VWM-Ledendag ‘Publieksgerichte communicatie vanuit de Mediëvistiek’, 21 april 2017, Leuven

Onderzoekers hebben vandaag, meer dan ooit, de mogelijkheid om rechtstreeks te communiceren met een breed en geïnteresseerd publiek. Omgekeerd wordt outreach ook steeds meer een vereiste en graadmeter voor succesvolle onderzoeksprojecten. Op 21 april wil de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek met haar tweejaarlijkse Ledendag dit thema dan ook graag belichten.

Het programma bestaat uit drie delen: getuigenissen door ervaringsdeskundigen, een voorstelling en bespreking van nieuwe en geplande projecten, en een panelgesprek met experten in wetenschappelijke publiekscommunicatie.

De Ledendag gaat door op 21 april in het Hogenheuvelinstituut te Leuven en is georganiseerd in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven. Deelname is gratis voor leden, maar u wordt gevraagd zich voor 14 april via email aan te melden bij secretarissen Pieterjan Deckers of Lies Vervaet.

Het volledige programma met alle praktische informatie is hier te downloaden.

Tentoonstelling “Een vergeten tijd gedetecteerd. Metaalvondsten uit de Vlaamse kuststreek, 600-1100 n.Chr.”

afficheVanaf 28 maart tot 5 juni loopt in het Romeins Archeologisch Museum Oudenburg de tentoonstelling ‘Een vergeten tijd gedetecteerd. Metaalvondsten uit de Vlaamse kuststreek, 600-1100 n.Chr.’. De tentoonstelling brengt vondsten samen uit de collecties van elf detectorliefhebbers, en werpt zo nieuw licht op voorheen weinig bekende vondstgroepen uit de vroege en volle middeleeuwen in de kustregio. De tentoonstelling past in het project MEDEA, dat door middel van een online platform tracht om metaaldetectievondsten te ontsluiten voor publiek en onderzoek (www.vondsten.be).

De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Ze reist na haar passage in Oudenburg nog verder naar Raversyde ANNO 1465 en Sincfala (Heist). Bij de tentoonstelling hoort ook een rijk geïllustreerde cataloog, die te verkrijgen is in de deelnemende musea.

vacature postdoc position STATE – Lordship and the Rise of the State in Western Europe, 1300-1600, Ghent University

Voor het ERC Starting Grant Project “State – Lordship and the Rise of the State in Western Europe, 1300-1600” is men aan de Universiteit Gent, Vakgroep Geschiedenis, op zoek naar een fulltime postdoctorale onderzoeker (1 + 3 jaar). Hij/zij maakt deel uit van een internationaal onderzoeksteam en zal zich richten op de adel in het Nederlandse Gelderland en het Engelse Warwickshire. Deadline voor het indienen van de kandidatuur is 15 mei 2017. 

Meer informatie over deze vacature kan je in dit document vinden.

Call for Papers Ledendag VWM “Publieksgerichte communicatie vanuit de Mediëvistiek”, 21 April 2017, Leuven

Op 21 April 2017 organiseert de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek voor de tweede maal een Ledendag. Dit jaar focussen we op het thema “Publieksgerichte communicatie vanuit de Mediëvistiek”. Naast getuigenissen over publieksgerichte projecten door mediëvisten en discussie over opportuniteiten en valkuilen van wetenschapscommunicatie, bieden we aan mediëvisten de kans om een korte voorstelling te geven van de manier waarop zij hun onderzoek (zouden) vertalen naar een breed publiek. Een aantal ervaringsdeskundigen geven feedback op de aanpak van communicatie van het onderzoek. Iedereen is van harte welkom: doctoraatsstudenten, postdocs, ZAP’ers!

Om jullie alvast inspiratie te bieden: Dance your PhD

Meer informatie over dit evenement, kan je in dit document vinden.

Lezing Noël Geirnaert (hoofdarchivaris stadsarchief Brugge) n.a.v. zijn afscheid, 30 maart, Brugge

De vzw Levend Archief, de vriendenkring van het Brugse Stadsarchief, heeft het genoegen u uit te nodigen op de voorjaarslezing van afscheidnemend hoofdarchivaris Noël Geirnaert die terugblikt op zijn loopbaan. Bij die gelegenheid wordt in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) een publicatie van Noël Geirnaert voorgesteld. Op donderdag 30 maart 2017 om 18.00 uur in de Gotische Zaal van het stadhuis van Brugge, Burg 12.

➣ Verwelkoming, Philippe De Wulf, voorzitter van de vzw Levend Archief
➣ Voorjaarslezing, Noël Geirnaert, erehoofdarchivaris
➣ Voorstelling publicatie, Jan D’hondt, waarnemend hoofdarchivaris
➣ Slotwoord, Renaat Landuyt, burgemeester
➣ Receptie

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 24 maart 2017 via levend.archief@brugge.be of
via tel. 050/44 82 60.

