Vacature Wetenschappelijk Medewerker (100%, 2 jaar), “Thesaurus of Early Modern Archival Sources”, Rijksarchief Leuven

Het Rijksarchief werft aan 1 historicus – wetenschappelijk medewerker (m/v/x)
voor het BRAIN-pioniersproject TEMAS (Thesaurus of Early Modern Archival Sources)

CONTEXT
Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën is een federale wetenschappelijke instelling die deel uitmaakt van de Federale Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, 18 vestigingen van het Rijksarchief verspreid over het hele land en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) te Brussel.

Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud, afkomstig van onder meer van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, alsook van de private sector en particulieren (bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, invloedrijke families, enz.).

De valorisatie van deze archieven is een van de hoofdopdrachten van de instelling. Het Rijksarchief stelt niet alleen in zijn 19 studiezalen, maar ook on line een uitgebreide onderzoeksomgeving ter beschikking van een ruim en gevarieerd publiek.

BESCHRIJVING VAN DE TE BEGEVEN FUNCTIE
Als wetenschappelijk personeelslid van het Rijksarchief word je verantwoordelijk voor de coördinatie en de realisatie van de thesaurus TEMAS.

Het project TEMAS is een pioniersproject van het BRAIN-programma van de federale overheid. Het Rijksarchief treedt op als promotor, de onderzoekseenheid geschiedenis van de KU Leuven is co-promotor.

Uitgangspunt van dit project is de vaststelling dat vele formele beschrijvingen in inventarissen (remissiebrieven, rollen, vonnisboeken, enz…) voor de modale lezer vaak moeilijk te begrijpen zijn. Informatie over documenttypes uit het ancien régime is bovendien vaak verspreid in slecht toegankelijke publicaties. Dit project beoogt de bouw van een thesaurus van vroegmoderne redactionele vormen, die deze disparate kennis op een gestructureerde manier bij elkaar brengt.

Bijzondere aandacht zal hierbij besteed worden aan de standaardisering van de terminologie. De thesaurus wordt ook verrijkt met beeldmateriaal, zodat gebruikers op een laagdrempelige manier documenten kunnen herkennen en contextualiseren.

In eerste instantie zal dit een geïsoleerd werkinstrument zijn, maar op termijn moet deze databank gekoppeld worden aan digitale toegangen on line. Onderzoekers die op een onbekende redactionele vorm stoten, kunnen dan rechtstreeks doorverwezen worden naar een definitie en andere relevante informatie. De link kan ook andersom werken: onderzoekers die in een bepaald type bron geïnteresseerd zijn, vinden vanuit de thesaurus linken naar vindplaatsen van concrete exemplaren. Kortom: de uitdaging van een pioniersproject!

PLAATS VAN TEWERKSTELLING
Rijksarchief Leuven, Vaartstraat 24, 3000 – Leuven. Hou rekening met occasionele verplaatsingen (met openbaar vervoer) naar archiefdiensten in heel Vlaanderen.

PROFIEL

 • Je bent houder van een diploma van master/licentiaat in de geschiedenis (minstens behaald met onderscheiding).
 • Een diploma manama archivistiek en/of ervaring in de archiefsector strekt tot aanbeveling.
 • Een goede kennis van instellingen en documenttypes uit het ancien régime is een conditio sine qua non.
 • Je hebt een uitstekende kennis van Microsoft Office (Word, Excel en Access) en je bent vertrouwd met digital humanities.
 • Je kan georganiseerd en zelfstandig werken.
 • Je bent resultaatgericht en je houdt je aan de doelstellingen en termijnen die door de promotoren zijn vooropgesteld.

WERKVOORWAARDEN

Wij bieden:

 • Een voltijds (38 uur per week) contract van bepaalde duur voor 2 jaar.
 • Gewenste datum van indiensttreding: 1 augustus of 1 september 2017.
 • Glijdend uurrooster.
 • Loonschaal SW10 (21.880,00 – 33.895,00 € niet-geïndexeerd brutoloon, een netto salaris vanaf ca. 1900 €) OF SW11 (25.880,00 € – 41.351,00 € niet-geïndexeerd brutoloon, een nettosalaris vanaf ca. 2100 €). Om toegelaten te worden tot de schaal van SW11, moet u minstens twee jaar wetenschappelijke ervaring kunnen voorleggen of een andere professionele activiteit die relevant wordt geacht voor deze functie.

