat 22, 3000 Leuven
  • Tineke Van Gassen, “Het documentaire geheugen van een middeleeuwse grootstad: Ontwikkeling en betekenis van de Gentse archieven. te vindene tghuent dat men gheerne ghevonden hadde”, Ugent, promotor prof. dr. Marc Boone
    • Dinsdag 18 april 2017, 16u00