De uitnodiging kan u in dit document.

Call for papers Workshop “Transcending boundaries? Solidarity in the pre-industrial period”, Bruges – 26-27 October 2017

Recent historiography on charity, poor relief and mutual assistance has strongly focused on its community-delineating potential. All assistance and relief is in one way or another reserved for a specific group considered ‘deserving’, be that co-religionists, fellow townsmen, members of a particular guild, confraternity or quarter, etc. When allocating aid or relief to one specific group, the in-group is formed while its boundaries are being sharpened to outsiders. The putting up of boundaries thus stands at the forefront of research on charity, assistance and relief.

This is enhanced by Eurocentric modernity narratives, in which notions of territory have played a major part. Historiography for example has strongly focused on a perceived shift, especially from the sixteenth century onwards, from private initiatives to the responsibility of public institutions and governments, initially at city level; later the regional or ‘national’ level took over. Writing from the vantage point of national welfare states, historians have perceived poor relief all too easily as linked to a certain territory and / or citizenship. Poor relief and aid embedded in networks stretching across territories often escaped the attention. This is all the more problematic since medieval and even early modern political actors conceived their political communities in a non-territorial way, as corporations, or clusters of corporations, based on membership rather then residence. This territorial analytic framework furthermore enhances the idea that the Christian, Jewish and Muslim charity and assistance system were of a different ‘world’, leading to a lack of reflection about its differences and similarities.

Recent studies have already criticised this modernity narrative and the use of ‘nations’ as frame of analysis. In a range of research fields ‘entangled history’ or ‘histoire croisée’ approaches have yielded new insights, while in the broader social sciences new conceptual approaches have chosen networks as their basic concept. However, a truly network-based and transnational perspective on charity, assistance and relief is still missing. In this workshop we want to broaden the view by focussing on networks of charity, assistance and relief, transcending local, regional and / or national boundaries and by paying attention to organisations and institutions of different religions; thus exploring the area of tension between territory, network and transnationalism. Family, religious, commercial and other ties indeed all challenged or transcended territorial boundaries. We welcome papers dealing with forms of charity, relief and assistance in Christian, Jewish and Muslim pre-industrial societies that have a translocal, transregional and/or transnational component, be it focussing on international tradesmen, religious communities, colonial forms of relief, … If there is interest, a publication might follow.

A keynote lecture will be given by prof. Gervase Rosser.

This workshop will be organised in Bruges from 26 to 27 October 2017. Please send your abstracts of ca. 300 words to Hadewijch.Masure@uantwerp.be before 15 April.

Prof. dr. Bert De Munck – dr. Eline Van Onacker – Hadewijch Masure (University of Antwerp – Centre for Urban History)

Prof. dr. Paul Trio – Hannelore Franck (KU Leuven Campus Kulak Kortrijk)

“Muntslag in de Lage Landen: Een Symposium”, 7 april 2017, Amsterdam

Op 7 april 2017 organiseren het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en de stichting het Nederlands Economisch-Historisch Archief de presentatie van een nieuwe dataset met gegevens over de muntslag in de Nederlanden, 1400-1800. De set combineert de verschillende, bestaande bestanden op een gebruiksvriendelijke manier die allerlei nieuwe onderzoeksmogelijkheden biedt.

Op het programma staan een aantal lezingen van specialisten in de numismatiek.

Aanmelden verplicht voor 1 april.

Voor meer informatie en het programma, zie deze website.

Debat “Van PhD in de geesteswetenschap naar de arbeidsmarkt: voorbij de perceptie”, 29 maart 2017, Brussel

Op 29 maart 2017 wordt aan de VUB een debat georganiseerd, met als onderwerp “Van PhD in de geesteswetenschap naar de arbeidsmarkt: voorbij de perceptie”.  De organisatie is onder meer in handen van enkele jonge mediëvisten. Het debat gaat door in auditorium Q.B, Campus Etterbeek, VUB en start om 17u. Aanwezigheid doorgeven is vereist.

Voor het programma en meer informatie, zie dit document.

Doctoraatsverdedigingen, voorjaar 2017

In de komende maanden staan onder meer de volgende doctoraatsverdedigingen in de mediëvistiek op de planning:

  • Valerie Vrancken, “Van den goeden regimente’: constitutionele teksten en hertogelijk bestuur in vijftiende-eeuws Brabant”, KU Leuven, promotor prof. dr. Jelle Haemers
    • Dinsdag 28 maart 2017, 13u30
    • Promotiezaal 01.46, Naamsestraat 22, 3000 Leuven
  • Tineke Van Gassen, “Het documentaire geheugen van een middeleeuwse grootstad: Ontwikkeling en betekenis van de Gentse archieven. te vindene tghuent dat men gheerne ghevonden hadde”, Ugent, promotor prof. dr. Marc Boone
    • Dinsdag 18 april 2017, 16u00