Voordelen:

 • Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer en/of fietsvergoeding
 • Voordelige hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid tot recuperatie van overuren
 • Minimum 26 vakantiedagen per jaar
 • Bijkomende voordelen, zie :www.fedplus.be

TAALREGIME
Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten die kunnen ingedeeld worden bij de Nederlandse taalrol, in toepassing van de regels hiertoe bepaald door de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken.

SELECTIEPROCEDURE
Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten hun dossier (PDF) uiterlijk op 30 juni 2017 per email te hebben overgemaakt aan pers@arch.be (met de referentie : kandidatuur TEMAS).

De kandidaten die op basis van hun cv werden geselecteerd zullen uitgenodigd worden voor een mondelinge proef : deze bestaat uit een 20 minuten durend interview met de leden van de jury op dinsdag 4 juli 2017 in het Rijksarchief te Leuven. Tijdens het interview komen onder meer de inhoud van het cv en verschillende aspecten van het project aan bod. Om te slagen dient de kandidaat 12 op 20 punten te behalen. Het resultaat van de selectie blijft één jaar geldig.

Voor bijkomende informatie over het project en de te begeven functie kan u contact opnemen met Eddy PUT, promotor (eddy.put@arch.be) of Erik AERTS, co-promotor (erik.aerts@arts.kuleuven.be).

Voor bijkomende informatie over de selectieprocedure kan u contact opnemen met Sébastien DUBOIS, operationeel directeur onderzoek (sebastien.dubois@arch.be).

Vacature 4 postdoctoral researchers (100%, 36 months), ‘The Mamlukisation of the Mamluk Sultanate’, Ghent University

The Mamluk History and Culture research group at UGent (Belgium) offers fulltime post-doctoral fellowships in the ERC-Consolidator Grant Project ‘The Mamlukisation of the Mamluk Sultanate – II: historiography, political order and state formation in fifteenth century Egypt and Syria’.

This project endeavours to offer the first comprehensive survey and collective interpretation of the diverse and voluminous range of Arabic historiographical texts that were produced in the Syro-Egyptian Mamluk sultanate between 1410 and 1470 and that have continued to define historical imaginations to this very day. (see http://www.mamluk.ugent.be/MMS_II for more details).

The post-doctoral researchers will be fully engaged in the project’s stage two (months 13-48 of the project – January 2018-December 2020). Research at this stage will consist of the exploration and analysis of discrete sets of texts that are relevant for the project’s time, space, and scope. Selected postdoctoral researchers will be expected to each develop their own research on particular case studies of a set corpus of texts, defined by shared characteristics such as authorship or any other relevant relationship.
Methodologically, selected postdoctoral researchers will be expected to pursue their research along a shared research agenda, organized in 3 phases:
* phase 1 (2018): contextualizing and historicizing the selected corpus.
* phase 2 (2019): literary, narratological and intertextual analyses of the selected corpus .
* phase 3 (2020): exploring textual themes, didactic purposes and layers of meaning in the selected corpus.

Selected post-doctoral researchers will be expected to
* each develop their own research project on a set corpus of relevant texts
* each publish at least three individually authored articles in leading international journals
* each publish at least three chapters in the project workshop proceedings
* produce a monograph by the end of the project
* actively participate in the three project workshops, and in any other relevant local and/or international scholarly meetings
* participate in the co-editing of the workshop proceedings

Profile of the candidate
* The candidate should have a PhD in the field of Arabic, Islamic Studies, (Middle East) History, Arabic Literature,  or equivalent
* The candidate should have a promising track record in a field of research that is relevant for the MMS-II project, as demonstrated by relevant papers, publications, conference participations, PhD dissertation, reviews, committee comments,…
* The candidate should have a strong interest in the study of late medieval historiography and Arabic literature at the crossroads of socio-political history and cultural studies.
* The candidate should be able to work independently and at the same time be a team player.
* Interest in, or experience with, computational analyses and digital Islamic humanities more in general may be an asset, but is not compulsory.
* The candidate has not worked, lived or studied in Belgium for more than 24 months in the last 36 months.

We offer up to 4 temporary fulltime contracts as post-doctoral researcher (36 months), starting 1 January 2018. The starting monthly salary is minimum 1.982,25 euro net on a full-time basis. For more information, see www.ugent.be/en/work.

