Author Archives: Micol Long

Workshop “Nieuwe perspectieven op ambachten binnen de stedelijke ruimte” (30 november 2018, Aalst)

De onderzoeksalliantie “Stadsgeschiedenis en Stadsarcheologie” van de UGent en de VUB organiseert op vrijdag 30 november een workshop “Nieuwe perspectieven op ambachten binnen de stedelijke ruimte”. Luc Geeroms, conservater van ’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst, is onze gastheer. Na de voorstelling van recent stadshistorisch en stadsarcheologisch onderzoek naar ambachten, beroepen en vroege industrieën, gaan we met elkaar in gesprek om mogelijke samenwerkingsverbanden met het Erfgoedveld in Aalst te verkennen. Deelname aan de workshop is gratis, mits inschrijving voor 25 november bij heidi.deneweth@vub.be. U mag de uitnodiging ook bezorgen aan collega’s die hier niet rechtstreeks aangeschreven zijn.

Alle informatie leest u in het bijgaande programma.

Programma Mediëvistendag 30 november 2018 (Universiteit Leiden)

P  R  O  G  R  A  M  M  A

24STE Mediëvistendag, Leiden, 30 november 2018

(English version below)

Ochtendsessie. Locatie: Rechtenfaculteit, Kamerlingh Onnesgebouw (Steenschuur 25, in verlengde van Rapenburg), Lorentzzaal

10.00-11.00 Inloop, registratie, koffie/thee

11.00-11.10 Welkomstwoord door Peter Hoppenbrouwers (Universiteit Leiden)

11.10-11.30 Opening door Catrien Santing, directeur van de Onderzoekschool Mediëvistiek

11.30-12.15 Keynote door Hilde de Weerdt (Universiteit Leiden), ‘Nations and Empires in Medieval Chinese History’.

12.15-13.00 Keynote door Peter Hoppenbrouwers (Universiteit Leiden), ‘De mondialisering van de middeleeuwen’.

13.00-14.00 lunch

Middagsessie. Locatie: P.J. Vethgebouw (ingang bij Hortus Botanicus tussen Rapenburg 71 en 73), twee zalen (volg bordjes); facultatief: Bibliotheca Thysiana (Rapenburg 25)

15.00-17.00 twee parallelsessies van 3 of 4 x 30 minuten, met daarin volgende papers

Sessie 1

– Leo Lousberg (Universiteit Utrecht,postdoc), ‘Medieval Musemes: Sung Rhetorical Codes in Barbara Rosenwein’s Emotional Communities?’

-Wannes Verstrepen (KU Leuven), ‘Voorbij de scheiding tussen kerkelijke en wereldlijke bijeenkomsten. De rol en betekenis van concilies en bijeenkomsten in de lange tiende eeuw, West Francia en Lotharingen.’

– Sander Stolk (Universiteit Leiden; PhD researcher), ‘Evoke: A Platform for Historical Thesauri’

– [nog ruimte voor één paper]

Sessie 2

– Joost van den Oever (Radbouduniversiteit Nijmegen; PhD researcher), ‘Project Constantinople (1453 – ca. 1480): Its Providential Reconquest and Envisioned Management.’

– Jonathan Bos (Frysje Akademy/Universiteit Leiden; PhD Researcher), ‘Spatial Rural History: Analysing the Frisian Medieval Power Scape In an Interdisciplinary Perspective’

– Bram Caers (U Leiden; postdoc), ‘Tegendraadse meningen in tijden van censuur: uitingen van orangisme in Mechelen (1586-1621)’

– [nog ruimte voor één paper]

15.30-17.00 uur

Facultatief: gelegenheid voor een bezoek aan de fameuze Bibliotheca Thysiana, waar u wordt ontvangen door een van de curatoren (Paul Hoftijzer en Wim van Anrooij).  Bezoeken beginnen om 15.45 uur, 16.15 uur en (bij voldoende belangstelling) 16.45 uur. U kunt zich aanmelden via een lijst die tijdens de ochtendsessie gereed ligt. Per bezoek zijn maximaal twintig plaatsen beschikbaar.

17.00-18.30 uur slotborrel in de Faculty Club bij het Academiegebouw, Rapenburg 71.

Inschrijven voor de Mediëvistendag kan nog via een e-mail aan het secretariaat van de Onderzoekschool, graag vóór 15 november: ozsmed@rug.nl, o.v.v. ‘Mediëvistendag 2018’. De kosten van deelname bedragen 10 euro (voor koffie/thee, lunch en afsluitende borrel),  vóór 15 november over te maken op bankrekeningnummer NL89 ABNA 04 8871 1827, t.a.v. P.C.M. Hoppenbrouwers [inzake Middeleeuwse Geschiedenis], Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden.

