Herinnering Uitstap VWM Zwingebied vrijdag 20 mei (deadline inschrijving 8 mei 2016)

Ter herinnering: op vrijdag 20 mei 2016 organiseert de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek zijn jaarlijkse uitstap voor alle leden. Dit jaar trekken we naar de Zwinstreek, die momenteel onderwerp vormt van een interdisciplinair landschapsarcheologisch onderzoek, uitgevoerd aan de vakgroepen archeologie, bodembeheer en geschiedenis van de Universiteit Gent. Archeoloog Jan Trachet, die onderzoek voert naar de verdwenen havenstadjes, zal een rondleiding per fiets (ongeveer 25 km) geven in dit interessante landschap. We vertrekken vanuit Damme en fietsen onder meer langs de relicten van Monnikerede en Hoeke. Iedereen van harte welkom! Deadline voor inschrijving is 8 mei 2016.

Meer informatie over de uitstap vind je hier.

Meer informatie over het boeiende onderzoek naar de middeleeuwse voorhavens van Brugge vind je op deze website.