Colloquium: Een materiële biografie van erfgoed

Een materiële biografie van erfgoed. Interdisciplinair bruggen bouwen tussen erfgoedpraktijk en exacte wetenschappen/natuurwetenschappelijk onderzoek (Colloquium 19 en 20 februari)

Van nature heeft de erfgoedsector affiniteiten met de humane wetenschappen. Maar, hoe kunnen musea, archieven en bibliotheken gebruik maken van inzichten en methodes uit de natuur- en exacte wetenschappen? Hoe kunnen ze elkaars praktijk en  inzichten over ons erfgoed verrijken?

Dit colloquium stelt de ‘materiële biografie’ van erfgoed centraal. Hiermee bedoelen we de materiële levensloop van een object vanaf het ontstaan tot vandaag. In welke toestand is het object tot ons gekomen? Welke ingrepen zijn er gebeurd? Wat kunnen we leren uit de huidige materiële verschijningsvorm van het object? Kan men gebruikssporen terugvinden? Welke immateriële informatie kunnen we lezen in de materie?  Op welke manier kunnen we de materialiteit het beste doorgeven aan de toekomst?

Centrale vragen daarbij zijn:

  • Hoe vinden erfgoedbeheerders en exacte wetenschappen elkaar bij het bestuderen van die materiële biografie?
  • Hoe beïnvloedt (natuur)wetenschappelijke kennis beslissingen m.b.t. het al dan niet interveniëren in het erfgoed?
  • Welke uitdagingen en kansen biedt die materiële biografie voor de toekomst van zowel professionele erfgoedwerkers als wetenschappelijk onderzoek?

Tijdens een tweedaags en meertalig colloquium zoeken we samen met u de antwoorden.

Op 19 februari komen in het Museum voor Natuurwetenschappen te Brussel de erfgoedorganisaties aan het woord over hun relaties met exacte wetenschappen. Keynotespreker is prof. dr. Jonathan Ashley-Smith, gedurende 27 jaar Head of Conservation Victoria & Albertmuseum London .

Op 20 februari lichten erfgoedgerichte opleidingen toe hoe ze bruggen bouwen met de exacte wetenschappen. We treffen elkaar deze dag in de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunst, Brussel. Keynotespreker is Dr. Jørgen Wadum, Hoogleraar Conservatie en Restauratie Universiteit Amsterdam.

Een gedetailleerd programma, praktische informatie en een inschrijvingsformulier vindt u op onze website: http://www.faronet.be/kalender/een-materiele-biografie-van-erfgoed-interdisciplinair-bruggen-bouwen-tussen-erfgoedpraktijk

Dit colloquium is een organisatie van FARO, in samenwerking met de VUB, ULB en het Museum voor Natuurwetenschappen.

Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen

De Academische Stichting Leuven kent, in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk (KULAK) en het Komitee voor Frans-Vlaanderen v.z.w., een vijfjaarlijkse prijs toe ter bekroning van een oorspronkelijke, wetenschappelijk verantwoorde studie met betrekking tot de geschiedenis van Vlaanderen. In aanmerking komen proefschriften (of studies van vergelijkbaar niveau) die in de loop van afgelopen vijf jaar zijn verdedigd en/of gepubliceerd.

Uiterste indiendatum:  31 januari 2013
Voor meer informatie: http://www.kuleuven.be/asl/prijzen/Vlaanderen.htm

 

Masterclass HERA-project

What can we learn from a manuscript?
Eind april 2013 vindt in Utrecht een congres plaats ter afronding van het HERA-project ‘Dynamics of the Medieval Manuscript’. Ter gelegenheid hiervan wordt met steun van de Onderzoekschool Mediëvistiek op woensdagmiddag 24 april 2013 een masterclass georganiseerd voor PhD- en ReMaster-studenten. De deelnemers zullen door de romanist/codicoloog Keith Busby (Wisconsin) en twee postdoc onderzoekers die in het HERA-project participeren, Gareth Griffith (Bristol) en Nicola Zotz (Wenen), verteld worden welke vragen je aan een middeleeuws handschrift kunt stellen. Deelname is gratis, aanmelden is verplicht. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 15 februari 2013 opgeven bij Vera Westra (S.V.Westra@uu.nl).