Er is nog volop ruimte voor aio’s, buitenpromovendi, postdocs of PI’s van grote onderzoeksprojecten om hun onderzoek(project) te presenteren in een kort paper van ca. 20 minuten, in het Nederlands of in het Engels.  Men kan zich per mail melden bij de organisator: p.c.m.hoppenbrouwers@hum.leidenuniv.nl.

Deelnemende Research MA-studenten kunnen 1 ECTS halen door een kort schriftelijk verslag te schrijven. Opgave via het secretariaat van de Onderzoekschool: ozsmed@rug.nl.

P  R  O  G  R  A  M  M  E

24th Medieval Studies Day, Leiden, 30 November 2018

Morning session. Location: Law Faculty, Kamerlingh Onnes building (Steenschuur 25, continuation of Rapenburg), Lorentzhall

10.00-11.00 Reception, Registration, Coffee/tea

11.00-11.10 Welcoming speech by Peter Hoppenbrouwers (Leiden University)

11.10-11.30 Opening by Catrien Santing, Director of the Dutch Research School for Medieval Studies

11.30-12.15 Keynote by Hilde de Weerdt (Universiteit Leiden), ‘Nations and Empires in Medieval Chinese History’.

12.15-13.00 Keynote by Peter Hoppenbrouwers (Universiteit Leiden), ‘De mondialisering van de middeleeuwen’ [in Dutch].

13.00-14.00 Lunch

Afternoon session. Location: P.J. Veth building (entrance at Hortus Botanicus between Rapenburg 71 en 73), two halls (please, follow signs). Optional: Bibliotheca Thysiana (Rapenburg 25)

15.00-17.00 two parallel sessions of 3 to 4 times 30 minutes each, with the following papers:

Session 1

– Leo Lousberg (Universiteit Utrecht,postdoc), ‘Medieval Musemes: Sung Rhetorical Codes in Barbara Rosenwein’s Emotional Communities?’

-Wannes Verstrepen (KU Leuven), ‘Voorbij de scheiding tussen kerkelijke en wereldlijke bijeenkomsten. De rol en betekenis van concilies en bijeenkomsten in de lange tiende eeuw, West Francia en Lotharingen.’ [in Dutch]

– Sander Stolk (Universiteit Leiden; PhD researcher), ‘Evoke: A Platform for Historical Thesauri’

– [there is room for one other paper]

Session 2

– Joost van den Oever (Radbouduniversiteit Nijmegen; PhD researcher), ‘Project Constantinople (1453 – ca. 1480): Its Providential Reconquest and Envisioned Management.’

– Jonathan Bos (Frysje Akademy/Universiteit Leiden; PhD Researcher), ‘Spatial Rural History: Analysing the Frisian Medieval Power Scape In an Interdisciplinary Perspective’

– Bram Caers (U Leiden; postdoc), ‘Tegendraadse meningen in tijden van censuur: uitingen van orangisme in Mechelen (1586-1621).’ [in Dutch]

– [there is room for one other paper]

15.30-17.00 hrs

Optional: visit to the famous Bibliotheca Thysiana, where you will be taken round by one of the curators (Paul Hoftijzer and Wim van Anrooij).  Visits start at 15.45 hrs, 16.15 hrs, and (with sufficient particiapants) 16.45 hrs. You can sign up for a visit  on a list that will be put ready during the morning session. Per visit there is a maximum of 20 participants.

17.00-18.30 Drinks in the Faculty Club in the Academy building, Rapenburg 71.

Please, register for the day by sending an e-mail to ozsmed@rug.nl, preferably before November 15. There is an attendance fee of 10 euros, which will cover expenses for coffee/tea, lunch and drinks. You are requested to pay the fee before November 15 to the account NL89 ABNA 04 8871 1827, with the reference ‘P.C.M. Hoppenbrouwers [inzake Middeleeuwse Geschiedenis], Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden.’

There still is plenty of room for PhD students (also external candidates), postdocs or PI’s of research projects to present their research(project) in a short paper of ca. 20 minutes, either in Dutch or English. Just send the title of your paper by e-mail to the organiser: p.c.m.hoppenbrouwers@hum.leidenuniv.nl.

Participating Research MA students who write a short paper obtain 1 ECTS. Please register via ozsmed@rug.nl.

 

 

Pirennelezing Emily Steiner, 3 december 2018 (Gent)

Naar aanleiding van de opening van het nieuwe academiejaar organiseert de VWM naar goede traditie de Pirennelezing. Dit jaar zal die gegeven worden door Emily Steiner (University of Pennsylvania). De lezing draagt de titel Medieval Encyclopedias and the making of Vernacular Literature, c.1240-1400 (abstract onderaan deze post). Professor Steiner is experte in Middelengelse literatuur en theater. Ze geniet internationale bekendheid als auteur van Documentary Culture and the Making of Medieval English Literature (Cambridge University Press, 2003) and Reading ‘Piers Plowman’  (Cambridge University Press, 2013).

