CfA STSM COST-Actie ‘New Communities of Interpretation’

De COST-Actie IS1301 ‘New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe’ heeft een oproep gepubliceerd in verband met Short-Term Scientific Missions die kunnen aangevraagd worden (deadline: 1 December 2014). Via dergelijke beurzen kunnen jonge onderzoekers een buitenlands onderzoeksverblijf financieren. Voor meer informatie, zie: http://costaction-is1301.webhosting.rug.nl/training/stsms en/of contacteer Suzan Folkerts (Universiteit Groningen) op het adres: s.a.folkerts@rug.nl. Het oproepdocument vindt u hier.

Studiedag “Institutions of Popular Mobilisation”/ “Les institutions de mobilisation populaire” (Gent, 5/12)

Op 5 december 2014 gaat in het Pand te Gent de interuniversitaire studiedag Institutions of Popular Mobilisation/Les institutions de mobilisation populaire door. Naast verschillende presentaties van het nieuwste onderzoek, is er ook, aansluitend op keynotes, plaats voor reflectie over bronnenmateriaal, methodologie en paradigma’s. Meer informatie vindt u op de poster. Contactpersoon voor de dag is Bart Cosyns (Bart.Cosyns@UGent.be).

Herinnering: Bezoek aan Aachen

Aangezien er ongetwijfeld nog meer geïnteresseerden zijn voor het bezoek van de VWM aan Aachen, brengen we bij dezen graag nogmaals de link naar de Doodle onder de aandacht.

http://doodle.com/anxbta47b2bhx6cd

Op de planning staat o.a. een rondleiding van Jef Janssen en een broodnodig bezoek aan de jaarlijkse kerstmarkt! We vertrekken uit Brussel om ongeveer 9.00 uur en verwachten om en nabij 21.00 uur.

 

Ruusbroecviering 2014

Tijdens de jaarlijkse Ruusbroecviering op vrijdag 28 november (14u–17u) presenteert het Ruusbroecgenootschap een viertal boekpublicaties die dit jaar verschenen zijn:

 • Mulieres Religiosae: Shaping Female Spiritual Authority in the Medieval and Early
  Modern Periods, geredigeerd door Veerle Fraeters en Imke de Gier (Turnhout: Brepols 2014)
 • The Complete Ruusbroec: English Translation with the Original Middle Dutch Text,
  uitgegeven en ingeleid door Guido de Baere en Thom Mertens (Turnhout: Brepols 2014)
 • A Companion to Ruusbroec, geredigeerd door John Arblaster en Rob Faesen (Leiden:
  Brill 2014)
 • Christian de Borchgrave, Les jésuites et le mouvement flamand. Histoire d’un engagement
  tardif mais virulent(Leuven: Peeters, 2014)

De presentaties worden opgeluisterd met een lezing van prof. dr. Walter Van Herck (UAntwerpen, Departement Filosofie) en een lezing van Dr. Karin Strinnholm Lagergren (KU Leuven, Onderzoeksgroep musicologie, Alamire Foundation). De boeken worden gepresenteerd in het UA-gebouw van de Grauwzusters, Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen. De presentatie wordt gevolgd door een receptie. Gelieve in verband hiermee uiterlijk 14 november uw aanwezigheid te berichten aan thom.mertens@uantwerpen.be. Een gedetailleerder programma vindt u hier.

Workshop “Urban Immigration Policies in England and the Low Countries (1300-1900)” (Gent, 24/11)

The IAP 7/26 ‘City & Society’ co-organizes with the AHRC-project ‘England’s Immigrants, 1330-1550’ a one day workshop on “Urban Immigration Policies in England and the Low Countries (1300-1900)“. This Workshop takes place on monday 24 November 2014 in Het Pand in Ghent. Throughout the Premodern period, immigration has been one of the most decisive factors shaping the physical and social landscapes of European cities and towns. The arrival of skilled and less skilled newcomers created opportunities and conflicts, impacted labour markets and, ultimately, changed the composition and the outlook of urban populations. Because of its importance, immigration set the political agenda and forced urban authorities to develop specific policies or to adapt measures taken on a national level to local circumstances. This one day workshop wants to consider the conditions that structured the political debate and decision making about immigrants in Premodern cities and towns. It will centre on England and the Low Countries, two areas with an intense mutual exchange of people, goods and ideas. Covering the period from 1300 to 1900, the workshop will bridge the traditional divide between later Middle Ages and Early Modern and Modern Period and focus on longer term trends.
For further information, see the programme.
Please register before 17 November 2014 at jelle.derock@ugent.be. Please specify if you want to take lunch.

