Vacature Digital Art History Universiteit van Utrecht

Aan de universiteit van Utrecht loopt een vacature voor een doctoraatsstudent bij de vakgroep geschiedenis en kunstgeschiedenis op het project “The (R)evolution of Reconstruction: an analysis of digital facsimiles”. Solliciteren kan tot 15 juni. Voor meer info, zie de link hieronder.

https://www.uu.nl/organisatie/werken-bij-de-universiteit-utrecht/vacatures/phd-position-in-digital-art-history-10-fte

Mediëvistenspeeddate

Op 31 mei kwamen de leden van de VWM voor een laatste keer samen tijdens het academiejaar 2022-2023. Eerst verzorgde dr. Sarah Haas (UGent) een interessante workshop over writer development, waarin ze de deelnemers klaarstoomde voor de speeddate die erop zou volgen. Tijdens deze mediëvistenspeeddate maakten mediëvisten uit verschillende disciplines kennis met elkaar en elkaars onderzoek. We sloten de dag af met een receptie in het Erasmushuis van de KU Leuven. Hartelijk dank aan alle deelnemers! We zien jullie graag terug tijdens academiejaar 2023-2024!

Jacob van Maerlant in the picture

Op 23 mei lanceerde de Koninklijke Bibliotheek een tentoonstelling over Jacob van Maerlant en zijn Rijmbijbel. De komende maanden kan u genieten van een programma rond deze tentoonstelling met lezingen en workshops. Bij de links hieronder vindt u alle informatie.

4 juni – Lezing: https://www.kbr.be/nl/evenement/lezing-caers/
10 juni – Spoken word: https://www.kbr.be/nl/evenement/speakeasy/
11 juni – Open atelier: https://www.kbr.be/nl/evenement/open-atelier-rijmbijbel/
2 oktober – Cursus Davidsfonds: https://www.kbr.be/nl/agenda/davidsfonds-rijmbijbel/2023-10-02/

Vacatures: DiplomatiCon

In het kader van het project DiplomatiCon – A Connected history of Medieval Mediterranean Diplomacy: The Mamluk Sultanate, Italy and the Crown of Aragon (14th-15th century) worden er vier vacatures uitgeschreven aan de UAntwerpen.

PhD 1: klik hier voor meer informatie
PhD 2: klik hier voor meer informatie
PhD 3: klik hier voor meer informatie
Postdoc: klik hier voor meer informatie

Solliciteren is mogelijk tot 1 juni.

Boekvoorstelling en tentoonstelling: de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant

Eén van de topstukken van de KBR is een 13de-eeuwse codex van de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant, het oudste geïllustreerde manuscript in het Nederlands. Meer informatie over dit manuscript vindt u hier.

Op woensdag 24 mei kan u in de KBR om 14u een boekvoorstelling bijwonen over het nieuwe boek ‘De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant: Het oudste geïllustreerde handschrift in het Nederlands’. Het programma vindt u hier, waar u zich ook kan inschrijven.

Vanaf dinsdag 23 mei wijdt de KBR ook een deel van haar tentoonstelling aan het werk van Jacob van Maerlant en Bijbelse boeken, verhalen en miniaturen. Het 13de-eeuwse manuscript van de Rijmbijbel zal in die nieuwe selectie ook te bewonderen zijn. Meer informatie over het museum vindt u hier.

Call for papers: 30 jaar Queeste

In 2024 bestaat het tijdschrift Queeste dertig jaar. In het kader van dat jubileum wil de redactie een themanummer uitbrengen over het Middelnederlandse toneelstuk Vanden Winter ende vanden Somer, één van de abele spelen uit het Handschrift-Van Hulthem. De call for papers vindt u hier (of hier voor een Engelse versie). De deadline voor het indienen van een abstract is 1 mei.

LECTIO’s Visiting Program

LECTIO, het Instituut voor de Studie van de Transmissie van Afbeeldingen, Teksten en Ideeën in de Oudheid, Middeleeuwen en Renaissance (KU Leuven), biedt voor het academiejaar 2023-2024 een Visiting Program aan. Meer informatie over de mogelijkheden en sollicitatieprocedure vind je hier.

Vacature twee doctoraatsonderzoekers UGent

In het kader van het GOA-project “Interconnected texts. A graph-based computational approach to Byzantine paratexts as nodes between textual transmission and cultural and linguistic developments” zijn twee vacatures voor doctoraatsonderzoekers open verklaard bij de vakgroepen letterkunde, literatuur en geschiedenis. Solliciteren kan tot 30 april. Alle info vindt u in de pdf in bijlage.

Bezoek KMSKA & eredoctoraat prof. dr. Daniel Lord Smail

Op 30 maart vond onze tweede activiteit van het werkingsjaar 2022-2023 plaats. Ditmaal verzamelden onze leden zich in het KSMKA, waar Jan van den Maagdenberg (kunstwetenschappen, UGent) en onze eigen secretaris Leen Bervoets (geschiedenis, UGent) de middeleeuwse collectie toelichtten vanuit het perspectief van hun eigen onderzoek. Nadien trokken we naar de stadscampus van de UAntwerpen, om de masterclass van prof. dr. Daniel Lord Smail (Harvard University) bij te wonen, aan wie nadien een eredoctoraat verleend werd. Enkele gelukkige leden konden tijdens de receptie met hem kennismaken.