How to apply
Please send us your CV, a cover letter with a short motivation and a statement of interest, a research proposal presenting a case study (text corpus) and a research plan (along the lines defined in the job description above – max. 3 pages), and the names and details of three referees (no reference letters !).
Applications can be submitted by email to mamluk@ugent.be only; the four components of the application (CV, letter, proposal, names of referees) should be combined in one PDF file.
Deadline: 4 September 2017, 5 pm.
Attention: Applications submitted after the deadline will not be accepted.

Shortlisted candidates will be contacted for an interview in the course of September 2017.

Call for Papers, Women’s Strategies of Memory: Representations in Literature and Art, Leeds, 2-5 juli 2018

Voor het International Medieval Congress in Leeds in juli 2018 gaat een Call for Papers uit over “Women’s Strategies of Memory: Representations in Literature and Art”. Meer informatie vinden jullie hieronder.

Philomela reflects on her metamorphosis. Eleanor of Castile constructs her future image with her tomb effigy. Chaucer’s Custance pretends to forget her origins. From the Iliad’s Hecuba to the Brut’s Tonwenne, women re-narrate their children’s infancy on the political stage. In wills, letters and literary commissions, women represent themselves in relation to the past. How straightforward are these acts of memory?

Memory, in the Middle Ages as now, was widely accessible to women as means of personal and political influence. Scholarship on medieval memory has principally explored men’s practices. But women, too, used and created strategic representations of the past to serve their own present or future purposes. We invite papers from any discipline, region and medieval period, which consider any aspect of the representation of women’s memory, including but not limited to the topics above.

Proposals might consider:

 • women who perform remembering, forgetting, or recounting past events as a means of achieving power
 • women who (re)construct histories and identities
 • women who present denials or disruptions of known narratives
 • women who manipulate the memories of other characters.
 • women who use memory and forgetting to compartmentalise traumatic emotions
 • women who are accused of errors of memory, such as omissions, ignorance or misrepresentation of the record.

Please contact Dr Lucy Allen (lucyallen505@gmail.com) and Dr Emma Bérat (eoloughl@uni-bonn.de) with an abstract of approximately 100 words and a brief biography by 31 July 2017.

 

Vacature PhD student, “Ecclesiastical Assemblies and the Transformation of Post-Carolingian Society”, KU Leuven

Job offer in English, see below.

De onderzoeksgroep Middeleeuwen van de KU Leuven is op zoek naar een doctoraatsstudent voor het onderzoeksproject “Kerkbijeenkomsten en de transformatie van de Post-Karolingische samenleving. Concilies en synodes als een forum voor onderhandelingen tussen koningen, kerkleiders en seculiere magnaten (Francia,ca. 875-ca. 1050)” (promotor prof. dr. Brigitte Meijns). Kandidaten behaalden een diploma Master in de Geschiedenis met uitstekende studieresultaten, hebben een aantoonbare expertise op het gebied van de geschiedenis van de middeleeuwen en een gedegen kennis van het (middeleeuws) Latijn. Solliciteren kan tot en met 23 juli 2017.

Meer informatie over deze vacature vind je in dit document, of op deze website.

For more information, see this document.

Vacature wetenschappelijk medewerker communicatie VLIZ, Oostende

Het Vlaams Instituut voor de Zee, een coördinatie- en informatieplatform dat het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen ondersteunt, is op zoek naar een wetenschappelijke medewerker communicatie (100%, contract onbepaalde duur). De kandidaat heeft een academische master en minstens drie jaar werkervaring in (mariene) onderzoeksprojecten, ondersteuning van wetenschappelijke onderzoek en/of samenwerking in de (mariene) onderzoekssfeer. Solliciteren kan tot en met 20 juni 2017.

Meer informatie over deze vacature kan je hier vinden.

Workshop PhD students “Transition(s): concept, methods and case studies (14th-17th centuries), Luik, 31-31 januari 2018

De onderzoekseenheid “Transitions. Middle Ages and First Modernity” van de Université de Liège, de onderzoeksgroep “TRAME (Texts, Representations, Archaeology and Memory from Antiquity to the Renaissance) van de Université de Picardie Jules Verne en het Centre for Advanced Studies in the Renaissance van de Université François Rabelais in Tours organiseren een reeks van workshops waarin doctoraatsstudenten en jonge onderzoekers in discussie treden met meer ervaren collega’s. Een eerste van deze workshops zal plaatsvinden op 30-31 januari 2018 in Luik rond het thema “Transition(s): concept, methods and case studies (14th-17th centuries). De organisatoren zijn op zoek naar papers vanuit verschillende disciplines, waarin onderzoekers vanuit hun eigen specialisme reflecteren over het concept transitie.