De Pirennelezing vindt plaats op maandag 3 december en gaat van start om 17.30 uur in de Jozef Plateauzaal (Jozef Plateaustraat 22, Gent). Achteraf wordt er een receptie aangeboden op dezelfde locatie. De lezing is gratis. Gelieve te registreren door via het onderstaande formulier uw gegevens in te vullen.

 

Abstract

The medieval encyclopedia is a significant if neglected chapter in our larger narrative about the transmission of knowledge from Latin to the vernaculars. The 1240s-1260s witnessed a surge in the production of Latin encyclopedias, which, over the course of the next two centuries, were translated into every European language and into verse as well as prose. That natural encyclopedias such as Thomas of Cantimpre’s De nature rerum (translated and versified by Jacob van Maerlant), Gautier de Metz’s L’Image du monde, Bartholomaeus Anglicus’s De proprietatibus rerum (translated as Vanden proprieteyten der dinghen), and Le Livre de Sydrac (Het boek van Sidrac), were deemed suitable for high-end copying and illustration for the consumption of royal courts and wealthy laypeople, suggests further that the growth of vernacular literary culture was intertwined with the growth of vernacular information culture, and specifically of lay scientific discourse.  The problem for modern literary scholars is that these texts sit awkwardly at the juncture between literature and information. However, medieval encyclopedias can tell us much about the formation of a body of general knowledge. Likewise, they reveal something about the early development of “popular science” or the bridge between scientific literature as a professional medium and the realms of political, cultural, and moral discourse. Finally, medieval encyclopedias invite us to set aside the distinctions we traditionally make between scientific and literary texts. By embracing the encyclopedia as both inventive literature and as nascent popular science, we will begin to see how it generated vernacular poetry and prose.

Lezingendag: “De stad als klooster”, 8 november 2018, Uden

Lezingendag: “De stad als klooster”, 8 november 2018

Dag met publiekslezingen bij de verrassende tentoonstelling “De Stad als Klooster” over religieuze leescultuur en kunst tussen stad en klooster in de late Middeleeuwen, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden; met gelegenheid voor bezoek van de tentoonstelling.

Georganiseerd door het NWO-onderzoeksproject “Cities of Readers. Religious Literacies in the Long Fifteenth Century” (Rijksuniversiteit Groningen, 2015-2019), http://www.rug.nl/research/icog/research/researchgroups/cities-of-readers/)

Donderdag 8 november 2018 in het MRK Uden, van 11 tot 18u (http://www.museumvoorreligieuzekunst.nl).

Sprekers (lezingen in het Engels): Marc Boone (Gent), Isabella Gagliardi (Florence), Frits Scholten (Rijksmuseum), Quirine van Aerts (MRK), Joanka van der Laan (RUG), Johanneke Uphoff (RUG).

Kosten: 10 euro (inclusief lunch, op locatie te voldoen).

Aanmelding voor 1 november 2018 via: lezingendagstadklooster@gmail.com

Het programm kan hier gedownload worden.

Public lectures day: “De stad als klooster” (The City as a Convent), 8 November 2018

A day with public lectures as a part of the activities linked to the exhibition “De Stad als Klooster” about religious reading cultures between city and convent in the late Middle Ages, in the Museum voor Religieuze Kunst/Museum for Religious Art in Uden; with the possibility to visit the exhibition.

Organised by NWO research project “Cities of Readers. Religious Literacies in the Long Fifteenth Century” (University of Groningen, 2015-2019), http://www.rug.nl/research/icog/research/researchgroups/cities-of-readers/)

Thursday, 8 November 2018 in the MRK Uden, from 11am to 6pm (http://www.museumvoorreligieuzekunst.nl).

With presentations (in English) by: Marc Boone (Ghent), Isabella Gagliardi (Florence), Frits Scholten (Rijksmuseum), Quirine van Aerts (MRK), Joanka van der Laan (RUG), Johanneke Uphoff (RUG).

Fees: 10 Euro (including lunch, to be paid in cash on location).

Registration before 1 November 2018 by email: lezingendagstadklooster@gmail.com

The full programme can be downloaded here.

