Uitnodiging lancering Trajecta

Waarde lezer, abonnee of relatie van Trajecta,

Het tijdschrift Trajecta. Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden gaat een nieuwe fase in. Het verbreedt zijn horizon tot heel de religiegeschiedenis van de Lage Landen. Het wordt bovendien internationaler van karakter. De vormgeving is vernieuwd. En vooral: het gaat online. De nieuwe website <www.trajectaportal.eu> wordt dé ontmoetingsplaats voor allen die belangstelling hebben voor de geschiedenis van religie in relatie tot cultuur en samenleving in de Nederlanden. Dat willen wij vieren.

De website en het vernieuwde tijdschrift worden ten doop gehouden tijdens een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 20 september 2013 in Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 te Utrecht, van 14 tot 17 uur. 

Wij nodigen u van harte uit deze feestelijke bijeenkomst bij te wonen. Vanaf 13.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. Na toespraken en het debat bieden we u een receptie aan en kunt u de tentoonstelling ‘Vormen van verdraagzaamheid. Religieuze (in)tolerantie in de Gouden Eeuw’ bezoeken. Wij verheugen ons op uw aanwezigheid!

Met vriendelijke groet,

Redactie Trajecta

Wilt u uw komst vóór 15 september aankondigen bij Patricia.Quaghebeur@kadoc.kuleuven.be.

screenshot

 

 

 

 

Programma

Trajecta op nieuwe wegen.

Verwelkoming en inleiding door prof. dr. Peter Nissen, hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en redactievoorzitter van Trajecta.

De secularisatie voorbij. Het onderzoek naar de religiegeschiedenis van de Lage Landen. 

Feestrede door prof. dr. Peter Raedts, hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en oud-redactielid van Trajecta.

De toekomst van het historisch onderzoek naar religie in de Nederlanden. 

Debat met jonge promovendi uit Noord en Zuid onder leiding van de redactieleden prof. dr. Mirjam de Baar (Rijksuniversiteit Groningen) en prof. dr. Jan De Maeyer (KADOC-KU Leuven).

Voorstelling van de nieuwe portaalsite <www.trajectaportal.eu> door Patricia Quaghebeur (KADOC-KU Leuven).

Overhandiging van het eerste exemplaar van het vernieuwde Trajecta aan oud-redactiesecretaris prof. dr. Theo Clemens door redactievoorzitter prof. dr. Peter Nissen.

Tussen de verschillende programmaonderdelen zingt het Ensemble Cercamon gregoriaanse gezangen uit handschriften uit de Lage Landen.

Trajecta is een peer-reviewed Belgisch-Nederlands tijdschrift. Het verschijnt tweemaal per jaar met gemiddeld 176 bladzijden per aflevering. De uitgave geschiedt in eigen beheer door de Belgisch-Nederlandse Redactie Trajecta vzw, in samenwerking met KADOC, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven, het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme te Amsterdam en het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen. De breed samengestelde Vlaams-Nederlandse redactie wordt bijgestaan door een internationale board of advisors. Het tijdschrift staat open voor artikelen die betrekking hebben op de geschiedenis van religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden, liefst in het Engels en het Nederlands.

Op de tweetalige website <www.trajectaportal.eu> zijn alle oudere jaargangen van Trajecta en van zijn voorgangers te vinden. Ook verschijnen daar boekbesprekingen, berichten over studiedagen, congressen en tentoonstellingen, presentaties van onderzoeksprojecten, bronnenedities en bibliografieën en kan er op een forum over vraagstukken rond historisch onderzoek worden gedebatteerd.

Het eerste nummer van het vernieuwde tijdschrift besteedt aandacht aan de perceptie van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) door tijdgenoten die geen concilievaders waren: waarnemers van andere kerkgenootschappen, lekentoehoorders, vrouwen, vertegenwoordigers van andere christelijke kerken en van het jodendom en de tekenaar Frederick Franck. Van hem is de tekening van het Sint-Pietersplein in Rome op de voorzijde van deze uitnodiging [Franck, Drawings at the Second Vatican Council, 28].

Reacties zijn gesloten.