Tweede Dag van de Medioneerlandistiek

Tweede Dag van de Medioneerlandistiek

Als vervolg op de zeer succesvolle Eerste Dag van de Medioneerlandistiek, die op 14 oktober 2011 in Antwerpen georganiseerd werd, zal op donderdag 13 juni 2013 in Utrecht de Tweede Dag plaatsvinden. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels in gang gezet. Tot de collega’s die een lezing toegezegd hebben, behoren Jonas van Mulder (Antwerpen), Renée Gabriël (Nijmegen) en Remco Sleiderink (Brussel). Daarnaast willen we alle deelnemers de mogelijkheid bieden om hun lopend onderzoek te presenteren via een posterpresentatie. Over de precieze invulling van het programma volgen begin februari 2013 nadere berichten. Voor het moment volstaat het om de Medioneerlandici aan te moedigen 13 juni 2013 alvast te reserveren voor deze bijeenkomst.

Sectie Middelnederlandse Letterkunde, UU

Symposium: A Bunch of Books. Book Collections in the Medieval Low Countries

Symposium at the occasion of the twentieth anniversary of Queeste
Organised in cooperation with Radboud University Nijmegen

Date: 14 February 2013
Venue: Gymnasion, room GN 3, Heyendaalseweg 141, 6525 AJ Nijmegen.
Route: http://www.ru.nl/contact/bereikbaarheid/
Costs: €15,– (students 7,50)
Registration: Please send an e-mail to Renée Gabriël (r.gabriel@let.ru.nl) before 1 February 2013

Theme
Due to the überlieferungsgeschichtliche Methode and New Philology, the idea that the meaning of texts is determined by the material context in which they are preserved has become central to the study of historical literature in the Low Countries. However, this approach has mainly inspired researchers to study texts in their manuscript context, especially that of miscellanies. During a symposium on book collections we would like to explore the significance of material context outside the manuscript. Not only individual texts, but also manuscripts as a whole functioned in the context of a larger collection of books and derived meaning from the context of this collection. In Memory’s Library. Medieval Books in Early Modern England(2008) Jennifer Summit stated that ‘libraries were dynamic institutions that actively processed, shaped, and imposed meaning on the very materials they contained’.The focus of this symposium will be on the ways in which books functioned in the context of a collection, on how individual books related to collections as a whole and to the users and owners of these collections. Book collections constitute a melting point of materials and themes that are often studied separately: Latin and vernacular texts, religious and secular literature, manuscript and print, rhyme and prose, splendour and plainness, old and new. By making use of inventories, library catalogues and preserved manuscripts the speakers at this symposium investigate the characteristics, size and meaning of book collections in the Low Countries. They address questions about the owners and users of these collections, social and cultural exchange, the formation of meaning, the organisation of collections, and the consequences of this approach for our view on literary history. The confrontation of the study of texts in their manuscript context and in book collections will be one of the central discussion points of this day.

Program (download pdf)

10:30 Welcome and Coffee
11:00 Introduction
Suzan Folkerts and Renée Gabriël
11:15 
Keynote
Texts in medieval libraries: Thoughts for an integrated approach
Prof. Dr Albert Derolez (Ghent University) 
12:00
Books that are collections of books 
Prof. Dr Herman Brinkman (Huygens ING / University of Amsterdam)
12:30 Lunch
14:00 
Collecting Religious Knowledge: books, libraries and networks
Dr Sabrina Corbellini (University of Groningen)
 
14:30  
Book Collections and their Use. Some Examples from Princely and Noble Libraries
Dr Hanno Wijsman (Institut de recherche et d’histoire des textes Paris)
15:00 Coffee and Tea break
15:30 The Beckers Connection: Some Thoughts on the Latin Books of Hours in the Soeterbeeck Collection
Ad Poirters MA, in collaboration with Dr Hans Kienhorst (Radboud University Nijmegen)
16:00 Keynote 
Devotional anthologies: Collectors of religious texts and their methods
Dr Ryan Perry (University of Kent)
16:45 Drinks

You are also invited to the public lecture Medieval Manuscripts as Truly Open Data by Dr. Will Noel, Director of The Special Collections Center and The Schoenberg Institute for Manuscript Studies (University of Pennsylvania) on Wednesday 13 February at 16:30.

http://www.queeste.verloren.nl/symposium

CEU summer courses

De Central European University te Budapest organiseert een aantal summer schools die interessant kunnen zijn voor mediëvisten. Meer informatie vindt u hieronder.