24ste Mediëvistendag (30 november 2018, Universiteit Leiden)

Vooraankondiging 24ste Mediëvistendag, 2018 (English version below)

Vrijdag 30 november 2018: 11.00-18.00 uur Universiteit Leiden

De 24ste Mediëvistendag zal op vrijdag 30 november gehouden worden in Leiden. Het plenaire gedeelte vindt plaats in de Lorentzzaal van het Kamerlingh Onnes gebouw (Faculteit Rechten), voor de projectpresentaties na de lunchpauze zijn verschillende lokalen van het pas gerenoveerde P.J. Vethgebouw (gelegen aan de Hortus Botanicus) beschikbaar. Beide locaties bevinden zich in het hartje van academisch Leiden en liggen op loopafstand van elkaar en van het NS station.

Tijdens het plenaire gedeelte voor de lunch zijn er twee key note voordrachten rond het thema ‘De globaliserende middeleeuwen/middeleeuwen en globalisering’. Een zal gegeven worden door Hilde de Weerdt, hoogleraar Chinese geschiedenis te Leiden, de andere door de hoogleraar middeleeuwse geschiedenis, Peter Hoppenbrouwers.

Gelegenheid tot het geven van korte projectpresentaties (van 20 minuten) wordt in de eerste plaats geboden aan in Nederland en Vlaanderen werkzame promovendi (betaalde onderzoekers en buitenpromovendi) die in de beginfase van hun onderzoek zijn. Daarnaast is er ruimte voor de presentatie van postdoc-onderzoek of van grote koepelprojecten, hetzij in de vorm van ‘posters’, hetzij in de vorm van papers. Research Master studenten die deelnemen en een korte paper schrijven, krijgen daarvoor 1 ECTS.

Omdat binnen de Onderzoekschool bezwaren zijn gerezen tegen een exclusief Engelstalige programmering van de Mediëvistendag (immers in eerste instantie een ontmoetingsdag voor in Nederland en Vlaanderen werkzame mediëvisten), heeft het schoolbestuur besloten dat in het vervolg naast Engels ook Nederlands voertaal zal zijn. Om die reden zal één van de key notes in het Engels worden uitgesproken, de andere in het Nederlands. Bij de korte presentaties in het middagprogramma wordt de keuze van de taal overgelaten aan de presentatoren. In het definitieve programma zal duidelijk worden vermeld, in welke taal presentaties zullen worden gegeven. Presentaties graag vóór 15 oktober aanmelden via het secretariaat van de Onderzoekschool: ozsmed@rug.nl.

Inschrijven voor de Mediëvistendag kan via een e-mail aan het secretariaat van de Onderzoekschool, graag vóór 15 november: ozsmed@rug.nl, o.v.v. ‘Mediëvistendag 2018’. De kosten van deelname bedragen 10 euro (voor koffie/thee, lunch en afsluitende borrel),  vóór 15 november over te maken op bankrekeningnummer NL89 ABNA 04 8871 1827, t.a.v. P.C.M. Hoppenbrouwers [inzake Middeleeuwse Geschiedenis], Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden.

Het definitieve programma zal kort na 15 oktober via de website van de Onderzoekschool bekend worden gemaakt. Nadere informatie is te verkrijgen bij het secretariaat van de Onderzoekschool (ozsmed@rug.nl) of bij de organisator van de dag (p.c.m.hoppenbrouwers@hum.leidenuniv.nl).

English version:

Early notice 24th Medieval Studies Day, 2018

Friday 30 November 2018, 11.00-18.00 hours Leiden University

The 24th Medieval Studies Day will take place on Friday, November 30, 2018, at Leiden University. The plenary session will be organized in the morning, in the Lorentzhall of the Kamerlingh Onnes building (Law Faculty); after lunch project presentations will be held in various class rooms of the recently renovated P.J. Veth building (near the Hortus Botanicus). Both locations are in the heart of academic Leiden, and at a walking distance from each other and the railway station.

During the plenary session two key note lectures will be given around the theme of ‘The Global Middle Ages/Globalising the Middle Ages’. One will be delivered by Hilde de Weerdt, Professor of Chinese History at Leiden University, the other by Peter Hoppenbrouwers, Professor of Medieval History at Leiden University.

In the afternoon there will be ample opportunity for short project presentations (of 20 minutes), primarily by PhD students working the Netherlands and Flanders (both paid PhD students and external doctoral students), but post-docs or leaders of large research projects  are expressly invited to present their projects, either as ‘posters’ or as papers. Research Master students who attend and write a short paper will be awarded with 1 ECTS.

Because objections have been lodged against the exclusively English programme of the Medieval Studies Day – which, after all, was once set-up as a meeting of professional medievalists working in Flanders and the Netherlands – the board of directors of the Research School for Medieval  Studies decided that henceforth, in addition to English, Dutch will be the language of communication. For this reason, one of the key note lectures will be held in English, and one in Dutch. The choice of language of the presentations during the afternoon session will be left to the speakers. In the definitive programme, it will be clearly announced what the language of all papers will be.  Proposals for presentations have to be sent before October 15 to the administration of the Research School: ozsmed@rug.nl.