Meer informatie kan je in dit document vinden.

Call for Papers “Gambling and the City”, Rome, 29 augustus – 1 september 2018

CfP Session SS04. Gambling and the City: From Rome’s Chariot Races to the Baccarat Tables of Macau (1st – 21st centuries), 14th International Conference of the European Association for Urban History (EAUH)

Rome, 29 August – 1 September 2018

Several cities in the world are immediately associated with leisure, entertainment, games and gambling: Las Vegas, for instance. But this ‘Sin City’ is currently surpassed in terms of turnover by another city: Macau. As an autonomous territory within China, Macau’s legal system has fostered the strong rise of an urban economy strongly dependent on gambling and tourism. In the past, other cities have given rise to similar gambling cultures that privilege leisure and entertainment. Indeed, cities, as argued by urban historian Peter Clark among others, were crucial in the development of new types of leisurely activities.

Our session will focus on gambling as a form of entertainment. The appeal of certain cities to draw in tourists and citizens alike rests on the promises of its gaming tables and wagering opportunities. One can wager on the outcome of any event – whether mundane such as the role of the dice, lotteries or football matches to high politics, such as papal elections or battles. These gambling cultures have their own evolution and histories.

City authorities displayed an ambivalent and ever-changing attitude towards gambling within their walls: while it did bring in travelers and revenue through taxation, gambling could be illegal in certain legal systems and often carried a negative moral connotation. Conflicts, violence, drunkenness, criminality and prostitution often went hand in hand with gambling, which has prompted city governments to forbid the practice outright (and by doing so pushing gambling underground), they could construct a legal framework and infrastructure which allowed for monitoring and transparency for the players, or gambling could be limited in time and space.

Papers on the urban history of gambling should focus on one or more of the following elements:

 • Sociability of gambling: who played and gambled, what was their gender, their social identity? Were particular types of gambling restricted to particular social groups? How did different players and organizers socially interact with each other? Did different gambling institutions compete with one another?
 • Dynamics of tolerance and repression: why and when did urban authorities either allow and even encourage the development of the gambling industry or repress it? What role did transparency and publicity play? Which events or ideas triggered reversals in previous urban regulation of gambling? How does the relation between city and state affect the policing of gambling?
 • Locations of gambling within cities and towns: betting could be done in taverns, in underground venues and in specialized buildings such as gambling offices and casino’s. In which neighborhoods were gambling venues located? What does this tell us about the profile of the industry? The type of venue matters as well. Was gambling advertised and if so, how?

We welcome papers from all periods and regions and are particularly interested in comparative work or long-term case studies.

Keywords: gambling; sociability; leisure

Session Coordinators:  Jean-Dominique Delle Luche (jddelleluche@gmail.com ), John Hunt (john.hunt@uvu.edu ), Jeroen Puttevils (jeroen.puttevils@uantwerpen.be)

Session webpage: https://eauh2018.ccmgs.it/users/index.php?pagename=cms&name=sessiontracks&trackname=gambling-and-the-city–from-rome-s-chariot-races-to-the-baccarat-tables-of-macau

Please submit your paper proposals of up to 450 words online to the EAUH2018 website https://eauh2018.ccmgs.it/users/ (prior registration is required)

Deadline for paper proposals submission: October 5, 2017

Notification of paper acceptance: December 1, 2017

Further information about the conference: https://eauh2018.ccmgs.it/

Workshop “Rethinking Reform 900-1150: The Narratives of Reform”, Leuven, 14-15 september 2017

On Thursday 14 September and Friday 15 September 2017, Prof. Brigitte Meijns (KU Leuven, Department of History, Research Unit Middle Ages) will host the second workshop exploring Narratives of Reform within the framework of the Leverhulme Trust International Network Rethinking Reform 900-1150: Conceptualising Change in Medieval Religious Institutions. This project is coordinated by the University of Leeds, UK with partners from 6 universities from across Northern Europe. Central to the project is the consideration of the question: How should we conceptualise the programma of institutional changes which swept the Western Church 900-1150?

For more information about the program, see attached Flyer or contact rigitte.Meijns@arts.kuleuven.be.

For more information about the project, please visit the website: http://www.leeds.ac.uk/arts/info/125213/research/3008/rethinking_reform_900-1150