Herinnering betaling lidgeld Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek 2016-2017

Wij herinneren jullie graag aan onze jaarlijkse oproep tot het betalen van het lidgeld van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek (15€). Aangezien de VWM voor haar werking geheel afhankelijk is van de ledenbijdragen, is het bijzonder belangrijk dat wie lid wenst te blijven zijn/haar lidgeld betaalt. U kan dit doen via overschrijving – het VWM-rekeningnummer staat op de website. Let op, tegenover de voorbije jaren is het rekeningnummer gewijzigd!

Deze oproep geldt uiteraard niet voor de 38 enthousiaste leden die hun lidgeld reeds betaalden!

Ter herinnering sommen wij graag de voordelen van het VWM-lidmaatschap op:

 • je blijft op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in de mediëvistiek via de nieuwsbrief (via email, de website en onze facebook-pagina)
 • je kan gratis deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door de VWM. Voor het academiejaar 2016-2017 staan o.a. op het programma:
  • 11 November 2016: Dag van de Mediëvistiek, Universiteit Utrecht, met als thema:     “Readjusting the Middle Ages”
  • 22 November 2016: Pirenne-lezing door dr. Patrick Lantschner, met als titel “The Other Crisis in the Age of Crusades: Political Volatility and City-States in the Later Medieval Mediterranean World”, Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent, 18u30. Achteraf receptie voor alle VWM-leden
  • 21 December 2016: Uitstap naar de tentoonstelling “Voor god en geld. Gouden tijd van de Zuidelijke Nederlanden” met als gidsen Prof. dr. Maximiliaan Martens en Prof. dr. Jan Dumolyn, Caermersklooster, 9000 Gent, 10u
  • Maart 2017: Doctorandidag
  • April-Mei 2017: Ledendag
 • (NIEUW) Wie dit jaar zijn lidgeld betaalt, ontvangt een ledenlijst van de VWM, met daarin beknopt de informatie per onderzoeker gebundeld.
 • (NIEUW) Op de VWM website vind je vanaf nu ook een kalender terug (Home – Kalender). Alle  activiteiten aangaande de mediëvistiek die ons gemeld worden via email, voeren we in deze online kalender in. Als we bepaalde evenementen over het hoofd zien, mag dit zeker gemeld worden. Enerzijds biedt de kalender een handig overzicht van wat er binnen de mediëvistiek in België en omringende landen gebeurt. Anderzijds kan de kalender nuttig zijn bij het plannen van evenementen, omdat overlapping kan vermeden worden.