Please, register for the day by sending an e-mail to ozsmed@rug.nl, preferably before November 15. There is an attendance fee of 10 euros, which will cover expenses for coffee/tea, lunch and drinks. You are requested to pay the fee before November 15 to the account NL89 ABNA 04 8871 1827, with the reference ‘P.C.M. Hoppenbrouwers [inzake Middeleeuwse Geschiedenis], Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden.

The definitive programme will be announced  shortly after October 15 on the website of the Research School.  Further information may be obtained from the administration of the Research School (ozsmed@rug.nl) or from the Day’s organizer (p.c.m.hoppenbrouwers@hum.leidenuniv.nl).

Belonging in late medieval cities (York 28-30 Juni, 2019)

Belonging in late medieval cities

Date: Friday June 28 to Sunday June 30, 2019.

Location: Huntingdon Room, King’s Manor, Exhibition Square, York YO1 7EP.

One of the ways belonging is conceptualised within sociological literature is that it is a socially constructed category which revolves around an individual’s inclusion and exclusion from formal and informal groups. It is thought that individuals can concurrently be included within one group yet excluded from others, and that belonging is negotiated by various actors such as local communities, governments and individuals themselves.

Late medieval and early modern cities were environments with many formal and informal groups to which people could belong, such as street communities, parishes, guilds and the citizenry, to name a few. The conference aims to explore how notions of belonging might be utilised within the study of late medieval urban centres. We invite speakers to consider whether belonging as a idea can be used to contribute to established ideas of identity, especially considering the (hierarchical) structures of urban society and examining how community boundaries were drawn and redrawn, how spaces were imagined as well as the significance of membership and exclusion. These were always in a state of flux, owing to the influence of the variety of agents who structured belonging, including rulers, local communities and individuals, with inclusion and exclusion operating along the axes of gender and social status. Papers will explore these intersections between the individual and their communities, and how inclusion and exclusion manifested themselves in historical urban areas.

Please send an abstract of 300 words to Joshua Ravenhill jtr518@york.ac.uk or Luke Giraudet lwg502@york.ac.uk by the 8th October 2018.

Les manuscrits hagiographiques en langue vernaculaire du nord de la France (Lille, 30 november 2018)

Première journée du colloque “Les manuscrits hagiographiques du nord de la France et de la Belgique actuelle à la fin du Moyen Âge (XIVe-XVIe s.) : fabrication, fonctions et usages

30 NOVEMBRE 2018
SALLE DE SÉMINAIRE DE L’IRHiS
UNIVERSITÉ DE LILLE — SITE DU PONT-DE-BOIS – VILLENEUVE D’ASCQ

À la fin du Moyen Âge, la production hagiographique manuscrite se transforme et connaît
son dernier âge d’or entre le succès éditorial de la Légende dorée et l’arrivée de l’imprimerie. De
nombreux textes anciens sont abrégés pour intégrer de nouvelles collections. Ce phénomène
est en partie responsable du relatif désintérêt des historiens à leur égard : à quoi bon s’intéresser à ces abrégés alors qu’il reste tant à découvrir dans les grands légendiers du Moyen Âge central, et qu’on commence à peine à mieux connaître les tout premiers manuscrits conservés ?
L’objectif de ce colloque en deux temps (Lille, 30 novembre 2018 et Namur/Louvain, 21-22
mars 2019) est de mieux saisir la place du manuscrit hagiographique, entendu ici au sens large,
dans le nord de la France et l’espace belge à la fin du Moyen Âge, en prolongeant notamment
les réflexions de Guy Philippart sur la fabrique et les usages des légendiers, à une période où la
documentation susceptible de les appréhender est plus abondante.
L’objectif est aussi de saisir ensemble les légendiers latins et vernaculaires, en moyen
néerlandais comme dans les parlers d’oïl. La journée lilloise est exclusivement consacrée aux
manuscrits hagiographiques en langue vernaculaire du nord de la France, en partie exhumés
jadis par Paul Meyer. La situation linguistique du nord de la France et de la Belgique induit
nécessairement un travail collaboratif, seul à même de faire réfléchir collectivement à la
circulation des modèles et des traductions, aux conditions matérielles de la circulation des textes hagiographiques, mais aussi à l’usage de ces manuscrits, dans le cadre de la pastorale et des pratiques cultuelles collectives comme dans celui de l’affirmation de l’individu à la fin du Moyen Âge.

