Vacatures: DiplomatiCon

In het kader van het project DiplomatiCon – A Connected history of Medieval Mediterranean Diplomacy: The Mamluk Sultanate, Italy and the Crown of Aragon (14th-15th century) worden er vier vacatures uitgeschreven aan de UAntwerpen.

PhD 1: klik hier voor meer informatie
PhD 2: klik hier voor meer informatie
PhD 3: klik hier voor meer informatie
Postdoc: klik hier voor meer informatie

Solliciteren is mogelijk tot 1 juni.

Boekvoorstelling en tentoonstelling: de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant

Eén van de topstukken van de KBR is een 13de-eeuwse codex van de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant, het oudste geïllustreerde manuscript in het Nederlands. Meer informatie over dit manuscript vindt u hier.

Op woensdag 24 mei kan u in de KBR om 14u een boekvoorstelling bijwonen over het nieuwe boek ‘De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant: Het oudste geïllustreerde handschrift in het Nederlands’. Het programma vindt u hier, waar u zich ook kan inschrijven.

Vanaf dinsdag 23 mei wijdt de KBR ook een deel van haar tentoonstelling aan het werk van Jacob van Maerlant en Bijbelse boeken, verhalen en miniaturen. Het 13de-eeuwse manuscript van de Rijmbijbel zal in die nieuwe selectie ook te bewonderen zijn. Meer informatie over het museum vindt u hier.

Call for papers: 30 jaar Queeste

In 2024 bestaat het tijdschrift Queeste dertig jaar. In het kader van dat jubileum wil de redactie een themanummer uitbrengen over het Middelnederlandse toneelstuk Vanden Winter ende vanden Somer, één van de abele spelen uit het Handschrift-Van Hulthem. De call for papers vindt u hier (of hier voor een Engelse versie). De deadline voor het indienen van een abstract is 1 mei.

LECTIO’s Visiting Program

LECTIO, het Instituut voor de Studie van de Transmissie van Afbeeldingen, Teksten en Ideeën in de Oudheid, Middeleeuwen en Renaissance (KU Leuven), biedt voor het academiejaar 2023-2024 een Visiting Program aan. Meer informatie over de mogelijkheden en sollicitatieprocedure vind je hier.

Vacature twee doctoraatsonderzoekers UGent

In het kader van het GOA-project “Interconnected texts. A graph-based computational approach to Byzantine paratexts as nodes between textual transmission and cultural and linguistic developments” zijn twee vacatures voor doctoraatsonderzoekers open verklaard bij de vakgroepen letterkunde, literatuur en geschiedenis. Solliciteren kan tot 30 april. Alle info vindt u in de pdf in bijlage.

Bezoek KMSKA & eredoctoraat prof. dr. Daniel Lord Smail

Op 30 maart vond onze tweede activiteit van het werkingsjaar 2022-2023 plaats. Ditmaal verzamelden onze leden zich in het KSMKA, waar Jan van den Maagdenberg (kunstwetenschappen, UGent) en onze eigen secretaris Leen Bervoets (geschiedenis, UGent) de middeleeuwse collectie toelichtten vanuit het perspectief van hun eigen onderzoek. Nadien trokken we naar de stadscampus van de UAntwerpen, om de masterclass van prof. dr. Daniel Lord Smail (Harvard University) bij te wonen, aan wie nadien een eredoctoraat verleend werd. Enkele gelukkige leden konden tijdens de receptie met hem kennismaken.

Open publieklezing: ‘Judith. Een Karolingische prinses in Gent?’

Op zondag 23 april 2023 vindt om 10u en om 14u in de Gentse Sint-Pietsabdij de open publiekslezing ‘Judith. Een Karolingische prinses in Gent?’ plaats. Deze wordt georganiseerd naar aanleiding van het nieuwe multidisciplinaire onderzoek naar Judith van West-Francië en naar de middeleeuwse elite-necropool van de Gentse Sint-Pietersabdij, waar bij opgravingen in 2006 de resten van zeven vooraanstaande mensen gevonden werden.

Meer informatie over de lezing vind je hier. Bekijk als voorsmaakje zeker de projectvideo’s op Medieval/Modern.

De lezing is gratis bij te wonen, maar vooraf inschrijven via deze link is verplicht.

LECTIO XII conferentie: ‘Innovationes Lovanienses’

Op 6 t.e.m. 8 december 2023 organiseert LECTIO haar jaarlijkse conferentie, met als titel ‘Innovationes Lovanienses’. Deze keer focust de conferentie op de stichting en de eerste eeuwen van de Leuvense universiteit als een uniek kruispunt voor de overdracht van teksten, ideeën en beelden tussen de oudheid, de middeleeuwen en de renaissance. Ingepland op de vooravond van de 598ste verjaardag van de stichtingsoorkonde van de universiteit, fungeert de conferentie als een opstap naar de viering van het 600-jarig bestaan van de universiteit in het jaar 2025.

Meer informatie en de call for papers vind je hier.

Hoewel de deadline in principe 15 maart is, is er nog mogelijkheid om een voorstel in te dienen tot en met 20 maart.