Course details:
1. MEDIEVAL CODICOLOGY AND PALAEOGRAPHY:
DATES: 15 -20 JULY, 2013
Course director:
Anna Somfai, Senior Research Fellow, Medieval Studies Department,
Central European University, Budapest, Hungary
Faculty:
Niels Gaul, Medieval Studies Department, Central European University,
Budapest, Hungary; David Juste, Bayerische Akademie der Wissenschaften,
Munich, Germany;
András Németh, Bibliotheca Apostolica Vaticana, Rome, Italy; Inmaculada
Perez Martín, Instituto de lenguas y culturas del mediterraneao y
oriente proximo, Madrid, Spain; Katalin Szende, Medieval Studies
Department, Central European University, Budapest, Hungary

http://www.summer.ceu.hu/codicology-2013

2. READING OLD BODIES: NEW DIRECTIONS IN THE BIO-ARCHAEOLOGICAL
HERITAGE
DATES: 1-12 JULY, 2013
Course director:
Irene Barbiera, Research Fellow, Department of Medieval Studies,
Central European University, Budapest, Hungary
Faculty:
Bonnie Effros, Department of History, University of Florida,
Gainesville, USA; Gundula Muldner, Department of Archaeology, University
of Reading, UK; Raphael Panhuysen, Department of History, Archaeology
and Area Studies, University of Amsterdam, The Netherlands; Ildiko Pap,
Department of Anthropology, Hungarian Natural History Museum, Budapest,
Hungary; Alice Choyke, Department of Medieval Studies, Central European
University, Budapest, Hungary

http://www.summer.ceu.hu/oldbodies-2013

Financial aid is available.
Application deadline: February 15, 2013
Please visit the individual course web sites for specific information.

www.summer.ceu.hu

Summer University Office
1051 Budapest, Nádor utca 9, Hungary
http://www.summer.ceu.hu
e-mail:summeru@ceu.hu
tel: 36 1 327 3811

Pro Civitate Prijs

De Koninklijke Academies voor Wetenschappen en Kunsten van België reiken de ‘Pro Civitate’ Prijs uit aan een onuitgegeven doctoraatsverhandeling die een originele en belangrijke bijdrage vormt tot de stadsgeschiedenis of tot de lokale geschiedenis. Meer informatie vindt u in bijgaande oproep.

Procivitate.PrijsRegl.def

Summer School – Crossing the Languages of Medieval Europe

In juni 2013 organiseren het Centre for Medieval Literature (University of Southern Denmark en University of York) en het  Henri Pirenne Institute for Medieval Studies (Universiteit Gent) een Summer School. Het thema is Crossing the Languages of Medieval Europe: Historical, Linguistic and Literary Approaches. De Summer School gaat door in de Academia Belgica te Rome van 3 tot 8 juni 2013. Er zijn vijf beurzen voor het bijwonen van de Summer School beschikbaar. Meer informatie in bijgevoegde folder.

SC_2013_v3

Call for papers: Experiences of Governance: Navigating Jurisdictional Spheres in the Later Middle Ages

Birkbeck College, Malet Street, London
Saturday 2 March 2013

Sponsors: Oxford Centre for Medieval History
Department of History, Classics and Archaeology, Birkbeck College

Organisers: Tom Johnson (Birkbeck College, London)
Samantha Sagui (Fordham University)
Eliza Hartrich (Merton College, Oxford)

Keynote Speakers: Dr Ian Forrest (Oriel College, Oxford)
Prof Jelle Haemers (Katholieke Universiteit Leuven)

The aim of this conference is to bring together scholars from Britain and the Continent who are interested in exploring the ways in which late-medieval people navigated the law, legal institutions, and jurisdictions.  Rather than focusing on the formal rules according to which legal and governing institutions operated, this conference highlights the practical experience of consumers of the law in later medieval Europe.  In line with the ‘new legal history’, it hopes to encourage an approach that considers legal processes in the later middle ages as a product of wider society and culture, and, in particular, to examine popular ideas of justice and order which informed litigants’ use of the legal mechanisms at their disposal.

We invite postgraduate students and early career academics to present twenty-minute papers. Possible topics include, but are not limited to:

  • The contrasting experiences of local, seigneurial, royal, and ecclesiastical jurisdictions
  • The way that consumers of the law negotiated jurisdictions, and how they formulated jurisdictional differences for their own purposes
  • Popular constructions and contestations of law and legal norms
  • Formal and informal mechanisms for social control, and the relationship between such mechanisms
  • The construction and negotiation of legal and jurisdictional boundaries

Please submit a 300-word abstract to Tom Johnson (tomlukejohnson@gmail.com) by 15th December 2012.

Further information can be found on our conference page at the IHR website, http://events.history.ac.uk/event/show/7722.