Comité scientifique
Paul Bertrand (Université de Louvain)
Esther Dehoux (Université de Lille)
Jeroen Deploige (Université de Gand)
Monique Goullet (Paris)
Xavier Hermand (Université de Namur)
Anne-Françoise Labie-Leurquin (Paris)
Charles Mériaux (Université de Lille)
Fernand Peloux (Université de Namur)
Piotr Tylus (Cracovie)
Catherine Vincent (Université de Paris Nanterre)

Pour plus d’information et pour consulter le programme, télécharger le dépliant.

Le programme des journées belges des 21 et 22 mars 2019, conclues par André Vauchez
(AIBL), paraîtra en début d’année prochaine.
Contact : fernand.peloux@unamur.be

 

Making Art, Making Meaning in Fifteenth-Century Flanders (October 19, 2018, Columbia University, New York)

Making Art, Making Meaning in Fifteenth-Century Flanders

The workshop will examine the making and meaning of art in fifteenth-century Flanders, with the aim of considering the context of Jan van Eyck’s Virgin and Child with St. Barbara, St. Elizabeth, and Jan Vos, which is the center of an exhibition at the Frick Collection, New York, from September 18, 2018 to January 13, 2019.

The workshop will take place on October 19, 2018 from 9:00 am to 3:30 pm on the Morningside
Campus (116th Street) of Columbia University in 513 Fayerweather Hall.

Speakers: Speakers: Maryan Ainsworth, Till-Holger Borchert, Emma Capron, Jan Dumolyn, Ingrid Falque, David Freedberg, Susan Jones, & Walter Prevenier. The full programme can be found on the flyer.

The workshop is sponsored by the Studies of the Dutch-Speaking World, the European Institute, the Department of History, the Department of Art History and Archaeology, and the Making and
Knowing Project, Columbia University, with the support of the General Delegation of the
Government of Flanders to the USA, and in cooperation with the Frick Collection.
Advanced registration is required because of space limitations. Reserve through Eventbrite at:
http://bit.ly/vanEyck-RSVP

For further information contact:
François Carrel-Billiard, Associate Director, European Institute (francois.carrel@columbia.edu),
Martha Howell, Miriam Champion Professor of History (mch4@columbia.edu)
Pamela Smith, Seth Low Professor of History (ps2270@columbia.edu), Director, Making and
Knowing Project

The medieval literary canon in the digital age (Gent, 17-18 september 2018)

International Conference THE MEDIEVAL LITERARY CANON IN THE DIGITAL AGE
Ghent, 17-18 September 2018
Jozef Plateaustraat 22

An often repeated promise of the digital humanities, in the wake of the “computational turn,” is
that the wide availability and accessibility of historical texts would enable scholars to breach the
restrictions of a literary canon. The present international conference wishes to explore how exactly the digital humanities can provide such insights for medieval studies, in which such a promise raises critical questions.
1. In spite of the computational turn, much of the digital scholarship for the Middle Ages still
seems to hinge on well-conserved and therefore well-known theological and literary
authorities, whose texts have been reproduced continuously in subsequent editions and
translations. To what extent does today’s computational research manage to escape the
straitjacket of the traditional canon?
2. Considering that in the past decades, medieval scholars have become increasingly sensitive
to the materiality of textual transmission in the Middle Ages, the virtual, normative and
reductive character of a digital environment are not always compatible to their research
interests.
As the emancipation of the digital humanities from their merely supportive role is proclaimed
increasingly, and as the tools for digital medieval studies proliferate (e.g. digital scholarly editing, computational stylistics, digital palaeography, digital stemmatology, …), this conference welcomes papers —based on either case studies or broader research questions— that both problematize the specialized character of medieval literary production and demonstrate the potential for computational criticism to “breach” or “widen” the medieval canon through digital tools.

Organisers: Jeroen De Gussem (Ghent University), prof. dr. Jeroen Deploige (Ghent University), prof. dr. Wim Verbaal (Ghent University), prof. dr. Mike Kestemont (University of Antwerp)