Signum symposium “De Moderne Devotie: vijftig jaar na Post” (22/11, Deventer)

Voor de vierentwintigste maal organiseert de Contactgroep Signum een symposium, dat dit jaar zal plaatsvinden op zaterdag 22 november 2014 te Deventer. Tijdens dit symposium wordt nader ingegaan op de diversiteit van de Moderne Devotie in al haar facetten en verschijningsvormen, alsook op de vraag naar de ontwikkeling van het Moderne Devotie-onderzoek sinds Regnerus Post en op de belangrijkste toekomstige uitdagingen. Belangstellenden dienen zich aan te melden voor 15 november door middel van een e-mail aan de secretaris, Bas Diemel (basdiemel@hotmail.com). U kan de introductietekst en het volledige programma terugvinden in bijgaand document.

Prijs van het Gentse Historische Onderzoek

De Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (MGOG) schrijft de Prijs van het Gentse Historische Onderzoek uit voor een masterscriptie met betrekking tot de geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis van de stad Gent. Enkel studenten afgestudeerd in het academiejaar voorafgaand aan de oproep kunnen deelnemen. Er is geen beperking inzake de nationaliteit van de auteurs. Het manuscript dient evenwel in één van de volgende talen te worden aangeboden: Nederlands, Frans, Engels of Duits. De laureaat krijgt niet alleen een prijs maar ook de mogelijkheid om het bekroonde werk als monografie of als artikel te publiceren in de Verhandelingen/Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. De prijs bedraagt 500 EUR en wordt uitgereikt op de Dag van het Gentse Historische Onderzoek, die dit jaar plaatsvindt op 6 december 2014 in het STAM. De jury behoudt zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen. De uiterste indiendatum is 1 november 2014. Eén exemplaar van de masterscriptie wordt aangevuld met een elektronische versie en een kort CV, bezorgd op het adres van de MGOG, p/a prof.dr. Marc Boone, Blandijnberg 2, 9000 Gent. Een PDF wordt verzonden naar: Marc.Boone@ugent.be en AnneLaure.VanBruaene@UGent.be.

Gratis naar de Boekenbeurs 2014

Uitgeverij Brepols biedt alle leden van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek de kans om op donderdag 6 november gedurende de hele dag gratis de Boekenbeurs in Antwerpen te bezoeken. ’s Avonds zijn leden welkom op een wetenschappelijk debat rond urbanisatie in Vlaanderen. U kan een ticket aanvragen door u vanaf 15 oktober te registreren via: http://event.tickoweb.be/boekenbeurs‐nocturne‐2014/. Let op, plaatsen zijn beperkt, dus snel reageren is de boodschap. Per registratie zijn er maximum 2 tickets te reserveren. U kan alle informatie terugvinden in de uitnodiging.

Bezoek aan Aken

Op veler verzoek organiseert de VWM in december een daguitstap naar Aachen (Aken), Duitsland. Beroemde bezienswaardigheden als de dom, het raadhuis en de oude stadsmuren maken de stad een interessante bestemming. Maar de hedendaagse, veeleisende mediëvist kan zich in deze tijd van het jaar in Aachen ook laven aan ander vertier; de gezellige jaarlijkse kerstmarkt in het centrum. Een bezoek aan de middeleeuwse stad is natuurlijk niet compleet zonder een paar glazen Glühwein!

Em. Prof. Dr. Jef Janssens is zo vriendelijk geweest om aan te bieden ons rond te leiden en het één en ander te vertellen over de dom, de kapel en de stad Aachen. Hij zal ook een korte inleiding geven in de (cultuur-)geschiedenis van de stad. Naast twee geplande activiteiten onder zijn leiding, is er genoeg vrije tijd om ook zelf Aachen en de kerstmarkt te verkennen.

De VWM zal busvervoer tussen Brussel en Aachen verzorgen. We verwachten om 9.00 uur in Brussel te vertrekken en daar ca. 21.00 uur weer aan te komen. Gezien de kosten voor het regelen van busvervoer, zijn we helaas genoodzaakt van iedereen die van de bus gebruik maakt een kleine bijdrage te vragen. Dat zal waarschijnlijk neerkomen op ongeveer €10-€15 p.p.

Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk leden mee kunnen gaan, hebben we een doodle opgesteld, waarop iedere geïnteresseerde kan aangeven wanneer hij/zij kan. Hieronder staat de link naar de website. We hopen jullie allemaal in Aken te zien!

http://doodle.com/anxbta47b2bhx6cd