Call for Papers Landschapscontactdag “Sacrale landschappen”, Lier 7 oktober 2016

Op 7 oktober 2016 vindt in Lier de elfde Landschapscontactdag plaats. Tijdens de Landschapscontactdag staat het onderzoek naar de genese en de dynamiek van het Vlaamse cultuurlandschap centraal. Recente onderzoeksmethoden- en resultaten omtrent landschapsgenese worden voorgesteld, en dit vanuit verschillende invalshoeken en disciplines. Dit jaar ligt de focus op sacrale dimensies binnen bepaalde landschappen. De organisatie zoekt papers, waarvan een voorstel in te dienen is voor 1 juni 2016.

Meer informatie vind je hier en op deze website