PROGRAMME

September 17 — Monday
– 8.30: Arrival and coffee
– 9.00: Welcome and introduction by Jeroen Deploige
Morning session — Canon
– 9.15: David J. Wrisley (New York University Abu Dhabi [AE]): “Recasting the can(n)ons: Towards a New Generation of Computational Medieval French”
– 10.00: Jean Baptiste Camps & Julien Randon-Furling (École des chartes [FR] & Panthéon-Sorbonne University [FR]): “Was there a ‘Medieval Literary Canon’ in the Middle Ages?”
— 10.35: Coffee break
– 11.00: Julie Orlemanski (University of Chicago [US]): “How to Read Exempla: Challenges of a Text Type”
– 11.35: Wouter Haverals (University of Antwerp [BE]): “The Measure of Middle Dutch: Empirical Assessment of Aesthetic Observations on the Rhythm of Middle Dutch Rhymed Literature”
— 12.20: Lunch
Afternoon session — Text Editions
– 14.00: Peter Robinson (University of Saskatchewan [CA]): “Collaborative Online Editing of a Canonical Textual Tradition”
– 14.45: Lydia Wegener & Nadine Arndt (Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities [DE]):“The Benefit of Digital Editions for the Reconstruction of Mystical Discourse: Two Composite Treatises as Test Case”
— 15.20: Coffee break
15.45: Miriam Edlich-Muth (University of Düsseldorf [DE]): “Using Interactive Network Graph Editions of Medieval Manuscripts to Explore the Principles of New Philology”
16.20: Gustavo Fernández Riva (University of Buenos Aires [AR]): “Naming and Renaming Texts. Distant Reading of Middle High German Rubrics in Miscellany Manuscripts”
– 17.30: City Walk (with Tineke Van Gassen)
– 19.30: Conference Dinner
September 18` — Tuesday
– 8.30-9.15: Arrival and coffee
Morning session — Authorship
– 9.15-10.00: Diane Watt & Mary Dockray-Miller (University of Surrey [UK] & Lesley University [US]): “Women’s Patronage, Authorship, and Collaboration in the Medieval Literary Canon”
– 10.00-10.35: Jeroen De Gussem & Jeroen Deploige (Ghent University [BE]): “Between Manuscript and Edition: Scribal (re)writing in Hildegard of Bingen’s Liber Divinorum Operum”
— 10.35: Coffee break
– 11.00: Justin Stover (University of Edinburgh [UK]): “Canonical Texts, Medieval Editors: A Computational Approach?”
– 11.35: Godfried Croenen (University of Liverpool [UK]): “Guillebert de Mets: Scribe, Editor or Author? Digital Tools and the Analysis of the Working Methods of a Late Medieval Flemish Scribe”
— 12.20: Lunch
Afternoon session — Corpus bias
– 14.00: Karina van Dalen-Oskam (University of Amsterdam [NL]): “How to Avoid Corpus Bias: Some Thoughts on Building Digital Research Corpora of Medieval Texts
– 14.45: Eveline Leclercq (Université de Strasbourg [FR]): “Stylometry in Charters: a Practical Test on the Case of Cambrai”
— 15.20: Coffee break
– 15.45: Reima Välimäki (University of Turku [FI]): “Authorship attribution and the Late Medieval Literature: Challenges and Solutions of a Heterogeneous Corpus”
– 16.20: Maciej Eder (Pedagogical University of Kraków [PL]): “What is the Difference Between Prose and Poetry, Really? A Computer-assisted Analysis of Latin Style”
– 16.55: Closing dicussion moderated by Mike Kestemont & Wim Verbaal (University of Antwerp [BE] & Ghent University [BE]).
– 17.30: Reception

REGISTRATION (€ 40,00)
– Deadline: before Monday 10 September. Registration
– fee includes lunch and is payable upon arrival.
– contact (Jeroen De Gussem): jedgusse.degussem@ugent.be
FREE ENTRANCE:
Members of the Henri Pirenne Institute for Medieval Studies
LOCATION
Jozef Plateau Conference Room
Jozef Plateaustraat 22
9000 Ghent
QUESTIONS?
contact: jedgusse.degussem@ugent.be
website: www.mcda.ugent.be

Organising Committee
Jeroen De Gussem, Els De Paermentier, Jeroen Deploige, Veerle Fraeters, Mike Kestemont, Wim Verbaal, Dinah Wouters
Academic Board
Jeroen Deploige, Mike Kestemont, Lars Boje Mortensen, Francesco Stella, Karina van Dalen-Oskam, Wim Verbaal, Frank Willaert

The flyer can be downloaded here: canon-2018-brochure

CfP “Pieter Bruegel the Elder and his predecessors” (Brussel, 24-25 Januari 2019)

Pieter Bruegel the Elder and his predecessors:  

Culture and Visual art and in the late 15th and 16th centuries

Masterclass with Reindert Falkenburg and Michel Weemans, organised by the Vlaamse werkgroep mediëvistiek (VWM) and the Réseau des médiévistes  belges de langue française (RMBLF)

2019 marks the 450th anniversary of the death of Pieter Bruegel the Elder (c. 1525/30-1569), one of the most renowned Flemish artists of the 16th century. In Belgium, several exhibitions (at the KBR, the MRBAB-KMSKB, the Mayer van den Bergh Museum, the Castle of Gaasbeek…) and other scientific activities are planned to highlight the artistic production of the master. This “Bruegel year” constitutes a great opportunity for the VWM and the RMBLF to explore this fascinating personality and the artistic, cultural and intellectual context in which he emerged through a vivid dialogue between young and senior scholars. Indeed, we aim at taking part to this celebration by organizing a masterclass with two specialists of Pieter Bruegel’s work, Reindert Falkenburg (NYU Abu Dhabi) and Michel Weemans (ENSA Bourges and EHESS), whose forthcoming book explores the religious and exegetical character of Bruegel’s landscapes and their relationship with landscape painters of the first half of the 16th century such as Hieronymus Bosch, Joachim Patinir or Herri met de Blès.[1] This masterclass will gather up to eight young researchers (PhD students, postdocs, young lecturers) coming from various disciplines (art history, literature, history…) who will have the opportunity to present and discuss their work on the visual art and culture at the time of Pieter Bruegel the Elder and his predecessors with both respondents and the audience.

Pieter Bruegel the Elder is a complex artistic figure. Often considered as “both a proponent and an exponent of popular culture”[2], the Flemish painter was also appreciated and admired by the high nobility whose members praised the exceptional quality of his oeuvre and owned paintings by his hand. His work also enjoyed a great deal of success among a wider audience thanks to the diffusion of his engravings. From an artistic point of view, Bruegel was deeply influenced by the Flemish pictorial tradition of the late 15th and early 16th century, and especially by Hieronymus Bosch. He also played a crucial role in the emergence of genre and landscape painting, a topic which is at the core of the new publication of Michel Weemans and Reindert Falkenburg. Bruegel also had close links with humanists and scholars such as Abraham Ortelius, and with the Antwerp chambers of rhetoric (rederijkerskamers) like the Violieren (the Gillyflower). In other words, he belonged to the Antwerp intellectual circles of his time. His artistic production is deeply influenced by this intellectual and cultural context, just as it nurtured it in return.

Recent scholarship on Bruegel[3] has highlighted the multi-layered complexity of his (painted, printed and drawn) pictures, which are rooted in the rich artistic, cultural and literary context that we will investigate during this masterclass. More precisely, we would like Pieter Bruegel the Elder to act as a prism through which young scholars will explore, among others, the visual interactions between artists and between pictorial practices, the relationships between literary groups such as the rederijkers and the visual culture of their time, the social and intellectual networks of Pieter Bruegel and other Flemish artists of the late 15th century and 16th century, the impact of the complex religious context on the artistic production of the time, the links between humanists and artists, the influence of Flemish artists of the previous generations on Bruegel and his contemporaries, etc.

Early career researchers are invited to submit proposals for a 15-minutes paper. The languages of the masterclass will be Dutch, French, and English. A description of the proposed paper (max. one page) and a short CV should be submitted to Micol Long (micol.long@ugent.be) and Ingrid Falque (ingrid.falque@uclouvain.be), no later than October 15. Selected researchers will be notified in the first week of November.

This masterclass is jointly organised by the Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek (Flemish Medievalist Association) and the Réseau des Médiévistes belges de Langue Française (Network of French-speaking Belgian Medievalists), with financial support of the F.R.S.-FNRS and the Fondation pour la protection du patrimoine culturel, historique et artisanal (Lausanne). The event will take place In Brussels (precise location to be announced later) on 25 January. On 24 January, Michel Weemans and Reindert Falkenburg will give a public lecture on their forthcoming book. Further practical details will be announced at a later stage.

[1] Reindert L. Falkenburg and Michel Weemans, Bruegel (Paris, Hazan: 2018).

[2] Mark Meadow, Pieter Bruegel the Elder’s Netherlandish Proverbs and the Practice of Rhetoric (Zwolle, Waanders Publishers: 2002), 14.

[3] See among others: Walter S. Gibson, Pieter Bruegel and the Art of Laughter (Berkeley, University of California press<: 2006); Todd M. Richardson, Pieter Bruegel the Elder. Art Discourse in the Sixteenth-Century Netherlands (Farnham, Ashgate: 2011); Bertram Kaschek, Weltzeit und Endzeit. Die »Monatsbilder« Piter Bruegels d.Ä. (München, Wilhelm Fink Verlag: 2012); Christina Currie and Dominique Allart, The Brueg(H)el Phenomenon. Paintings by Pieter Bruegel the Elder and Pieter Brueghel the Younger with a Special Focus on Technique and Copying Practice (Brussels, Royal Institute for Cultural Heritage: 2012); Claudia Goldstein, Pieter Bruegel and the Culture of Early Modern Dinner Party (Farnham, Ashgate: 2013); Stephen Graham Hitchins, Art as History, history as Art. Jheronymus Bosch and Pieter Bruegel the Elder Assembling Knowledge not Setting Puzzles (Turnhout, Brepols: 2014); Jospeh Leo Koerner, Bosch and Bruegel. From Enemy Painting to Everyday Life (Princeton, Princeton University Press: 2016).